Kerstzingen

Beste Buurtgenoten,

Gelukkig is het Gert-Jan ook dit jaar weer gelukt om een buurtkerstboom te organiseren. Het wordt steeds lastiger maar hij houdt graag de traditie in ere en heeft zich extra ingespannen om het voor elkaar te krijgen; met succes!

De beslissing heeft op zich laten wachten maar het is nu zeker: ook het Kerstzingen gaat door. We nodigen jullie uit om bij elkaar te komen op zaterdag 23 december om 17.00 uur aan de Jan van Galenstraat bij de boom. Daar zingen we liedjes en genieten we van kerstsnoep.

Ook is er weer Nieuwaarsvegen op 1 januari 2024. Daarover volgt een apart bericht.

Het Bestuur, de Commissie Kerstzingen en de Werkgroep Informatie wensen jullie fijne decemberdagen toe en een positief 2024.

Buurtschoonmaak op nieuwjaarsdag

Schoonmaak actie Ezelsdijk, 1 jan 2024 van 12 tot 13 uur.

Op nieuwjaarsdag vindt traditiegetrouw de buurtschoonmaak plaats. De start op de stoep voor Huizingalaan 28, om 12 uur. De actie wordt ondersteund door Nederlandschoon.nl en Nextdoor.

Heb je een eigen prikstok of handschoenen? Neem ze vooral mee. We hebben wel wat spulletjes te leen en leveren ook de vuilniszakken.

Na afloop, om 13 uur, verzamelen we al het vuilnis bij het scheidingsstation op het pleintje. Daar wegen we de opbrengst en gooien we het gescheiden weg in de betreffende bakken.

De uitslag volgt hier op de website.

Iedereen is welkom mee te doen en speciaal vragen we de kinderen van de buurt om te komen helpen.

Benita

Nieuwbouw Jan van Galenstraat: Informatieavond 19 december

Nieuwbouw Jan van Galenstraat: Informatieavond 19 december en reageren op het Stedenbouwkundig programma van eisen!

Iedereen heeft inmiddels een flyer van de gemeente gekregen met informatie over de stand van zaken rond de nieuwbouw Jan van Galenstraat.

Vanaf 11 december  en tot 5 februari 2024 kunnen wij  reageren op het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de herontwikkeling van de aan de Jan van Galenstraat. Dit is het eerste formele document op grond waarvan de gemeenteraad definitief richting gaat geven aan de nieuwbouw. De reacties worden meegenomen (of niet…) bij het opstellen van het definitieve plan. Het plan vind je hier.

Tijdens de consultatieperiode organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst op 19 december. Het is een (buurt)informatiebijeenkomst, waarop de gemeente een toelichting geeft op het concept SPvE, het vervolgproces en de voorlopige planning. Ook kunnen we vragen stellen. De gemeente heeft er voor gekozen om er een inloopbijeenkomst van te maken, dus er is geen algemeen, plenair gedeelte. De bijeenkomst vindt plaats in de Marnix-academie, vanaf 18.00 uur.

Ter voorbereiding van het bezoek aan de informatieavond is het handig om het SPvE van te voren door te nemen. Om nog eens na te lezen wat wij vanuit de buurt als belangrijkste aandachtspunten hebben, kun je ons bericht op de website van 18 mei (met verwijzing naar de motie die de gemeenteraad heeft aangenomen naar aanleiding van onze zorgen) en 25 augustus (waarin we met name nog twee onduidelijke punten in de uitwerking van de motie aanstippen) nog eens doornemen.

We hopen jullie te zien op de informatiebijeenkomst!

De buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Buurtbel verduurzaamt

Op maandag 11 december is er weer een avond van de buurtbelwerkplaats (Energiegroep) over verduurzamen. Kijk hier voor meer informatie.

BuurtbelIn de Werkplaats Buurtbel organiseren actieve bewoners iedere tweede maandagavond van de maand ook andere gezamenlijke activiteiten. Bijvoorbeeld om de wijk te vergroenen of om elkaar te kunnen ontmoeten. Kijk hier voor meer informatie.

Op elke 2e maandag van de maand.
Locatie: Poortstraat 81,
Tijd: 19:30 inloop, 19:45 start-22:00
Geef je op via de mail:buurtbel@wijkwijzernoordoost.nl

Sint Maarten in een ander jasje

Beste Buurbewoners,

Al jaren vieren we in onze buurt Sint Maarten op 11 november. Drie commissieleden organiseerden tot op heden dit feest maar zij geven graag deze taak door aan anderen. Vind je het leuk om iets te organiseren voor Sint Maarten, neem dan contact op met Iris van der Cingel: irisvandercingel@gmail.com

Het bestuur en de coördinator van Werkgroep Feesten van de Buurtvereniging Ezelsdijk spreken grote waardering en dank uit voor de inzet van Iris, Marije en Ineke. Zij zijn benieuwd naar nieuwe ontwikkelingen en initiatieven vanuit de buurtbewoners.

