Gemeente Utrecht Dienst Wijken

 
            
      
    Nieuwsbrief Wijkbureau Noordoost    Oktober 2010  
       
       
       
   

Gerrit Rietveldcollege

Plannen voor nieuwbouw Gerrit Rietveld College vastgesteld
De gemeenteraad heeft het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de nieuwbouw van het Gerrit Rietveld College vastgesteld in zijn vergadering van 23 september. De school krijgt een nieuw gebouw en er komen ook circa 80 woningen en 1.200 m2 winkels en voorzieningen bij. Bewoners worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen. Meer informatie leest u in het persbericht of op de projectpagina


Inbraakpreventie met synthetische DNA
Vanaf 22 september kregen de bewoners van vier verschillende buurten in Utrecht persoonlijk een pakket thuis aangeboden met een nieuw preventief middel tegen woninginbraak en diefstal. Het betreft SelectaDNA, een onzichtbare synthetische vloeistof, waarmee waardevolle spullen kunnen worden gemarkeerd. In de wijk Noordoost is Lauwerecht geselecteerd om de pakketjes uit te delen. Voor de bewoners in de aangrenzende buurt bestaat de mogelijkheid om zelf een setje SelectaDNA aan te schaffen met 30% korting. Bewoners buiten de betreffende wijken kunnen het setje tegen de normale prijs aanschaffen. Lees verder


Utrecht zet in op groen, open, sociaal en financieel gezond
Het college van burgemeester en wethouders presenteert de gemeenteraad een sluitende gemeentebegroting 2011 van €1,3 miljard. In de programmabegroting 2011 zijn de ambities van het collegeprogramma 'Groen, Open en Sociaal' terug te vinden. Op 5 oktober kunt u uw mening geven over de begroting, tijdens een Hoor- en Wederhoorbijeenkomst in het stadhuis. Aanmelden kan tot en met 29 september. Op donderdag 7 oktober zijn de algemene beschouwingen over de begroting 2011. De gemeenteraad stelt op 11 november de definitieve begroting voor 2011 vast. Lees hier voor meer informatie


BouwMeeMarkt op zaterdag 2 oktober
Wilt u zelf een woning bouwen? Wilt u samen met anderen een woonwens realiseren? Duurzaam? Wonen met meerdere senioren? Wonen en werken combineren? Deel uw ideeën met anderen en ontmoet mensen die hetzelfde willen. Kom op 2 oktober tussen 13.00 en 16.00 uur naar de Veemarkthallen, de BouwMeeMarkt wordt geopend door wethouder Bosch. Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/veemarkt2punt0


Praat mee over Masterplan Talmalaan
Het participatietraject voor het concept Masterplan Talmalaan is gestart. Maandag 13 september was de eerste van de vier bijeenkomsten waarop bewoners en belanghebbenden konden meepraten. Lees het verslag van deze avond. De tweede avond vindt plaats op woensdag 29 september in buurtcentrum De Leeuw, vanaf 19.30 uur. U bent van harte welkom om mee te praten. Meer informatie leest u op www.utrecht.nl/noordoost/projecten


Nieuwe parkeerautomaten in delen van Noordoost
In verschillende delen van de stad, waaronder Zeeheldenbuurt en Tuinwijk, worden binnenkort de bestaande parkeerautomaten vervangen. De nieuwe automaten zijn volledig ingericht op digitaal parkeren. Lees het wijkbericht (pdf).


De WijkWijzer 2010 is uit
De WijkWijzer geeft informatie over de tien Utrechtse wijken. Daarnaast vindt u een vergelijking van de wijken en de stad aan de hand van vijf belangrijke thema's. Ook de relatieve ontwikkeling in de afgelopen twee jaar komt aan de orde. De belangrijkste informatiebron is de Inwonersenquête 2009. Lees hier meer over specifieke informatie over Noordoost.


Kijkje in keuken gemeente Utrecht
Het Sociaal Jaarverslag 2009 van de gemeente Utrecht is uit. Voor bewoners van de stad Utrecht geven de verhalen met verschillende medewerkers van de gemeente een leuk kijkje in de keuken van hun eigen gemeente. Hoe werken bijvoorbeeld de diensten samen bij een grieppandemie? Zie verder www.utrecht.nl/sociaaljaarverslag2009 


Meld u aan voor het bewonerspanel
Het Bewonerspanel Utrecht is een digitaal panel dat bestaat uit een groep inwoners uit Utrecht. De gemeente benadert het panel periodiek via e-mail met vragen over uiteenlopende onderwerpen. Wilt u meedoen aan het bewonerspanel? Meld u dan hier aan.


Huis van de Buurt biedt oefenruimte voor muziekles of bands
Wist u dat buurtcentrum de Leeuw een akoestische oefenruimte herbergt met drumstel en piano? De ruimte is geschikt voor kleine bandjes, een koor/toneelgroepje en muziekles. Voor buurtbewoners is de ruimte bijna gratis te gebruiken! Voor cursussen en niet buurtgebonden groepjes en activiteiten is de ruimte tegen een redelijke vergoeding te huur. Wilt u meer weten of de ruimte bekijken? Kom dan eens binnenlopen of neem contact op met beheerder Ronald Meijer 030 - 2759555 of Wies Kool 030- 2719582.


Als u wilt reageren op de tekst van deze nieuwsbrief, kunt u een mailtje sturen naar
noordoost@utrecht.nl


 


Bezoekadres 
F.C. Dondersstraat 1
Maandag - vrijdag
9.00 tot 17.00 uur

Postadres
Postbus 8395
3503 RJ Utrecht


Telefoon
030 - 286 0000

E-mail
noordoost@utrecht.nl

 

Website Wijkbureau Noordoost

www.utrecht.nl/noordoost

Uitschrijven nieuwsbrief

 

Aanmelden als abonnee
Wie nog geen abonnee is, kan zich snel en makkelijk
hier aanmelden voor de volgende nieuwsbrief