Online vragenuurtje Nieuwbouw Jan van Galenstraat

13 december: online vragenuurtje buurtwerkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat

De projectontwikkelaar Kerckebosch b.v. heeft huis-aan-huis een uitnodiging verspreid voor een informatiebijeenkomst over de nieuwbouw Jan van Galenstraat.

Op deze bijeenkomst wordt o.a. gesproken over een aantal rapporten die in opdracht van de projectontwikkelaar zijn opgesteld over de winkelvoorzieningen en over het verkeer. Deze rapporten kun je hier (onder agendapunt 9.3) vinden.
Zoals Kerckebosch in de uitnodiging vermeldt, heeft de werkgroep op deze rapporten commentaar geleverd. Ons commentaar vind je hier: op de marktonderzoeken en op de verkeersrapporten.

De werkgroep krijgt naar aanleiding van de inhoud van deze uitnodiging vragen van buurtbewoners.

We organiseren daarom graag een informeel vragenuurtje, digitaal via zoom. Dat doen we op maandag 13 december om 20.00 uur. Jullie zijn van harte welkom.

Wij zullen kort vertellen hoe het proces tussen werkgroep, projectontwikkelaar en gemeente tot nu toe loopt. Ook lichten we kort ons commentaar op de rapporten toe.  Dit commentaar krijgen jullie ook binnenkort in een korte samenvatting via een flyer in de brievenbus.

Maar  onze vragenuurtje is natuurlijk vooral bedoeld om jullie vragen te bespreken!

Wil je erbij zijn? Stuur uiterlijk 13 december om 12:00 uur een berichtje naar nieuwbouw@ezelsdijk.nl, vermeld je naam en adres en geef ons al vast je vragen mee (als je die al hebt).
Je krijgt na de aanmelding een zoom-link toegestuurd per mail.

Namens de buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat, Hans van Dijk

Sint Maarten

Sint Maarten is uitbundig gevierd in de Ezelsdijkbuurt op donderdag 11 november tussen 18.00 en 19.30 uur. Er was grote belangstelling voor het lopen met lampionnen, aanbellen bij mensen met een lantaarn voor de deur, liedjes zingen en dan een beloning in ontvangst nemen. De tovenaars die in de achterom op het dak een show opvoerden, hadden het druk.  Een reeks lampjes in de poort, leidde de kinderen door ‘het donkere laantje’ naar de extra verlichte plek waar de drie met bellenblaas, licht effecten en een belangrijke spreuk de kinderen vermaakten: ‘Binke, Banke, Bonker, wij zorgen dat jullie nooit meer bang zijn in het donker!’ Dit alles gevolgd door een gemoedelijk geloei en een golf van zeepbellen. De avond werd gezamenlijk afgesloten met een tocht door de tuin van Nieuw Bleyenburg waar veel bewoners op de balkons of voor de ramen stonden te zwaaien en te genieten van de liedjes, de lampjes en de vrolijkheid. Er waren ook heel wat bewoners naar de tuin gekomen, om de kinderen daar te trakteren. Bij de uitgang kreeg iedereen een kartonnetje met drinken en iets lekkers.

Dank je wel, Sint Maartencommissie, die alles dit jaar weer zo creatief heeft bedacht en uitgevoerd.

Ezelsdijk weer wat groener

Afgelopen zaterdag 6 november zijn door buurtbewoners (groot en klein) uit onze wijk meer dan 500 voorjaarsbloeiers en 200 haagbeukjes rond het schoolplein van De Wissel geplant! Ook zijn de boomspiegels van de Oortlaan onder handen genomen. In totaal zijn nu ook nog eens 60 bijvriendelijke planten neergezet.
De heg is een paar jaar geleden op verzoek van onze wijk aangeplant. Er is toen afgesproken de heg zelf te onderhouden. Op een aantal plaatsen was de heg echter doodgegaan door droogte of verwoest door bv lekkage stadsverwarming.
Het initiatievenfonds van de gemeente heeft geld beschikbaar gesteld voor deze actie. Nu afwachten of alles opkomt in het voorjaar!
De voorjaarsbloeiers kwamen van www.naturalbulbs.nl en www.biologischebloembollen.nl. De planten van de biologische kweker van vaste planten uit Groenekan: www.bijenkans.nl. De haag werd geleverd door Boomkwekerij www.janvanvulpenboomkwekerij.nl

