Doe meer met minder energie

Op 19 juni j.l. was er al een informatiebijeenkomst in de buurt ‘Samen energie besparen‘. En ook tijdens het buurtfeest van 2 september werden ervaringen uitgewisseld over verduurzaming, zonnepanelen, isolatie en dergelijke. Dit onderwerp leeft dus in de buurt. Henk is coördinator binnen de Buurtbel Wittevrouwen e.o. Buurtbel Wittevrouwen Hij geeft aan dat er nu op 4 oktober a.s. een bijeenkomst is van 20:00-22:00 in de workshopruimte van Poortstraat 81. Hierbij is ook een energiecoach aanwezig. Met tips om te bezuinigen, je kunt jaarrekeningen van de energie meenemen. Aanmelden en info via deze link.

AED verplaatst van nr 26 naar nr 23 (garage)

Beste buurtbewoners,

De AED hangt al weer 5 jaar in onze straat. Gelukkig heeft hij nog niet vaak ingezet hoeven worden!

In verband met een andere tuininrichting bij nr 26 is de AED op zaterdag 16 september verplaatst naar de overkant van de straat: De zijmuur van de garage nr 23. Met dank aan Pieter Hess voor het verplaatsen, het ophangen en het gebruik maken van zijn garagemuur (en stroomvoorziening).

De AED hangt goed in zicht langs de inrit naar de achterliggende garages. De code is gelijk gebleven (bekend bij eenieder en verschijnt in de Hartslag-NU app bij een oproep)

Vriendelijke groet, Aadje Bloem (Huizingalaan 15, AED beheerder)

Streetart: “Fietsers in de avondzon”

Streetart: “Fietsers in de avondzon” van de verfdokter op de muur van Huizingalaan 121

Afgelopen maandag 11 september kwamen zo’n twintig buurtbewoners en belanghebbenden samen bij Nimeto om een keuze te maken voor de muurschildering op de zijmuur van Huizingalaan 121. Een ruime meerderheid heeft gekozen voor de Verfdokter als uitvoerder van de muurschildering.
De avond begon met een deskundige toelichting vanuit de werkgroep streetart op de vele soorten muurschilderingen die er zijn. Vervolgens zijn er 5 schetsen van 2 ontwerpers gepresenteerd en toegelicht. Tot slot heeft iedereen zijn voorkeur voor één van de schetsen uitgesproken via een
stembiljet.
Met een kleine meerderheid is gekozen voor de schets “Fietsers in de avondzon” van De Verfdokter. Zie de afbeelding (klik voor vergroting).

Uitwerking schets
De ontwerper zal de schets verder uitwerken. De schets is met de computer gemaakt en ziet er daarom nog schematisch uit. Ook zal de muurschildering wellicht verder ingepast moeten worden in de omgeving, bijvoorbeeld vanwege de beplanting in de border en aan de andere kant van het fietspad. Tenslotte hebben aanwezige buurtbewoners een paar suggesties meegegeven die we met de Verfdokter zullen bespreken.

Vervolg
Er volgen een aantal stappen om uiteindelijk in juni 2024 een  muurschildering te hebben in de Ezelsdijkbuurt. Zo gaan we subsidie aanvragen en gaan ontwerper en Nimeto in gesprek over de precieze uitvoering. De studenten van Nimeto zullen daarna samen met de ontwerper aan de slag gaan om de muurschildering te realiseren.

Dus: let op de verdere berichtgeving op onze Ezelsdijk-website!
De werkgroep streetart: Annemieke, Benita en Hans

Terugblik buurtfeest 2023

Beste buurtgenoten,

heel graag wil ik jullie bedanken voor alle hulp, initiatieven, souplesse en ondersteuning bij het organiseren van het buurtfeest op 2 september. Alle ‘taken’ zijn perfect, op tijd en mooi uitgevoerd. Wat gaf dat ons een goed gevoel. Jos zou zeggen: ‘De ware buurt-cohesie’.
Op alle fronten voelden wij ons geholpen waardoor het naar onze smaak een superfeest is geweest. En de kinderen hebben weer heerlijk gespeeld op het fantastisch opgezette circuit.
Gevonden voorwerpen zijn op te halen op Huizingalaan 11. Onder meer een mes uit een mooie cassette denk ik. Ook een donkerblauw vestje met glitterversiering, kindermaat en een blauwe waterfles.

Dank jullie wel, ook namens Pieter, geniet van de mooie nazomerdagen, Anneleen.

Streetart in de Ezelsdijkbuurt

Geef op 11 september je mening over de ontwerpen voor een muurschildering!

Het is bijna zover: we kunnen een keuze gaan maken voor de muurschildering in onze buurt. De werkgroep streetart van de buurtvereniging nodigt jullie van harte uit om hierbij te helpen.

We organiseren een bijeenkomst op maandagavond 11 september om 19.30 uur bij Nimeto, Smijerslaan 2, waar de schetsen gepresenteerd worden en de aanwezige buurtgenoten kunnen aangeven aan welke schets zij de voorkeur geven.

Op basis van de voorkeur van de aanwezigen zal de werkgroep een definitieve keuze maken en die voorleggen aan de eigenaar van de muur.  Het gaat om de zijmuur van het appartementengebouw Huizingalaan 121. De uitvoering zal plaatsvinden in juni 2024, samen met studenten van Nimeto.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 – 19.45 uur Inloop, koffie en thee
19.45 – 20.00 uur Introductie van de werkgroep streetart en zijn activiteiten tot nu toe
20.00 – 20.15 uur Toelichting op streetart en muurschilderingen in het bijzonder
20.15 – 20.30 uur Toelichting op het keuzeproces

  •  Toelichting op de criteria bij de keuze
  • wat gaan we vanavond doen
  • wat is het vervolg op deze avond
20.30 – 21.15 uur Presentatie ontwerpen, beantwoorden toelichtende vragen

Aansluitend een drankje en een (alcoholvrij) drankje en stemmen

Graag tot de 11e!

