Er was eens een kleine buurtwinkel in een grote stad

Afgelopen vrijdag 24 december verscheen in dagblad Trouw een artikel over de buurtwinkel “Winkel Dichtbij”, geschreven door onze buurtbewoner Andrea Bosman. Enkele reacties uit de buurt: “Geweldig. Een mooi artikel”, “Geweldig verhaal!” en “Prachtig portret, goed geschreven. Wat zou het mooi zijn als deze winkel behouden kan blijven”. Het artikel is hier te lezen. Het kan ook hier als pdf gedownload worden.

Wie in Utrecht zijn open haard laat slopen kan 2000 euro krijgen.

Denkt u erover om uw open haard of rookkanaal weg te doen? Of bent u van plan om uw open haard of oude kachel te vervangen door een schonere, moderne kachel? Dan kunt u tot en met 31 december 2022 subsidie aanvragen. Kijk daarvoor hier.

Het artikel geeft ook 8 tips voor schoner stoken. Veel mensen vinden een houtvuurtje gezellig. Maar de rook brengt schadelijke stoffen in de lucht en kan voor overlast zorgen. Zeker bij mist en windstil weer blijft de rook lang om het huis en in de buurt hangen. Dat is voor niemand gezond. Kinderen, ouderen en mensen met problemen aan hun luchtwegen hebben er extra last van. Laat het vuur daarom liever wat vaker uit. En als u stookt, stook dan zo schoon mogelijk. Gebruik daarvoor de tips op deze pagina. Dat is fijn voor uw buren, maar ook voor uw eigen gezondheid.

Nieuwjaarsvegen

De traditionele nieuwsjaars-schoonmaak van onze buurt zal plaatsvinden op zaterdag 1 januari om 12 uur.

In verband met de huidige maatregelen start de nieuwjaars-schoonmaak dit jaar vanaf je eigen voordeur. Wel kun je materialen als vuilniszakken, handschoenen en een prikstok (zolang de voorraad strekt) ophalen bij Huizingalaan 26, om 12.00 uur.

We wegen om 13.00 uur bij het milieupunt op het plein en scheiden daar de soorten afval.

Heel leuk dat je meedoet!
Een schoon 2022.

De actie wordt ondersteund door Heel Holland Schoon en Supporter van Schoon. Voor meer info: app Benita Ponsioen 06-26022073.

Kerstboom Jan van Galenstraat

Zelf de KERSTBOOM VERSIEREN in plaats van samen zingen
Wat fijn dat onze aanvraag voor een kerstboom aan de Jan van Galenstraat ook dit jaar positief is uitgevallen. Hij staat er al vanaf begin december en straks ook nog met lichtjes erin.
Samen zingen met jong en oud wordt ons afgeraden. Daarom vragen we jullie dit jaar, om in de boom een kerstwens te hangen. Misschien willen de kinderen ook wel iets tekenen of knutselen. Maak de wens ‘waterdicht’ met een plastic hoesje. Bind de wens goed vast aan één van de takken op ooghoogte of lager. Velen zullen de wensen dan kunnen lezen.

Online vragenuurtje Nieuwbouw Jan van Galenstraat

13 december: online vragenuurtje buurtwerkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat

De projectontwikkelaar Kerckebosch b.v. heeft huis-aan-huis een uitnodiging verspreid voor een informatiebijeenkomst over de nieuwbouw Jan van Galenstraat.

Op deze bijeenkomst wordt o.a. gesproken over een aantal rapporten die in opdracht van de projectontwikkelaar zijn opgesteld over de winkelvoorzieningen en over het verkeer. Deze rapporten kun je hier (onder agendapunt 9.3) vinden.
Zoals Kerckebosch in de uitnodiging vermeldt, heeft de werkgroep op deze rapporten commentaar geleverd. Ons commentaar vind je hier: op de marktonderzoeken en op de verkeersrapporten.

De werkgroep krijgt naar aanleiding van de inhoud van deze uitnodiging vragen van buurtbewoners.

We organiseren daarom graag een informeel vragenuurtje, digitaal via zoom. Dat doen we op maandag 13 december om 20.00 uur. Jullie zijn van harte welkom.

Wij zullen kort vertellen hoe het proces tussen werkgroep, projectontwikkelaar en gemeente tot nu toe loopt. Ook lichten we kort ons commentaar op de rapporten toe.  Dit commentaar krijgen jullie ook binnenkort in een korte samenvatting via een flyer in de brievenbus.

Maar  onze vragenuurtje is natuurlijk vooral bedoeld om jullie vragen te bespreken!

Wil je erbij zijn? Stuur uiterlijk 13 december om 12:00 uur een berichtje naar nieuwbouw@ezelsdijk.nl, vermeld je naam en adres en geef ons al vast je vragen mee (als je die al hebt).
Je krijgt na de aanmelding een zoom-link toegestuurd per mail.