Inzameling Sint Maarten

Op 11 november wordt Sint Maarten gevierd. In onze wijk maar ook in andere wijken van Utrecht.
In de wijk Tuindorp zijn op die avond  de Paulus kerk en de Tuindorpkerk open om goederen in te zamelen voor de voedselbank Overvecht. De kerken zijn open van 18.00 uur tot 20.00 uur. Op de flyer bij fietsenwinkel Van Meerten staat meer informatie.

De actie wordt van harte aanbevolen door Harma van der Zwaag.

Verslagen ‘Raad in de Wijk’ en Commissievergadering

Beste buurtgenoten,

Er zijn twee belangrijke bijeenkomsten geweest waarover we  jullie willen bijpraten.

Raad in de wijk – 5 oktober

Op 5 oktober was er een bijeenkomt van raadsleden en buurtbewoners. Onder de titel Raad in de Wijk Noordoost werd de Ezelsdijkbuurt bezocht om te praten over het thema Stedelijke verdichting en klimaatadaptatie. Dat de geplande nieuwbouw aan de Jan van Galenstraat daarbij centraal stond zal je niet verrassen. De opkomst was heel goed. Zeker 25 buurtgenoten hebben heel actief meegedacht en gesproken over het onderwerp. Ook 7 raadleden van GroenLinksl,PvdA,CDA,D66, VVD, Stadsbelang Utrecht en Student en Starter waren aanwezig. De projectleider van de gemeente Utrecht heeft de nieuwbouwplannen toegelicht. Voor de bijeenkomst heeft de werkgroep een flyer gemaakt met de visie vanuit de buurt op de drie thema´s die besproken zijn op de avond. Deze flyer hebben we uitgedeeld aan de aanwezigen. Hij is ter informatie hier bijgevoegd.

Commissievergadering 14 oktober

Deze bijeenkomst was een mooie voorbereiding op de commissievergadering Ruimtelijke ontwikkeling, grondzaken en vastgoed, die daarna op 14 oktober plaatsvond. De raadsleden waren vooraf inmiddels goed op de hoogte gebracht van onze bezwaren tegen de nieuwbouw en tegen de grote discounter, zowel op 5 oktober door de buurtgenoten als nog apart schriftelijk door de werkgroep. Ook hadden de raadsleden de voorlopige resultaten van de onderzoeken die in opdracht van de projectontwikkelaar zijn uitgevoerd naar de behoefte aan een grote discounter gekregen,  voorafgaand aan de commissievergadering.

Lees verder “Verslagen ‘Raad in de Wijk’ en Commissievergadering”

Inspraak invulling openbare ruimte nieuwbouw

Op 5 oktober werd door een paar wijkbewoners geopperd om als bewoners met eigen ideeën te komen voor de invulling van de openbare ruimte die onderdeel is van het plangebied voor de nieuwbouw. Dit gaat vooral om de parkeerplaats achter de winkels en het aangrenzende speelveld.
Nu neemt de projectontwikkelaar dit gebied mee in zijn planontwikkeling.

Mochten er buurtbewoners zijn die hiermee aan de slag willen, laat dat weten via nieuwbouw@ezelsdijk.nl. Dan brengen we hen met elkaar in contact.

Vergadering raadscommissie Ruimtelijke ontwikkeling

Beste Buurtgenoten,

Komende donderdag 14 oktober vergadert de raad in de commissie Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed. Het laatste agendapunt van deze vergadering gaat over de nieuwbouwplannen aan de Jan van Galenstraat. Je kunt deze vergadering online volgen via deze link: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/

Wil je ook de agenda van de vergadering zien dan staat deze in de deze link.

