Hostelberichten

De bijeenkomst van de beheergroep hostel is in het voorjaar geannuleerd vanwege Corona. De manager, Wendie Heikamp, stuurde ons onlangs een stand van zaken over het afgelopen half jaar.

Allereerst heeft Wendie deze week haar laatste werkdag voor dit jaar gehad. Zij gaat met zwangerschapsverlof en is pas in het nieuwe jaar weer terug. Boaz Siebesma neemt haar in deze periode waar. Boaz is manager van het ambulante team en is goed bekend in Utrecht, werkt ook al jaren bij het Leger des Heils en weet goed wat er speelt. Boaz is te bereiken op 0615331921 of per mail boaz.siebesma@legerdesheils.nl.

Verder vertelt Wendie dat bewoners en personeel (tot nu toe) goed door de
Coronatijd zijn gekomen. Er zijn een paar keer wat vermoedens geweest, maar het was gelukkig steeds weer vals alarm. Er is een strak bezoekersbeleid en ook de structuur binnen de afdeling is wat aangepast. Op dit moment mogen bewoners 1 vaste bezoeker op bezoek hebben op hun eigen kamer. Dit geeft binnen het pand een hoop rust. Er is minder gedoe met dealers in en direct voor het pand. Wendie heeft geen klachten ontvangen van dealerpraktijken in de omgeving. Voor zover wij weten, zijn er in de Ezelsdijk ook geen dealerproblemen geweest.

De grootste zorgen liggen bij het bedelen. Er zijn een paar vaste bewoners die, met name bij de winkelcentra in de buurt, blijven bedelen. Inmiddels mag er in het winkelcentrum van de Gaard niet meer gebedeld worden, maar dit heeft nog niet zoveel invloed gehad op de overlast (die blijft helaas). Het is verstandig om geen geld te geven. Het is onvoorstelbaar hoeveel geld bewoners ophalen met bedelen. De dame die vaak langs huisdeuren gaat, is nu voor een week op time out naar een andere afdeling. Zij heeft ook in onze buurt bij bewoners aangebeld, en dan ook ‘s avonds laat. Dat is heel naar. Het hostel probeert de time out nu vaker in te zetten om de buurt weer even wat rust te geven. Het is de bedoeling is om op korte termijn een actie in de winkelcentra te houden om mensen meer bewust te maken dat ze geen geld moeten geven. Hopelijk heeft dit effect.

Met dit warme weer neemt de ontrust helaas ook toe. Bewoners drinken meer (alcohol helaas) waardoor met name aan het einde van de dag onrust ontstaat. Dit speelt zich geregeld voor het pand van de Hoek af. Hierop wordt streng gecontroleerd om escalaties te voorkomen. Helaas is er ook geregeld een oud bewoonster in beeld die voor veel onrust zorgt en anderen hierin opjut. Men is druk bezig om te kijken hoe men ervoor kan zorgen dat deze dame hier niet meer komt.

Bij vragen, problemen, meldingen: neem contact op met
Hostel de Hoek
Leger des Heils Midden Nederland
Kögllaan 25
www.legerdesheils.nl
Manager: Wendie Heikamp
Vanaf half augustus: Boaz Siebesma
0615331921 of per mail boaz.siebesma@legerdesheils.nl

Leden beheergroep vanuit Ezelsdijk:
Annemieke Willems en Carla Verrips

FOODTRUCK in de Ezelsdijkbuurt

FOODTRUCK in de Ezelsdijkbuurt met tarte flambée en crêpes.

Wanneer: op 21 augustus vanaf 16.00 – 20:00 uur.
Plaats: Huizingalaan tussen nummer 47 en 57 (Buurtfeestpleintje).
Kosten: gerechtjes vanaf € 4,00.
Informatie: klik hier.

Doe vast een bestelling: niet verplicht, wel reuze handig voor de inkoop van de hoeveelheid  ingrediënten. Via onderstaande link kom je op de juiste site. Op deze site vind je het menu en de intekenmogelijkheid.

 Graag tot ziens, Esther, Bertho en Benita

Lees verder “FOODTRUCK in de Ezelsdijkbuurt”

Street-art fietstocht

Tijdens de digitale Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2020 is de Werkgroep Buurtverfraaiing ontstaan. De werkgroep bestaat uit vier leden en wil onderzoeken hoe de aantrekkelijkheid van de buurt kan worden vergroot middels street-art (beschilderen van muren) of andere kunstuitingen.

Om zich te oriënteren op street-art, fietsten drie leden van de werkgroep eind juli langs een aantal muurschilderingen die Utrecht al rijk is. Op woensdag 19 en donderdag 20 augustus kunnen geïnteresseerde buurtbewoners meefietsen met de werkgroepleden om zich een beeld te vormen van deze kunstvorm. De vertrektijd is 15.30 uur, Huizingalaan 26. Bij drie deelnemers gaat de tour door en bij acht deelnemers is de tour vol. Opgeven via whatsapp op 0626022073 (telefoon van Benita).

