Schoonmaakactie Ezelsdijkbuurt op 1 januari 2021

Voor de vierde keer alweer, willen we graag dat onze Ezelsdijkbuurt schoon het nieuwe jaar ingaat. Een leuke actie om met elkaar te doen: zwerfvuil en vuurwerkrestanten opruimen en na afloop wegen hoeveel we hebben opgehaald. Alle deelnemers nemen zelf hun verantwoordelijkheid en staan persoonlijk in voor het volgen van de gedragsregels die op 1 januari gelden.

Als je dat wilt, start je om 12.00 uur bij Huizingalaan 28. Daar krijg je een vuilniszak en je kunt er handschoenen of een prikstok lenen. Heb je die materialen zelf, dan kun je die natuurlijk gebruiken. Als je liever vanuit je huis aan de slag gaat, is dat ook prima. We nodigen de kinderen van harte uit om mee te doen. Het is fijn als je bijvoorbeeld glas of grote voorwerpen apart houdt tijdens het verzamelen.

Na afloop graag het afval samenbrengen bij het milieupunt aan de Huizingalaan, bij de vuilcontainers. Daar gaan we alles wat is verzameld, eerst wegen. Daarna doen we het afval in de juiste containers. Foto’s en gegevens over het resultaat van deze actie, komen op de buurtwebsite te staan.

De actie wordt ondersteund door Heel Holland Schoon en Supporter van Schoon.  Voor meer info: app Benita Ponsioen 06-26022073.

 Supporter van schoon

Sloop en nieuwbouw Jan van Galenstraat 3

Beste buurtgenoten,

Graag brengen we jullie op de hoogte van de plannen die er zijn voor de nieuwbouw op de Jan van Galenstraat. Dit in aanvulling op de berichten die we regelmatig op de website www.ezelsdijk.nl plaatsen.

De projectontwikkelaar Kerckebosch BV en de gemeente Utrecht hebben in augustus 2019 een intentieovereenkomst getekend voor grootschalige nieuwbouw op de hoek van de Jan van Galenstraat en de Kardinaal de Jongweg . Op de afbeelding op de achterzijde is het plangebied voor herontwikkeling aangegeven.

Wij vinden de plannen erg ingrijpend en denken daarom dat het goed is om hiervan op de hoogte te zijn.

  Nu Voorlopige plannen projectontwikkelaar*
Appartementen 40 (sociaal) 104 (35% sociaal, 54% middenhuur, 11% vrij)
Winkels  8 (818 m2) Discount supermarkt: 1810 m2
2-5 dagwinkels: 390-740 m2
Parkeren 65 (incl. aan de stoep) Parkeergarage 95-120 plaatsen
Hoeveel parkeerplaatsen op straat blijven is onbekend
Speeltuin In de hoek van het gebied Onbekend

* In het intentiedocument heet dit het richtinggevend programma

Ter vergelijking hebben we gekeken naar de oppervlaktes van de AH de Biltstraat. Die AH is 700 m2. Het nieuwbouwplan is dus ruim 2 keer zo groot als de AH op de Biltstraat.

Lees verder “Sloop en nieuwbouw Jan van Galenstraat 3”

Zingen bij de kerstboom gaat niet door

Helaas moeten we hier vertellen dat op 19 december het zingen bij de kerstboom bij het winkelcentrum niet doorgaat. De Commissie Kerstzang ziet uit naar volgend jaar. Laten we allemaal maar genieten van de ranke boom die er toch fraai bijstaat met al die lampjes erin. We wensen alle bewoners van de Ezelsdijkbuurt mooie decemberdagen toe en een gezond en licht 2021.