Werkgroep streetart
Annemieke,  Benita en Hans

Voortgang nieuwbouw Jan van Galenstraat

Beste buurtgenoten,

Op 14 augustus j.l. heeft de buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat een gesprek gehad met Chris de vet, projectleider van de Gemeente en Stephanie Baneke, medewerker van het bureau dat de projectontwikkelaar heeft ingeschakeld voor communicatie (Bureau Dietz).

De aanleiding was het verzoek van de gemeente om de voortgang van het project te bespreken, nadat op 16 mei j.l. een motie van de gemeente raadsleden van D66,PvdA, Volt, Groen Links en Student en Starter was aangenomen. De tekst van de motie vind je hier.

De belangrijkste punten van deze motie waren:

  • Er komt een (mandjes)supermarkt van maximaal circa 1270 mtr2 BVO,
  • De uitgang voor het laad- en losverkeer wordt naar de Kardinaal de Jongweg verplaatst en er vindt geen inpandig laden en lossen plaats,
  • bezoekers worden gestimuleerd lopend of per fiets naar het winkelpand te komen, hiervoor komen er voldoende en goede fietsparkeervoorzieningen,
  • het ondergrondse autoparkeren (parkeergarage) is alleen bedoeld voor bewoners en hun bezoekers en niet voor de supermarkt.

Lees verder “Voortgang nieuwbouw Jan van Galenstraat”

Buurtfeest Ezelsdijk 2023

BUURTFEEST EZELSDIJK 2023
ITALIAANS TINTJE

Zaterdag 2 september zijn alle buurtbewoners welkom
op de feestplek tussen nr 47 en 57 aan de Huizingalaan.

Programma
14.00 – 16.00 uur: opbouwen feestplek
15.00 – 17.00 uur: kinderspelen
17.00 – 18.00 uur: opruimen spelmateriaal, pizza-oven klaarmaken
18.00 – 22.00 uur: buurtfeest voor jong en oud met pizza’s, drankjes, ijs,                                               koffie en thee van de Buurtvereniging

De commissie zorgt voor een pizza-oven en de benodigde spullen om heerlijke pizza’s te bakken voor iedereen. Als je dat leuk vindt, kun je een aanvulling met een Italiaans tintje verzorgen, zoals olijven, een salade, een toetje of iets anders lekkers. Geef je fantasie de ruimte!

Het Buurtfeest krijgt dit jaar een groen randje. Als je dat wilt, kun je met elkaar ervaringen uitwisselen over verduurzaming, zonnepanelen, isolatie en dergelijke. Je kunt een sticker plakken op je kleding met daarop het onderwerp waar jij al ervaring mee hebt. Op die manier kom je in contact met buurtgenoten die daarover vragen hebben. Tussen 17.00 en 19.00 uur is er ook een informatietafel waar je vragen kunt stellen.

De feestcommissie: Pieter (H’laan 11),Anneleen (H’laan 38),Thieu (H’laan 95),Marijk (Z’laan 9). Kinderspelen worden verzorgd door Gert Jan & Ineke (H’laan 131)
Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen.

Gezocht nieuwe vrijwilligers Sint Maartenfeest

Wil jij ook graag tradities in stand houden?
Dan zoeken we jou voor het organiseren van het Sint Maarten feest.
Wanneer: op 11 november 2023
Voorbereiding is niet heel veel werk, er is een draaiboek waardoor er makkelijk de acties kunnen worden afgevinkt.

Zowel Marije Kooi als Ineke van Lijnschoten gaan stoppen. En ook Iris van der Cingel wil het stokje overdragen. Dus we zoeken drie nieuwe mensen om aan te haken. Uiteraard zullen we jullie op weg helpen om het netjes over te dragen.

Heb je interesse dan kan je contact opnemen met Iris van Cingel;
Irisvandercingel@gmail.com, Telefoon +31 6 41 36 18 66

Presentatie streetart

Beste buurtgenoten,

Zoals bij velen hopelijk al wel bekend werken wij als buurt aan een muurschildering om de wijk te verfraaien.
De Commissie Street Art is hier al geruime tijd druk mee bezig. Een dergelijk project heeft heel wat voeten in de aarde en vereist flink wat voorwerk.
Wij zijn dan ook blij te kunnen melden dat we op maandag 11 september de ontwerpen kunnen tonen aan de hele buurt. In het prachtig verbouwde Nimeto hebben we op deze avond een presentatie van verschillende kunstwerken die wij onder het genot van een hapje en een drankje zullen presenteren waarna er gestemd kan worden op de verschillende kunstwerken om zo tot een uiteindelijke keuze te komen.
Nadere informatie volgt maar zet 11 september vast in de agenda.

Wij wensen iedereen een mooie zomer.
Benita, Hans en Annemieke

HET BUURTFEEST op 2 september GAAT DOOR!!!!!

De Commissie Buurtfeest is blij met de reacties die gekomen zijn op haar oproep om helpende handen op zaterdag 2 september. Meer hulp is altijd welkom, en die komt vast spontaan als jullie het geluid horen van de klinkelende stokken van de tent die wordt opgezet. Of als jullie reuring zien op de stoep tussen nummer 47 en 57.

Waar we nog niet genoeg hulp bij hebben zijn de volgende drie dingen: het neerzetten van de kinderspelen, het ijsscheppen, het regelen van naam/straatstickers tijdens het feest. Graag opgeven via anneleenarnolds@casema.nl Voor de rest gaat het allemaal wel lopen en we zien jullie graag op 2 september!

Fijne zomer gewenst, Pieter en Anneleen.