Op 5 oktober is er een bijeenkomst geweest in het kader Raad in de Wijk: 8 gemeenteraadsleden van Groen Links (2x), PvdA, PvdD, D66,VVD, Stadsbelang en Student en Starter waren aanwezig.

Er waren zeker 25 buurtgenoten en een paar ambtenaren. Het was een hele geanimeerde en informatieve bijeenkomst. De buurtgenoten hebben hun mening gegeven en er is goed naar elkaar geluisterd. We zullen zien wat deze avond heeft bijgedragen aan de meningen van de raadsleden komende donderdag.

De werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat.

Groen rondom De Wissel

De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld voor het herstellen van de haag rondom het schoolplein van De Wissel en voor plantjes onder de haag.

Ik ben op zoek naar buren die een handje mee willen helpen op zaterdag 6 november om 10.00 uur!

Wat moet er gebeuren:

  • Op sommige plaatsen staat veel onkruid/ gras. Dat moet er uit.
  • Grond losmaken
  • Aanbrengen compost
  • Planten heg
  • Planten van plantjes onder de heg (zo bloemrijk en bijvriendelijk)
  • Poten voorjaarsbollen hier en daar

De heg is een paar jaar geleden op verzoek van onze wijk aangeplant. We hebben toen afgesproken de heg zelf te onderhouden. Op een aantal plaatsen is de heg doodgegaan door droogte of verwoest door bv lekkage stadsverwarming. Door meteen plantjes te planten wordt het niet alleen een stuk vrolijker, er is ook minder wildgroei van onkruid. Ik koop alles bio of zo milieuvriendelijk in.

Kom je? Kinderen zijn natuurlijk ook welkom en ik zorg voor een gezellige pauze met iets lekkers!

Zet 6 november in je agenda!

Iris, Oortlaan 16
06-41 36 18 66 of irisvandercingel@gmail.com

Ps. kun je 6 nov niet in de ochtend, maar wil je op een later tijdstip aan de slag of  7 of 8 nov wel een gedeelte onder je hoede nemen, laat het me weten!

 

Uitnodiging raadsbezoek Jan van Galenstraat

Dinsdag 5 oktober 2021
Raad in de Wijk Noordoost

In de wijk Noordoost wonen veel mensen dicht bij elkaar. Dat kan heel gezellig zijn, maar soms ook ingewikkeld. Wat gebeurt er om u heen en waar gaan we naartoe? Tijdens het bezoek van de Raad aan Noordoost staan de thema’s klimaatadaptatie en verdichting centraal. De raadsleden luisteren graag naar de bestaande ideeën en vragen uit de buurt.

Programma:
Verdichting Jan van Galenstraat

20.00u Thema Verdichting
21.30u Afsluiting met drankje

Locatie: bij goed weer op de parkeerplaats achter het winkelcentrum aan de Huizingalaan; bij slecht weer in Peters Bistro in het Griftpark.

We gaan in op onderstaande 3 thema’s. Graag horen we welk van de thema’s uw voorkeur heeft. Dit kunt u aangeven bij uw aanmelding:

  1. Economisch belang versus leefbaarheidsbelang (grote supermarkt)
  2. Verkeersaantrekkende werking locatie en ontsluiting (locatie ingesloten door Kardinaal de Jongweg en 2 fietsstraten, waarom deze locatie voor zo’n groot project)
  3. Zorgvuldige participatie versus snelheid (hoe diep ga je in op details, looptijd langer, hoe ga je hier mee om)

Aanmelden
We vinden het fijn om te weten dat u komt en naar welk van de 3 thema’s uw voorkeur uitgaat. Meldt u aan voor 30 september. Dit kan via  noordoost@utrecht.nl. Tot ziens op 5 oktober!
Wijkbureau Noordoost