Namens de buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat, Hans van Dijk

Sint Maarten

Sint Maarten is uitbundig gevierd in de Ezelsdijkbuurt op donderdag 11 november tussen 18.00 en 19.30 uur. Er was grote belangstelling voor het lopen met lampionnen, aanbellen bij mensen met een lantaarn voor de deur, liedjes zingen en dan een beloning in ontvangst nemen. De tovenaars die in de achterom op het dak een show opvoerden, hadden het druk.  Een reeks lampjes in de poort, leidde de kinderen door ‘het donkere laantje’ naar de extra verlichte plek waar de drie met bellenblaas, licht effecten en een belangrijke spreuk de kinderen vermaakten: ‘Binke, Banke, Bonker, wij zorgen dat jullie nooit meer bang zijn in het donker!’ Dit alles gevolgd door een gemoedelijk geloei en een golf van zeepbellen. De avond werd gezamenlijk afgesloten met een tocht door de tuin van Nieuw Bleyenburg waar veel bewoners op de balkons of voor de ramen stonden te zwaaien en te genieten van de liedjes, de lampjes en de vrolijkheid. Er waren ook heel wat bewoners naar de tuin gekomen, om de kinderen daar te trakteren. Bij de uitgang kreeg iedereen een kartonnetje met drinken en iets lekkers.

Dank je wel, Sint Maartencommissie, die alles dit jaar weer zo creatief heeft bedacht en uitgevoerd.

Ezelsdijk weer wat groener

Afgelopen zaterdag 6 november zijn door buurtbewoners (groot en klein) uit onze wijk meer dan 500 voorjaarsbloeiers en 200 haagbeukjes rond het schoolplein van De Wissel geplant! Ook zijn de boomspiegels van de Oortlaan onder handen genomen. In totaal zijn nu ook nog eens 60 bijvriendelijke planten neergezet.
De heg is een paar jaar geleden op verzoek van onze wijk aangeplant. Er is toen afgesproken de heg zelf te onderhouden. Op een aantal plaatsen was de heg echter doodgegaan door droogte of verwoest door bv lekkage stadsverwarming.
Het initiatievenfonds van de gemeente heeft geld beschikbaar gesteld voor deze actie. Nu afwachten of alles opkomt in het voorjaar!
De voorjaarsbloeiers kwamen van www.naturalbulbs.nl en www.biologischebloembollen.nl. De planten van de biologische kweker van vaste planten uit Groenekan: www.bijenkans.nl. De haag werd geleverd door Boomkwekerij www.janvanvulpenboomkwekerij.nl

Inzameling Sint Maarten

Op 11 november wordt Sint Maarten gevierd. In onze wijk maar ook in andere wijken van Utrecht.
In de wijk Tuindorp zijn op die avond  de Paulus kerk en de Tuindorpkerk open om goederen in te zamelen voor de voedselbank Overvecht. De kerken zijn open van 18.00 uur tot 20.00 uur. Op de flyer bij fietsenwinkel Van Meerten staat meer informatie.

De actie wordt van harte aanbevolen door Harma van der Zwaag.

Verslagen ‘Raad in de Wijk’ en Commissievergadering

Beste buurtgenoten,

Er zijn twee belangrijke bijeenkomsten geweest waarover we  jullie willen bijpraten.

Raad in de wijk – 5 oktober

Op 5 oktober was er een bijeenkomt van raadsleden en buurtbewoners. Onder de titel Raad in de Wijk Noordoost werd de Ezelsdijkbuurt bezocht om te praten over het thema Stedelijke verdichting en klimaatadaptatie. Dat de geplande nieuwbouw aan de Jan van Galenstraat daarbij centraal stond zal je niet verrassen. De opkomst was heel goed. Zeker 25 buurtgenoten hebben heel actief meegedacht en gesproken over het onderwerp. Ook 7 raadleden van GroenLinksl,PvdA,CDA,D66, VVD, Stadsbelang Utrecht en Student en Starter waren aanwezig. De projectleider van de gemeente Utrecht heeft de nieuwbouwplannen toegelicht. Voor de bijeenkomst heeft de werkgroep een flyer gemaakt met de visie vanuit de buurt op de drie thema´s die besproken zijn op de avond. Deze flyer hebben we uitgedeeld aan de aanwezigen. Hij is ter informatie hier bijgevoegd.

Commissievergadering 14 oktober

Deze bijeenkomst was een mooie voorbereiding op de commissievergadering Ruimtelijke ontwikkeling, grondzaken en vastgoed, die daarna op 14 oktober plaatsvond. De raadsleden waren vooraf inmiddels goed op de hoogte gebracht van onze bezwaren tegen de nieuwbouw en tegen de grote discounter, zowel op 5 oktober door de buurtgenoten als nog apart schriftelijk door de werkgroep. Ook hadden de raadsleden de voorlopige resultaten van de onderzoeken die in opdracht van de projectontwikkelaar zijn uitgevoerd naar de behoefte aan een grote discounter gekregen,  voorafgaand aan de commissievergadering.

Lees verder “Verslagen ‘Raad in de Wijk’ en Commissievergadering”

Inspraak invulling openbare ruimte nieuwbouw

Op 5 oktober werd door een paar wijkbewoners geopperd om als bewoners met eigen ideeën te komen voor de invulling van de openbare ruimte die onderdeel is van het plangebied voor de nieuwbouw. Dit gaat vooral om de parkeerplaats achter de winkels en het aangrenzende speelveld.
Nu neemt de projectontwikkelaar dit gebied mee in zijn planontwikkeling.

Mochten er buurtbewoners zijn die hiermee aan de slag willen, laat dat weten via nieuwbouw@ezelsdijk.nl. Dan brengen we hen met elkaar in contact.