Gert-Jan, Marieke, Jos

Lees verder “Zingen bij de kerstboom gaat niet door”

Voedselbankactie

Op de zaterdagen 12 en 19 december wordt een voedselbankactie voor de voedselbank Overvecht gehouden. Deze actie is georganiseerd door de diaconie van de Tuindorpkerk.
U kunt houdbaar voedsel, zoals witte rijst, pastasaus, vis in blik, groente in pot of blik enz., inleveren tussen 10 en 12 uur in de Tuindorpkerk, van Riellaan in Tuindorp Er is ook veel behoefte aan verzorgingsproducten.
Wij hopen dat er veel gegeven wordt want de voedselbank heeft het hard nodig.
Namens de diaconie alvast hartelijk dank.
Harma van der Zwaag

Wijkplatform Noordoost

In dit bericht willen we graag de nieuwsbrief van Wijkplatform Noordoost onder de aandacht brengen. In december staan in de nieuwsbrief een aantal interessante  berichten zoals:

Jan van Galenstraat 30km/h-zone
De petitie voor verkeersveiligheid in de Jan van Galenstraat heeft succes gehad. De gemeente besloot om van de Jan van Galenstraat een 30km/h-zone te maken. Dit gebeurt uiterlijk in 2022 in het kader van de snelfietsroute. De bocht met de Alexander Numankade is voorlopig verbeterd. Zie de platform website

Verkeerssituatie De Gaard
De gemeente neemt een aantal maatregelen tegen de verkeersoverlast. Pia Kemper, initiatiefnemer van de petitie op 7 september, constateert dat gedane beloftes nog steeds niet nagekomen worden; er ligt een ander voorstel. Steun de bewoners en lees meer op de website van wijkplatform Noordoost.

Verbreding A27
Minister Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen (VVD) besloot 17 november dat de A27 wordt verbreed. Er is nu een stikstofparagraaf toegevoegd. De Kerngroep Ring Utrecht laat het er niet bij zitten. Gemeente Utrecht, een deel van Provinciale Staten en vele bewoners zijn tegen verbreding. Meer op de website van wijkplatform Noordoost.

Wilt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief, bezoek dan de website van Platform Noordoost. Op de website en in de nieuwsbrief staan ook veel links naar de wijkraad, de gemeente, buurtinitiatieven en veel meer.

Wilt u zich ook inschrijven voor nieuwbrieven van Wijkbureau Noordoost, dan kan dat hier.

Werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat

Met het nieuws over de geplande nieuwbouw zijn het bestuur van Ezelsdijk en een aantal betrokken buurtgenoten met elkaar in gesprek gegaan om te kijken hoe we als buurt dit project het beste kunnen volgen.

Uit dit overleg is een werkgroep gevormd, met op dit moment negen leden, met als doelstelling dat het mogelijk moet zijn voor alle buurtgenoten om zo goed mogelijk hun rechten op inspraak en bezwaar uit te kunnen oefenen. Met andere woorden, ons doel is niet om tot één gezamenlijke visie te komen die wij dan vervolgens uitdragen, maar wel om te zorgen dat ieders visie goed wordt gehoord en zoveel mogelijk meegenomen in de uitvoer van het project.

Om dit te bereiken proberen wij actief contact te onderhouden met de gemeente en het architectenbureau en hen aan te sporen om tijdens het proces volgens de geldende regels en normen informatie te delen en inspraak te vragen aan de buurt.

Voor de duidelijkheid: Ook al proberen wij via deze website en andere kanalen informatie met jullie te delen, is de werkgroep geen informatiepunt van de gemeente. De werkgroep vraagt de gemeente om de communicatie te onderhouden via o.m. wijkberichten en buurtvergaderingen. Als je zelf vragen of opmerkingen hebt voor de gemeente kun je die stellen via het onlineloket op de site van de gemeente. Je kunt ook bellen naar telefoonnummer 14030.

Om het project kritisch te kunnen beoordelen zijn wij ook zelf op zoek naar wat er speelt in de wijk (we willen niet alleen op de 10 minuten gesprekken van de architect leunen). Heb je zorgen over het project dan horen wij dat graag via ons e-mail adres: nieuwbouw@ezelsdijk.nl (dit is een besloten account dat alleen toegankelijk is voor de werkgroep.)

Deze week waren er 10-minutengesprekken met de architect. Als je een verslag van je gesprek wilt delen met de werkgroep is dat erg welkom. Alle informatie blijft intern en komt niet op de website.

