Buurtbel verduurzaamt

Op maandag 11 december is er weer een avond van de buurtbelwerkplaats (Energiegroep) over verduurzamen. Kijk hier voor meer informatie.

BuurtbelIn de Werkplaats Buurtbel organiseren actieve bewoners iedere tweede maandagavond van de maand ook andere gezamenlijke activiteiten. Bijvoorbeeld om de wijk te vergroenen of om elkaar te kunnen ontmoeten. Kijk hier voor meer informatie.

Op elke 2e maandag van de maand.
Locatie: Poortstraat 81,
Tijd: 19:30 inloop, 19:45 start-22:00
Geef je op via de mail:buurtbel@wijkwijzernoordoost.nl

Sint Maarten in een ander jasje

Beste Buurbewoners,

Al jaren vieren we in onze buurt Sint Maarten op 11 november. Drie commissieleden organiseerden tot op heden dit feest maar zij geven graag deze taak door aan anderen. Vind je het leuk om iets te organiseren voor Sint Maarten, neem dan contact op met Iris van der Cingel: irisvandercingel@gmail.com

Het bestuur en de coördinator van Werkgroep Feesten van de Buurtvereniging Ezelsdijk spreken grote waardering en dank uit voor de inzet van Iris, Marije en Ineke. Zij zijn benieuwd naar nieuwe ontwikkelingen en initiatieven vanuit de buurtbewoners.

Dit jaar ziet het Sint Maartenfeest er dus anders uit. Op eigen initiatief kunnen kinderen langs de huizen gaan, liedjes zingen en daarmee lekkers verdienen. Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen. Als je als buurtbewoner een lichtje bij de voordeur zet, wordt er aangebeld op 11 november. Ouders: als er geen lichtje staat, vertel de kinderen dan dat aanbellen niet gewenst is.

Er komt nog een berichtje in de brievenbussen ter herinnering. De beste tijd voor deze activiteit is tussen 18.00 en 19.30 uur.

Heel veel Sint Maarten-plezier gewenst, namens het bestuur en de Werkgroep Feesten, Anneleen.

Samen woningen Verduurzamen

Op 25 oktober van 20:00 tot 22:00 is er weer een bijeenkomst in de De Workshopruimte om krachten te bundelen rond het thema energie besparen en woningen verduurzamen.

Er waren al verschillende bijeenkomsten in Wittevrouwen, Huizingabuurt en Zeeheldenbuurt over de reis naar een duurzame woning. Dit keer bespreken we de uitkomsten van de enquete, het vervolg en hoe we samen verder komen.

Buurtbel WittevrouwenIedereen is welkom. Je kunt aansluiten met vragen rond eigen woningen en met vragen rond huurwoningen, maar de avond is vooral bedoeld om mensen te inspireren en te verbinden, om samen met anderen gezamenlijk (kleinschalige) initiatieven en projectjes op te starten. Wil je ook aan de slag met verduurzaming, weten wat er mogelijk is en samen optrekken? Of wil je je laten inspireren en oriënteren?

Kom dan naar de bijeenkomst. Heb je de enquête nog niet ingevuld. Vul hier de enquête in!

Je kunt je hier aanmelden voor de bijeenkomst. Het programma lees je hier.

Weghalen beeld ‘De drie Ezeltjes’

In de Wijkkrant T-Oost van september lazen wij tot onze grote schrik dat het geliefde beeld ‘De drie Ezeltjes’ wellicht gaat verdwijnen. 

Er gaat gesloopt en gebouwd worden aan de Jan van Galenstraat en daarbij is volgens dit artikel de kans aanwezig dat dit beeld daarna niet meer terugkomt!

We hebben een kleine inventarisatie gehouden onder buurtbewoners en daaruit bleek al snel dat NIEMAND dit iconische en prachtig uitgevoerde bronzen beeld kwijt wil. Het staat symbool voor onze wijk en is de link naar het verleden. 

Bij deze roepen we daarom buurtbewoners op om een werkgroepje te vormen dat tot doel heeft: het behoud van het beeld ‘De drie Ezeltjes’. 

Te denken valt aan (tijdelijke) herplaatsing, opslag tot na de werkzaamheden of andere opties. 

Maar het moet geregeld worden en wellicht met enige spoed.

De vraag: Wie voelt zich geroepen om aan deze werkgroep deel te nemen? 

Als lid van de commissie Streetart wil Benita jullie helpen opstarten. We denken aan 2 à 3, maximaal 4 deelnemers.

Meld je aan bij Benita via 06-26022073 of mail benitaponsioen@gmail.com

Hartelijke groet en alvast bedankt.
Annemieke, Hans en Benita

Renovatie Groene Fort bij basisschool de Wissel

De renovatie van het groene fort is bijna klaar. De wadi, de ondiepe greppel, is gemaakt; de loopplanken en de vlonders zijn vernieuwd, er zijn struiken tussen de kersenbomen gezet en er komt een speelaanleiding bij de kleuters.  Deze laatste wordt in oktober aangelegd. Met een handpomp kunnen kinderen water oppompen en via een watergoot spelen met water. Het water komt weer in de bodem terecht.

Er zijn geen afbeeldingen.