Het is interessant om onderling van gedachten te wisselen over wat wenselijk is in onze buurt. Ook is het goed om samen na te denken over muurschilderingen voor onze buurt. Zijn die geschikt of is een andere vorm van kunst in onze openbare ruimte aantrekkelijker? Het doel van de excursie is om eens stil te staan bij mogelijkheden en onmogelijkheden. Om een indruk te geven, hieronder een fotocollage van Annemieke, met verschillende kunstvormen in de openbare ruimte: van muurschilderingen tot het bronzen beeld bij de Schouwburg van de Drie Gratiën. En daartussen zit nog een heel groot scala. De beslissing voor onze buurt is nog lang niet aan de orde: de oriëntering is pas nèt begonnen.

Werkgroep Informatie

Fotocollage gemaakt door Annemieke Willems

 

Nieuwe werkgroepen

Tijdens de digitale Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2020 zijn er twee werkgroepen toegevoegd aan de vijf werkgroepen die de Buurtvereniging Ezelsdijk al rijk is. Dat zijn de Werkgroep Buurtverfraaiing die de aantrekkelijkheid van de buurt wil vergroten middels street-art of andere kunstuitingen en de Werkgroep Kijk op de buurt die contacten wil onderhouden met de Gemeente over allerlei onderwerpen die op onze buurt van toepassing zijn, met name in de bouw en het stratenplan. Hieronder een overzichtje van alle werkgroepen en hun activiteiten.

WERKGROEP FEESTEN:  Sint Maartenfeest, kerstzingen bij de boom, buurtfeest.

WERKGROEP SOCIAAL: welkomclub, lief & leed, maandelijks buurteten in Nieuw Bleyenburg, contact met Hostel De Hoek.

WERKGROEP GROEN: verzorging van openbaar groen in plantenbakken en boomspiegels aan de Zeemanlaan, buurtgroen-schoonmaakdag in de lente, stimulering groene daken.

WERKGROEP LUCHTKWALITEIT: houdt de luchtvervuiling in de gaten en de verkeersdrukte in de buurt.

WERKGROEP BUURTVERFRAAIING: de aantrekkelijkheid van de buurt vergroten middels streetart of andere kunstuitingen.

WERKGROEP KIJK OP DE BUURT: contacten met de Gemeente over o.a. bouwplannen, straataanleg en bestemmingen in de buurt.

WERKGROEP INFORMATIE: informatiebord bij rijwielhandel Van Meerten, flyers met informatie over activiteiten, spandoeken voor grote activiteiten, contact met de webmaster.

Website www.ezelsdijk.nl. Gratis mailservice waarbij u automatisch een mailtje krijgt als er nieuws is geplaatst op de website. Opgeven via webmaster@ezelsdijk.nl onder vermelding van: mailservice. Heeft u relevant nieuws voor de site, meld dit dan bij de webmaster.

Verslag online ALV buurtvereniging

Maandag 22 juni was de algemene ledenvergadering van de Buurtvereniging Ezelsdijk, vanwege Corona dit keer online. Tijdens deze vergadering zijn de verslagen van de werkgroepen en de financiën over het afgelopen jaar besproken evenals de diverse nieuwe ontwikkelingen in buurt, zoals o.a. een voorstel Street-art en de nieuwbouwplannen op de Jan van Galenstraat.

Klik hier voor een downloadbare versie.

Definitieve agenda buurtvergadering bekend

Maandag 22 juni om 20.00 uur vindt via beeldbellen (ZOOM) de uitgestelde ALV van de buurtvereniging plaats.

Inmiddels is de definitieve agenda bekend.

Opgave is nog mogelijk tot zondagavond 21 juni door een mailbericht te sturen naar penningmeester@ezelsdijk.nl

Agenda ALV Buurtvereniging Ezelsdijk – online – 22 juni 2020, 20.00 uur

1. Welkom

2. Terugblik op 2019
– Bestuur
– Werkgroepen

3. Financiën
– Afrekening 2019
– Begroting 2020
– Voorstel verhoging kosten lidmaatschap i.v.m. AED

4. Wat speelt er op dit moment in de wijk
– Voorstel street-art
– Voorstel opfriscursus reanimatie en AED-gebruik
– Nieuwbouw winkelcentrum Jan van Galenstraat + appartementen
– Communicatie in de buurt over mooie, individuele initiatieven

Buurtvergadering 2020 digitaal

De Algemene Leden Vergadering (ALV) die op 16 maart gepland was, is dit jaar helaas in het Corona-water gevallen. We willen als bestuur toch verantwoording afleggen over de uitgaven in het jaar 2019 en instemming vragen voor de begroting van 2020. Op de uitnodiging voor de ALV stonden de verslagen van de werkgroepen. Die maken deel  uit van de vergadering. Ook willen we kijken naar wat er bekend is over de nieuwbouwplannen van het winkelcentrum aan de Jan van Galenstraat en de verbouwplannen bij Nimeto. Wellicht is er nieuws te melden over de Short Stay-accommodatie aan de Huizingalaan 121.

