Raadsleden op bezoek in de Ezelsdijkbuurt

De afgelopen twee weken zijn in totaal acht raadsleden op bezoek geweest in onze buurt, op uitnodiging van de buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat. Een flink aantal raadsleden is pas sinds eind maart lid van de gemeenteraad door de verkiezingen die dit jaar gehouden zijn. Daarom leek het ons een goed idee om hen bij te praten over hoe de buurt aankijkt tegen de nieuwbouwplannen. We maakten een wandeling over het terrein en hebben uitvoerig ons verhaal gedaan.

Zo hebben we gesproken over de zorgen van de huidige huurders over hun toekomstige huisvesting en over de slechte staat van onderhoud. Ook hebben we nog eens toegelicht welke problemen wij voorzien voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid als er een supermarkt komt die extra
autoverkeer aantrekt. Ook hebben we laten zien dat er eigenlijk geen goede laad/losplek is. Tot slot hebben we laten zien dat in de rapporten die in opdracht van de projectontwikkelaar zijn opgesteld over verkeer, parkeren en de winkelvoorzieningen vaak een verkeerde voorstelling van zaken wordt geven. Er is gewerkt met modelberekeningen die niet aansluiten bij de werkelijke situatie. Alle onderwerpen die we de revue hebben laten passeren staan in deze presentatie die we hebben gegeven.

De raadsleden waren zeer geïnteresseerd. Ze zijn van plan om met de wethouder in de commissievergadering in gesprek te gaan over onze zorgen en opmerkingen. Wij hopen dat dit debat plaats gaat vinden voordat de formele procedure voor besluitvorming door het gemeentebestuur
start. Dat wil zeggen voordat het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (‘SPvE’) is vastgesteld. Wij houden jullie op de hoogte!

Buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Gezocht: twitteraar!

De buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat is op zoek naar buurtgenoten die actief zijn op twitter. Wij willen hen vragen om in overleg met de buurtwerkgroep berichten te plaatsen over onze activiteiten en standpunten over de nieuwbouw Jan van Galenstraat. Wie doet er mee om onze zorgen onder de aandacht te blijven brengen van een breder publiek? Stuur een mailtje naar nieuwbouw@ezelsdijk.nl

Buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Kerstzingen 2022

De Gemeente heeft ons weer een kerstboom beloofd. Het kerstzingen bij de boom gaat dit jaar gebeuren op zaterdag, 17 december om 17.00 uur.

Laatste gebeurtenissen over de nieuwbouwplannen

Beste buurtgenoten,

Graag willen we jullie bijpraten over de laatste gebeurtenissen over de nieuwbouwplannen aan de Jan van Galenstraat.

13 september RIB
Op 13 september waren veel buurtgenoten aanwezig op het Stadhuis waar de Raadsinformatie Bijeenkomst werd gehouden. Hans van Dijk heeft namens  de werkgroep de belangrijkste zorgen benoemd over de effecten op de leefbaarheid in de buurt van de vestiging van een grote supermarkt met de uitgang en de laad- en losplek in de Huizingalaan.
Hier kun je het verhaal nog eens lezen dat Hans gehouden heeft.

15 oktober bezoek Raadsleden en medewerkers fractie PvdA
Op 15 oktober is een delegatie van de PvdA op bezoek geweest bij de huurders. Ze hebben het gebouw van binnen gezien en gesproken met een aantal huurders.

1 november presentatie van het schetsontwerp Nieuwbouw
Op deze drukbezochte avond waren veel huurders aanwezig die hun stem hebben laten horen. Er is een gesprek geweest met Arjen Jansen, directeur van Kerckebosch. De avond verliep tumultueus omdat er veel vragen waren van bezoekers waarop vage antwoorden kwamen. Er is wel geprobeerd om alle vragen te verzamelen. Het verslag zien we tegemoet. Er is een tweede bijeenkomst toegezegd met buurtbewoners.

Twee werkgroepsleden hebben kennis gemaakt met de nieuwe wijkwethouder Suzanne Schilderman. Aan haar hebben we onze zorg voorgelegd wat de gevolgen zullen zijn van de grote supermarkt voor het verkeer en de leefbaarheid.

Inmiddels zijn verschillende nieuwe raadsleden komen kijken op de locatie en hebben we hen bijgepraat over de situatie.

Twee leden van de werkgroep hebben een gesprek gehad met het onderzoeksbureau Haskoning dat het markt- en het verkeersonderzoek heeft uitgevoerd. Het beeld werd bevestigd dat er met modellen gewerkt is dat deze modellen niet zijn getoetst aan de werkelijkheid. Er zijn over voor ons cruciale vragen zoals bv. gevolgen voor verkeersveiligheid van het kruispunt, geen onderzoeken gedaan.

Informatiebijeenkomst nieuwbouw Jan van Galenstraat

Projectontwikkelaar Kerckebosch organiseert dinsdagavond 1 november een informatieavond over de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat. Een uitnodiging hebben we allemaal door de brievenbus gekregen.  Via deze link op de website van Kerckebosch vind je een samenvatting van het globale ontwerp van het gebouw, zoals gepresenteerd in de vorige informatiebijeenkomst, in december 2021. De laatste bladzijde geeft nieuwe informatie.

Het is goed als ook dit keer veel buurtbewoners de bijeenkomst bezoeken om de zorgen vanuit de buurt nog eens goed voor het voetlicht te brengen.  Ook horen we natuurlijk graag van de projectontwikkelaar wat er gedaan is met de vele opmerkingen  die in december gemaakt zijn door buurtgenoten.