De schoolkinderen spelen er weer volop. We hebben met alle kinderen van de verschillende klassen een rondwandeling gemaakt door het Groene Fort. Zo hebben we besproken hoe de struiken die tussen de kersenbomen zijn gezet beter beschermd kunnen worden tegen de voetballen. Als één kind de bal uit het perk haalt scheelt dat geduw en getrek met het risico dat struiken sneuvelen. Elkaar aanspreken helpt!

Het groene Fort is ook van de buurt. Wist je dat je gewoon langs de school via het schoolplein naar het groene Fort achter de school kunt lopen? Voor kinderen van basisschoolleeftijd is het een prachtige speelplek! Kom eens kijken!

Namens de hoveniers Wijnand Smit en Jolanda Kuijsten en de leerkrachten van basisschool de Wissel,

Gerdien Griffioen

Doe meer met minder energie

Op 19 juni j.l. was er al een informatiebijeenkomst in de buurt ‘Samen energie besparen‘. En ook tijdens het buurtfeest van 2 september werden ervaringen uitgewisseld over verduurzaming, zonnepanelen, isolatie en dergelijke. Dit onderwerp leeft dus in de buurt. Henk is coördinator binnen de Buurtbel Wittevrouwen e.o. Buurtbel Wittevrouwen Hij geeft aan dat er nu op 4 oktober a.s. een bijeenkomst is van 20:00-22:00 in de workshopruimte van Poortstraat 81. Hierbij is ook een energiecoach aanwezig. Met tips om te bezuinigen, je kunt jaarrekeningen van de energie meenemen. Aanmelden en info via deze link.

AED verplaatst van nr 26 naar nr 23 (garage)

Beste buurtbewoners,

De AED hangt al weer 5 jaar in onze straat. Gelukkig heeft hij nog niet vaak ingezet hoeven worden!

In verband met een andere tuininrichting bij nr 26 is de AED op zaterdag 16 september verplaatst naar de overkant van de straat: De zijmuur van de garage nr 23. Met dank aan Pieter Hess voor het verplaatsen, het ophangen en het gebruik maken van zijn garagemuur (en stroomvoorziening).

De AED hangt goed in zicht langs de inrit naar de achterliggende garages. De code is gelijk gebleven (bekend bij eenieder en verschijnt in de Hartslag-NU app bij een oproep)

Vriendelijke groet, Aadje Bloem (Huizingalaan 15, AED beheerder)

Streetart: “Fietsers in de avondzon”

Streetart: “Fietsers in de avondzon” van de verfdokter op de muur van Huizingalaan 121

Afgelopen maandag 11 september kwamen zo’n twintig buurtbewoners en belanghebbenden samen bij Nimeto om een keuze te maken voor de muurschildering op de zijmuur van Huizingalaan 121. Een ruime meerderheid heeft gekozen voor de Verfdokter als uitvoerder van de muurschildering.
De avond begon met een deskundige toelichting vanuit de werkgroep streetart op de vele soorten muurschilderingen die er zijn. Vervolgens zijn er 5 schetsen van 2 ontwerpers gepresenteerd en toegelicht. Tot slot heeft iedereen zijn voorkeur voor één van de schetsen uitgesproken via een
stembiljet.
Met een kleine meerderheid is gekozen voor de schets “Fietsers in de avondzon” van De Verfdokter. Zie de afbeelding (klik voor vergroting).

Uitwerking schets
De ontwerper zal de schets verder uitwerken. De schets is met de computer gemaakt en ziet er daarom nog schematisch uit. Ook zal de muurschildering wellicht verder ingepast moeten worden in de omgeving, bijvoorbeeld vanwege de beplanting in de border en aan de andere kant van het fietspad. Tenslotte hebben aanwezige buurtbewoners een paar suggesties meegegeven die we met de Verfdokter zullen bespreken.

Vervolg
Er volgen een aantal stappen om uiteindelijk in juni 2024 een  muurschildering te hebben in de Ezelsdijkbuurt. Zo gaan we subsidie aanvragen en gaan ontwerper en Nimeto in gesprek over de precieze uitvoering. De studenten van Nimeto zullen daarna samen met de ontwerper aan de slag gaan om de muurschildering te realiseren.

Dus: let op de verdere berichtgeving op onze Ezelsdijk-website!
De werkgroep streetart: Annemieke, Benita en Hans

Terugblik buurtfeest 2023

Beste buurtgenoten,

heel graag wil ik jullie bedanken voor alle hulp, initiatieven, souplesse en ondersteuning bij het organiseren van het buurtfeest op 2 september. Alle ‘taken’ zijn perfect, op tijd en mooi uitgevoerd. Wat gaf dat ons een goed gevoel. Jos zou zeggen: ‘De ware buurt-cohesie’.
Op alle fronten voelden wij ons geholpen waardoor het naar onze smaak een superfeest is geweest. En de kinderen hebben weer heerlijk gespeeld op het fantastisch opgezette circuit.
Gevonden voorwerpen zijn op te halen op Huizingalaan 11. Onder meer een mes uit een mooie cassette denk ik. Ook een donkerblauw vestje met glitterversiering, kindermaat en een blauwe waterfles.

Dank jullie wel, ook namens Pieter, geniet van de mooie nazomerdagen, Anneleen.