Naast de activiteiten die al door de werkgroep worden opgepakt is er behoefte aan extra menskracht en expertise. Vooral kennis op het gebied van stedenbouw, gemeentelijke procedures en juridisch inzicht missen we nog. Wil je mee draaien in de activiteiten of ben je deskundig op een van de genoemde gebieden, stuur dan een mail met je gegevens aan de werkgroep Nieuwbouw: nieuwbouw@ezelsdijk.nl

Sloop en nieuwbouw Jan van Galenstraat 2

Inmiddels hebben we meer informatie van de gemeente ontvangen.  Graag brengen we jullie, buurtgenoten, op de hoogte van de plannen die er zijn voor de nieuwbouw op de Jan van Galenstraat.

Er is in 2019 een intentiedocument getekend door de gemeente waarin staat dat er nieuwbouw gepland staat op de plek van de huidige panden. Hieronder staan de belangrijkste punten, zoals 104 woningen, een grote discount supermarkt en 2-5 winkels.  De gemeente heeft laten weten van plan te zijn om in maart/april een plan presenteren aan de buurt.

De plannen zijn erg ingrijpend en het is goed om hiervan op de hoogte te zijn voor de tien minuten gesprekken die vanaf a.s. maandag 23 november gehouden worden met buurtbewoners.
Je kunt je via deze link opgeven.

Voor dit project wordt het Utrechts planproces gevolgd (de UPP 1 variant wordt aangehouden).

Wil je meer weten of reageren op dit bericht? Stuur dan een mail naar: nieuwbouw@ezelsdijk.nl.

De werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat zal regelmatig de mails lezen en zo nodig contact met je opnemen.

Lees verder “Sloop en nieuwbouw Jan van Galenstraat 2”

Sloop en nieuwbouw Jan van Galenstraat 1

De sloop en nieuwbouw in onze buurt begint in een stroomversnelling te raken lijkt het wel. 7 November ontvingen wij via de nieuwsbrief van wijkbureau Noordoost een oproep om je te melden voor een digitaal
10 minuten gesprek met de architect. Het gaat om het gehele blok Jan van Galenstraat/Huizingalaan/Van Ginnekenlaan/Zeemanlaan. Voorwaar ongeveer een derde van onze hele buurt. Dus uiterst belangrijk
voor onze leefomgeving.
Ook wij van de buurtvereniging Ezelsdijk hebben de draad na de eerste coronacrisis weer opgepakt. Via de werkgroep Kijk op de buurt/ontwikkelingen in en rondom de buurt is een projectgroep Nieuwbouw gestart met als trekkers Jos van Houwelingen en Carla Verrips. Zij hebben inmiddels een concept visie van de buurt geschreven, gericht op de nieuwbouw. Met mogelijke bedreigingen maar ook kansen voor onze buurt. We publiceren deze concept visie hieronder. Let wel, dit is een concept, dus er kan nog van alles aan worden toegevoegd en weggehaald. Door jullie, buurtbewoners/betrokkenen. Wij vragen je dan ook om je eigen visie met ons te delen via info@ezelsdijk.nl.
Een aantal bewoners heeft al gereageerd op de oproep van de gemeente om een gesprek aan te gaan. Doe
dat s.v.p. ook. Aan de gemeente hebben wij overigens ook gevraagd om een verslag van de 10 minutengesprekken. Aanmelden kan via deze link.
De (concept)visie wordt dan de onderhandelingsbasis met de gemeente. Zo kunnen wij een gezamenlijke stem laten horen.

Lees hieronder de conceptvisie.
Lees verder “Sloop en nieuwbouw Jan van Galenstraat 1”

Sint Maarten

Woensdag 11 november is het sint maartenfeest.
In onze wijk wordt er dit jaar niets aan gedaan. Ook in Tuindorp gaat de lampionnentocht niet door (bron). Er wordt echter wel een actie gehouden voor de voedselbank in Overvecht.
Tussen 18.00 en 20.00 uur kunt u houdbare voedingsmiddelen brengen naar de Pauluskerk. Het adres van de kerk is Willem de Zwijgerplantsoen 19.
De schappen van de voedselbank raken leeg dus aanvulling is erg nodig. Deze actie wordt georganiseerd door Tuindorpsbelang, de Pauluskerk en de Tuindorpkerk.

Van harte aanbevolen door Harma van der Zwaag lid van de Tuindorpkerk.