Dit jaar ziet het Sint Maartenfeest er dus anders uit. Op eigen initiatief kunnen kinderen langs de huizen gaan, liedjes zingen en daarmee lekkers verdienen. Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen. Als je als buurtbewoner een lichtje bij de voordeur zet, wordt er aangebeld op 11 november. Ouders: als er geen lichtje staat, vertel de kinderen dan dat aanbellen niet gewenst is.

Er komt nog een berichtje in de brievenbussen ter herinnering. De beste tijd voor deze activiteit is tussen 18.00 en 19.30 uur.

Heel veel Sint Maarten-plezier gewenst, namens het bestuur en de Werkgroep Feesten, Anneleen.

Samen woningen Verduurzamen

Op 25 oktober van 20:00 tot 22:00 is er weer een bijeenkomst in de De Workshopruimte om krachten te bundelen rond het thema energie besparen en woningen verduurzamen.

Er waren al verschillende bijeenkomsten in Wittevrouwen, Huizingabuurt en Zeeheldenbuurt over de reis naar een duurzame woning. Dit keer bespreken we de uitkomsten van de enquete, het vervolg en hoe we samen verder komen.

Buurtbel WittevrouwenIedereen is welkom. Je kunt aansluiten met vragen rond eigen woningen en met vragen rond huurwoningen, maar de avond is vooral bedoeld om mensen te inspireren en te verbinden, om samen met anderen gezamenlijk (kleinschalige) initiatieven en projectjes op te starten. Wil je ook aan de slag met verduurzaming, weten wat er mogelijk is en samen optrekken? Of wil je je laten inspireren en oriënteren?

Kom dan naar de bijeenkomst. Heb je de enquête nog niet ingevuld. Vul hier de enquête in!

Je kunt je hier aanmelden voor de bijeenkomst. Het programma lees je hier.

Weghalen beeld ‘De drie Ezeltjes’

In de Wijkkrant T-Oost van september lazen wij tot onze grote schrik dat het geliefde beeld ‘De drie Ezeltjes’ wellicht gaat verdwijnen. 

Er gaat gesloopt en gebouwd worden aan de Jan van Galenstraat en daarbij is volgens dit artikel de kans aanwezig dat dit beeld daarna niet meer terugkomt!

We hebben een kleine inventarisatie gehouden onder buurtbewoners en daaruit bleek al snel dat NIEMAND dit iconische en prachtig uitgevoerde bronzen beeld kwijt wil. Het staat symbool voor onze wijk en is de link naar het verleden. 

Bij deze roepen we daarom buurtbewoners op om een werkgroepje te vormen dat tot doel heeft: het behoud van het beeld ‘De drie Ezeltjes’. 

Te denken valt aan (tijdelijke) herplaatsing, opslag tot na de werkzaamheden of andere opties. 

Maar het moet geregeld worden en wellicht met enige spoed.

De vraag: Wie voelt zich geroepen om aan deze werkgroep deel te nemen? 

Als lid van de commissie Streetart wil Benita jullie helpen opstarten. We denken aan 2 à 3, maximaal 4 deelnemers.

Meld je aan bij Benita via 06-26022073 of mail benitaponsioen@gmail.com

Hartelijke groet en alvast bedankt.
Annemieke, Hans en Benita

Renovatie Groene Fort bij basisschool de Wissel

De renovatie van het groene fort is bijna klaar. De wadi, de ondiepe greppel, is gemaakt; de loopplanken en de vlonders zijn vernieuwd, er zijn struiken tussen de kersenbomen gezet en er komt een speelaanleiding bij de kleuters.  Deze laatste wordt in oktober aangelegd. Met een handpomp kunnen kinderen water oppompen en via een watergoot spelen met water. Het water komt weer in de bodem terecht.

Er zijn geen afbeeldingen.

De schoolkinderen spelen er weer volop. We hebben met alle kinderen van de verschillende klassen een rondwandeling gemaakt door het Groene Fort. Zo hebben we besproken hoe de struiken die tussen de kersenbomen zijn gezet beter beschermd kunnen worden tegen de voetballen. Als één kind de bal uit het perk haalt scheelt dat geduw en getrek met het risico dat struiken sneuvelen. Elkaar aanspreken helpt!

Het groene Fort is ook van de buurt. Wist je dat je gewoon langs de school via het schoolplein naar het groene Fort achter de school kunt lopen? Voor kinderen van basisschoolleeftijd is het een prachtige speelplek! Kom eens kijken!

Namens de hoveniers Wijnand Smit en Jolanda Kuijsten en de leerkrachten van basisschool de Wissel,

Gerdien Griffioen