Gemeente Utrecht StadsOntwikkeling
Nummer 2, 2008
Nieuwsbrief
Utrechtse Lucht 10 Juli 2008
Nieuwsbrief gemeente Utrecht

Utrecht steunt breed palet maatregelen
Heel veel Utrechters (86%) zijn van mening dat de gemeente hen mag aanspreken op hun eigen gedrag als het gaat om luchtkwaliteit. Tweederde van de ondervraagden is bereid ter wille van schonere lucht de auto vaker te laten staan. Dat blijkt uit de resultaten van een telefonische opinieonderzoek dat begin juni is gehouden. Utrechters gaven hun mening over de luchtkwaliteit in hun stad en over maatregelen om die lucht schoner te krijgen. Alleen een verdere verhoging van de tarieven voor het parkeren op straat kan op een duidelijke nee rekenen.

Lees het onderzoeksrapport [PDF download 0,38Mb]


Informatiebijeenkomsten voor Binnenstad, Overvecht, West en Zuid
Kort na de zomer neemt het college van B&W een voorlopig besluit over het Actieplan Luchtkwaliteit 2008. Direct hierna bezoekt het college de wijken die nauw bij het oplossen van de knelpunten betrokken zijn. In deze wijkbijeenkomsten gaan we per wijk dieper in op de effecten van de maatregelen.
Utrecht West dinsdag 16 september
Binnenstad maandag 22 september
Overvecht dinsdag 23 september
Utrecht Zuid woensdag 24 september

De locaties van de bijeenkomsten worden begin september op de website bekend gemaakt. De bijeenkomsten zijn van 19.00 tot 21.30 uur.


Inspraak Actieplan Luchtkwaliteit 2008
Tegelijk met de vier wijkinformatiebijeenkomsten vindt de inspraak plaats over het Actieplan Luchtkwaliteit (ALU 2008). Tussen donderdag 11 september en vrijdag 3 oktober kunt u uw zienswijze over het actieplan indienen bij de gemeente. Ook organiseren we twee stadsbrede inspraakbijeenkomsten op maandag 29 september en woensdag 1 oktober.

De locaties van de bijeenkomsten worden begin september op de website bekend gemaakt. De bijeenkomsten zijn van 19.00 tot 21.30 uur.

Besluitvorming


Aanmelden voor de bijeenkomsten
U kunt zich aanmelden via utrechtselucht@utrecht.nl of bij Sara van der Kooi 030 286 7328. Graag onder vermelding van de naam van de wijk waar u de bijeenkomst gaat bezoeken.

Mensen die aangemeld zijn ontvangen begin september een e-mail met de locatie van de bijeenkomsten.Meer informatie
Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen rondom Utrechtse Lucht. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.utrechtselucht.nl of door een e-mail te sturen aan utrechtselucht@utrecht.nl.