Dat doen we graag samen met u tijdens een online vergadering via beeldbellen met het programma Zoom, op maandag 22 juni a.s. om 20.00 uur.

Heeft u daarvoor interesse, stuur dan een mailberichtje naar de secretaris vóór 19 juni: secretaris@ezelsdijk.nl. U krijgt daarna van hem via mail de nodige informatie om deel te kunnen nemen aan deze online-vergadering.

Dit keer kunnen we helaas niet voor een kopje koffie en een afsluitend drankje zorgen, maar om elkaar zo een keer tegen te komen, is toch ook de moeite waard vindt het bestuur.

Samenvattend:

  • maandag 22 juni om 20.00 uur online-ALV Buurtvereniging Ezelsdijk via Zoom,
  • opgeven vóór 19 juni per mail: secretaris@ezelsdijk.nl,
  • na opgave worden u de agenda, de vergaderstukken en de link per mail toegestuurd
  • als u niet kunt deelnemen 22 juni, dan kunt u vragen of opmerkingen vooraf aan de secretaris mailen.

Jos van Houwelingen, voorzitter
Hans van Dijk, penningmeester
Xander Mol, secretaris

Buurtfeest

De Buurtfeestcommissie heeft vergaderd over de mogelijkheden van een Buurtfeest in coronatijd op 12 september 2020. Wij bedachten vele varianten, allemaal met inachtneming van de regeringsregels betreffende corona over samenscholing, hygiëne, onderlinge afstand en looproutes. We kwamen tot het inzicht dat met de huidige coronaregels een Buurtfeest volgens de traditionele opzet niet mogelijk is. Ook de alternatieven zijn te afhankelijk van de vele veranderingen die gaan komen. De coronaregels worden nu opgerekt, maar niemand kan met zekerheid zeggen wat de mogelijkheden zijn in september.

Het doel van het Buurtfeest is: een fijn buurtgenoten-feest samen met de kinderen, om de buurtcohesie te vergroten. Met de regelgeving van nu èn de onzekerheden over de regelgeving die half september zal geleden, ziet de commissie geen realistische mogelijkheid om op dit moment te starten met het organiseren van een gezellig Buurtfeest waarbij de hygiëne en de onderlinge afstand gewaarborgd is.

De Buurtfeestcommissie heeft besloten om begin september opnieuw bij elkaar te komen en op basis van de regelgeving die dàn geldt en de mogelijkheden die er dàn zijn, te beslissen over de invulling van het Buurtfeest van 12 september. Het kan zijn dat het Buurtfeest afgeslankt doorgaat of dat het alleen een Kinderbuurtfeest wordt of dat het helemaal niet doorgaat. Houd voor informatie de website en uw brievenbus in de gaten.

Met vriendelijke groet, Pieter, Gert-Jan, Marijk, Thieu, Anneleen.

Sinkhole in De Sitterlaan?

Zaterdagmiddag is in de Sitterlaan onder veel publieke belangstelling een sinkhole open gegraven. Uiteindelijk is er geen lek in het riool gevonden. Men houdt het in de gaten.

Ezelsdijk en corona

De leden van de Werkgroep Sociaal en het Bestuur van de Buurtvereniging Ezelsdijk willen u in deze barre tijd graag informeren over een paar zaken rond corona die u wellicht wilt weten. Onderaan dit bericht vindt u tips, websites en telefoonnummers.

Wij kennen de stand van zaken in onze Ezelsdijkbuurt niet heel precies maar de Werkgroep Sociaal heeft nog geen berichten ontvangen over ziekte of overlijden door corona. In Hostel De Hoek is het wat dat betreft ook rustig. De bewoners mogen momenteel zeer beperkt naar buiten. Met Pasen hebben we vanuit de Werkgroep Sociaal paaseitjes gebracht om de medewerkers en de bewoners te steunen.

Het onderlinge contact in de buurt is juist nu belangrijk maar we ontmoeten elkaar veel minder vanzelfsprekend. We moeten immers wel voldoende afstand houden en we zijn gevraagd zijn om bij ziekte (verkoudheid, hoesten, koorts), ook van een inwonend gezinslid, thuis te blijven.
We hebben een paar gezamenlijke activiteiten van de buurtvereniging moeten schrappen: de Algemene Leden Vergadering, de Buurtgroenopschoondag en het Buurteten bij De Helden.
In deze tijden zien we dat buurtbewoners het initiatief nemen om een extra praatje te maken met buren om even te kijken hoe het gaat, soms een boodschap voor elkaar te doen of om toch in de buurt schoon te maken maar dan individueel.

Wij zijn benieuwd naar andere ideeën en initiatieven om elkaar extra te steunen. Ook willen we graag weten of er behoefte is aan hulp of ondersteuning van buurtgenoten.
Laat ons dat weten via info@ezelsdijk.nl wij kijken dan wat we ermee kunnen doen: mensen met elkaar verbinden, of bekendheid geven aan vraag of initiatief in de buurt.

Lees verder “Ezelsdijk en corona”