Leden van de buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat zullen ook aanwezig zijn.

Naar aanleiding van de Raadsinformatiebijeenkomst op 13 september hebben we een aantal afspraken met vooral nieuwe raadsleden om de buurt te bezoeken. We houden jullie daarvan op de hoogte.

Raadsinformatiebijeenkomst

Op 13 september j.l. is een RIB, een Raadsinformatiebijeenkomst geweest over de nieuwbouwplannen. De buurtbewoners waren in groten getale gekomen! Hans van Dijk, namens de werkgroep, de projectleider van de gemeente, Chris de Vet en de projectontwikkelaar, Kerckebosch hebben ieder een 10 minuten durend verhaal kunnen houden over de nieuwbouwplannen. Onze zorgen zijn goed verwoord en er waren veel vragen. De tijd was te kort om op alle vragen te kunnen antwoorden. We hebben de nieuwe raadsleden  uitgenodigd voor een bezoek op locatie. Dat bezoek zal in november plaatsvinden.

Via deze link kun je de bijeenkomst terugkijken.

Er zijn wat wisselingen geweest in de werkgroep. Jeroen en Coquita zijn verhuisd. Martin heeft zich teruggetrokken vanwege privé omstandigheden.

Reinier van Olderen, woonachtig in Nieuw Bleyenburg en Stefan de Jong, woonachtig op de Oortlaan zijn toegetreden tot de werkgroep.

Namens de werkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat, Gerdien Griffioen

Streetart in de Ezelsdijkbuurt

De werkgroep die een muurschildering in onze buurt voorbereidt is weer een stap dichterbij het realiseren van dit plan. Benita heeft op de ALV al toegelicht wat het plan is. Er is interesse van een eigenaar van een appartementencomplex aan de Huizingalaan met een mooie grote muur. Hij  wil graag eerst een ontwerp zien. We hebben City Canvas benaderd voor het ontwerp. Zij kunnen ons koppelen aan ontwerpers die zijn afgestudeerd aan de HKU. De school Nimeto zou willen helpen met het aanbrengen van de schildering als een praktische opdracht voor de studenten. De werkgroep onderzoekt nog of er gebruik gemaakt kan worden van verf die de lucht zuivert en daardoor bijdraagt aan een beter milieu.

Op weg naar een ontwerp

Een muurschildering kan veel verschillende uitstraling hebben. Daarom is het belangrijk om voordat aan de slag wordt gegaan met het ontwerp, we aangeven aan welke criteria voldaan moet worden. De werkgroep dacht aan de volgende criteria:

  • Geen kindertekening
  • Wel een voorstelling, niet abstract.
  • Kleurrijk iv.m. de huizen maar niet TE.
  • Een professionele uitstraling
  • Er kan een thema aan gekoppeld worden. Te denken valt aan Ezelsdijk (geschiedenis), iets uit de straatnamen en de achterliggende betekenissen daarvan, het park Voorveldse polder of iets met betrekking tot het spoortje, het Rietveldhuis/ Gerrit Rietveld en/of het spoorwegmuseum.

Wij horen graag van buurtbewoners wat ze vinden van deze criteria. Je kunt reageren naar benitaponsioen@gmail.com . We vragen City Canvas om met behulp van deze criteria een paar schetsen aan te leveren. Deze zullen we op de Ezelsdijk-website presenteren, zodat de buurt haar reactie kan geven aan de werkgroep

Dit zijn bestaande voorbeelden en dienen alleen ter inspiratie en ideevorming:

Daarna wordt het ontwerp verder uitgewerkt.

Geld om de kosten te dekken

We zijn druk bezig om subsidieaanvragen voor te bereiden, in ieder geval gaan we een beroep doen op het initiatievenfonds van de gemeente. Hiervoor moet de initiatiefnemer laten zien dat bewoners het initiatief steunen. Daarom komen we binnenkort langs in de buurt voor een handtekeningenactie. Verder zal er bij de site voorjebuurt.nl een inzamelingsactie worden gestart waaraan iedereen vrijblijvend kan meedoen.

Terugblik buurtborrel 2022

Zaterdag 3 september was het jaarlijkse buurtfeest. Ditmaal weer in buurtborrel.  Maar het was een genot om de buurtbewoners weer in een ongedwongen sfeer te ontmoeten. Hierbij was natuurlijk ook aan de kinderen gedacht. Foto’s van de borrel zijn te zien in het fotoalbum.

« van 3 »

Raadsbijeenkomst over nieuwbouw Jan van Galenstraat

In de maanden voor de zomer is regelmatig contact geweest met gemeenteraadsleden over de nieuwbouw Jan van Galenstraat.  Dit heeft er toe geleid dat een aantal raadsleden de nieuwbouw op de agenda hebben plaatsen van de zogenaamde Raadsinformatiebijeenkomst op 13 september aanstaande. De buurt wordt op die bijeenkomst in de gelegenheid gesteld om mondeling zijn visie te geven op de nieuwbouw. Ook kan de buurt ter plekke vragen van raadsleden beantwoorden. De buurtwerkgroep zal namens de buurt het woord voeren. Vraag aan onze buurtbewoners is om met  zoveel mogelijk mensen op de publieke tribune aanwezig te. Zo laten we zien dat de zorgen en bezwaren breed gedragen worden in de buurt.  De bijeenkomst vindt plaats in het stadshuis op de Oude Gracht en begint om 19.30 uur. Het is nog niet bekend hoe laat ons onderwerp aan de orde komt. De informatie op de website van de gemeente over de bijeenkomst en welke stukken daar besproken worden vind je hier.