Commissievergadering nieuwbouwplannen

Commissievergadering met nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat op de agenda.

Beste buurtgenoten,

Op 12 januari in de avond houdt de raadscommissie ruimtelijke ordening en grondzaken een vergadering waarin als laatste onderdeel de nieuwbouwplannen voor de Jan van Galenstraat staan geagendeerd. De raad wil met de wethouder in gesprek naar aanleiding van de vele signalen uit de buurt over zorgen rond de plannen.

De agenda met stukken vind je hier.

Wil je deze vergadering bijwonen? Er is een publieke tribune. Volgen kan ook online. Dan kun je op deze pagina te zijner tijd de stream van de vergadering vinden.

Buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Nieuwjaarsschoonmaak Ezelsdijkbuurt 2023

De organisator van deze buurtactiviteit, Benita, was op 1 januari geveld door Corona en een ontstoken schouder. Daardoor was het improviseren om dit jaar de organisatie van de schoonmaak rond te krijgen. Gelukkig nam een groepje buurtkinderen onder leiding van Timo een groot deel van de voorbereidingen op zich: flyers maken, vouwen, verspreiden en de banner ophangen.
Van onze ondersteunende organisatie ‘Nederland Schoon’ kregen we dit jaar tien kinderhesjes met de opdruk ‘Ik ben supporter van schoon’ en tien paar kleine handschoenen. Ook stond de actie goed aangekondigd op hun site en op die van ons uiteraard.
Dit jaar was het de bedoeling om de focus te leggen op schoon groen. Helaas werd dit streven vrij snel overboord gezet door de enorme hoeveelheden vuurwerkafval die opgeruimd moesten worden. Het vuil werd verzameld van de stoepen, van de straten, rondom de flats en tussen de doorgangen
van de flats. Een buurtbewoner heeft samen met drie kinderen ‘Ons Pleintje’ aangepakt. In totaal zijn er veertien grote vuilniszakken afval verzameld door twaalf deelnemers.
Aan de boomspiegels, onder de heggen en tussen de struiken, het echte groen in onze buurt, zijn we niet toegekomen. Extra aandacht in april voor die gebieden dus, tijdens de Buurtgroenopschoondag.
Alle deelnemers: heel hartelijk dank voor je bijdrage aan een mooie en schone buurt. Ik wens iedereen een super schoon 2023.
Benita.

Nieuwjaarsschoonmaak

Morgen is er weer de NIEUWJAARS-schoonmaak van de buurt ondersteund door Nederland Schoon en Supporter van Schoon. Start is op 1 januari 2023 om 12 uur bij Huizingalaan 26.

Raadsleden op bezoek in de Ezelsdijkbuurt

De afgelopen twee weken zijn in totaal acht raadsleden op bezoek geweest in onze buurt, op uitnodiging van de buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat. Een flink aantal raadsleden is pas sinds eind maart lid van de gemeenteraad door de verkiezingen die dit jaar gehouden zijn. Daarom leek het ons een goed idee om hen bij te praten over hoe de buurt aankijkt tegen de nieuwbouwplannen. We maakten een wandeling over het terrein en hebben uitvoerig ons verhaal gedaan.

Zo hebben we gesproken over de zorgen van de huidige huurders over hun toekomstige huisvesting en over de slechte staat van onderhoud. Ook hebben we nog eens toegelicht welke problemen wij voorzien voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid als er een supermarkt komt die extra
autoverkeer aantrekt. Ook hebben we laten zien dat er eigenlijk geen goede laad/losplek is. Tot slot hebben we laten zien dat in de rapporten die in opdracht van de projectontwikkelaar zijn opgesteld over verkeer, parkeren en de winkelvoorzieningen vaak een verkeerde voorstelling van zaken wordt geven. Er is gewerkt met modelberekeningen die niet aansluiten bij de werkelijke situatie. Alle onderwerpen die we de revue hebben laten passeren staan in deze presentatie die we hebben gegeven.

De raadsleden waren zeer geïnteresseerd. Ze zijn van plan om met de wethouder in de commissievergadering in gesprek te gaan over onze zorgen en opmerkingen. Wij hopen dat dit debat plaats gaat vinden voordat de formele procedure voor besluitvorming door het gemeentebestuur
start. Dat wil zeggen voordat het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (‘SPvE’) is vastgesteld. Wij houden jullie op de hoogte!

Buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Gezocht: twitteraar!

De buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat is op zoek naar buurtgenoten die actief zijn op twitter. Wij willen hen vragen om in overleg met de buurtwerkgroep berichten te plaatsen over onze activiteiten en standpunten over de nieuwbouw Jan van Galenstraat. Wie doet er mee om onze zorgen onder de aandacht te blijven brengen van een breder publiek? Stuur een mailtje naar nieuwbouw@ezelsdijk.nl

Buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Kerstzingen 2022

De Gemeente heeft ons weer een kerstboom beloofd. Het kerstzingen bij de boom gaat dit jaar gebeuren op zaterdag, 17 december om 17.00 uur.

Laatste gebeurtenissen over de nieuwbouwplannen

Beste buurtgenoten,

Graag willen we jullie bijpraten over de laatste gebeurtenissen over de nieuwbouwplannen aan de Jan van Galenstraat.

13 september RIB
Op 13 september waren veel buurtgenoten aanwezig op het Stadhuis waar de Raadsinformatie Bijeenkomst werd gehouden. Hans van Dijk heeft namens  de werkgroep de belangrijkste zorgen benoemd over de effecten op de leefbaarheid in de buurt van de vestiging van een grote supermarkt met de uitgang en de laad- en losplek in de Huizingalaan.
Hier kun je het verhaal nog eens lezen dat Hans gehouden heeft.

15 oktober bezoek Raadsleden en medewerkers fractie PvdA
Op 15 oktober is een delegatie van de PvdA op bezoek geweest bij de huurders. Ze hebben het gebouw van binnen gezien en gesproken met een aantal huurders.

1 november presentatie van het schetsontwerp Nieuwbouw
Op deze drukbezochte avond waren veel huurders aanwezig die hun stem hebben laten horen. Er is een gesprek geweest met Arjen Jansen, directeur van Kerckebosch. De avond verliep tumultueus omdat er veel vragen waren van bezoekers waarop vage antwoorden kwamen. Er is wel geprobeerd om alle vragen te verzamelen. Het verslag zien we tegemoet. Er is een tweede bijeenkomst toegezegd met buurtbewoners.

Twee werkgroepsleden hebben kennis gemaakt met de nieuwe wijkwethouder Suzanne Schilderman. Aan haar hebben we onze zorg voorgelegd wat de gevolgen zullen zijn van de grote supermarkt voor het verkeer en de leefbaarheid.

Inmiddels zijn verschillende nieuwe raadsleden komen kijken op de locatie en hebben we hen bijgepraat over de situatie.

Twee leden van de werkgroep hebben een gesprek gehad met het onderzoeksbureau Haskoning dat het markt- en het verkeersonderzoek heeft uitgevoerd. Het beeld werd bevestigd dat er met modellen gewerkt is dat deze modellen niet zijn getoetst aan de werkelijkheid. Er zijn over voor ons cruciale vragen zoals bv. gevolgen voor verkeersveiligheid van het kruispunt, geen onderzoeken gedaan.

Informatiebijeenkomst nieuwbouw Jan van Galenstraat

Projectontwikkelaar Kerckebosch organiseert dinsdagavond 1 november een informatieavond over de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat. Een uitnodiging hebben we allemaal door de brievenbus gekregen.  Via deze link op de website van Kerckebosch vind je een samenvatting van het globale ontwerp van het gebouw, zoals gepresenteerd in de vorige informatiebijeenkomst, in december 2021. De laatste bladzijde geeft nieuwe informatie.

Het is goed als ook dit keer veel buurtbewoners de bijeenkomst bezoeken om de zorgen vanuit de buurt nog eens goed voor het voetlicht te brengen.  Ook horen we natuurlijk graag van de projectontwikkelaar wat er gedaan is met de vele opmerkingen  die in december gemaakt zijn door buurtgenoten.

Leden van de buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat zullen ook aanwezig zijn.

Naar aanleiding van de Raadsinformatiebijeenkomst op 13 september hebben we een aantal afspraken met vooral nieuwe raadsleden om de buurt te bezoeken. We houden jullie daarvan op de hoogte.

Raadsinformatiebijeenkomst

Op 13 september j.l. is een RIB, een Raadsinformatiebijeenkomst geweest over de nieuwbouwplannen. De buurtbewoners waren in groten getale gekomen! Hans van Dijk, namens de werkgroep, de projectleider van de gemeente, Chris de Vet en de projectontwikkelaar, Kerckebosch hebben ieder een 10 minuten durend verhaal kunnen houden over de nieuwbouwplannen. Onze zorgen zijn goed verwoord en er waren veel vragen. De tijd was te kort om op alle vragen te kunnen antwoorden. We hebben de nieuwe raadsleden  uitgenodigd voor een bezoek op locatie. Dat bezoek zal in november plaatsvinden.

Via deze link kun je de bijeenkomst terugkijken.

Er zijn wat wisselingen geweest in de werkgroep. Jeroen en Coquita zijn verhuisd. Martin heeft zich teruggetrokken vanwege privé omstandigheden.

Reinier van Olderen, woonachtig in Nieuw Bleyenburg en Stefan de Jong, woonachtig op de Oortlaan zijn toegetreden tot de werkgroep.

Namens de werkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat, Gerdien Griffioen