Buurtgroenopschoondag

zaterdag 9 april 2022

Elk jaar verzamelen we zwerfvuil uit het openbaar groen in onze buurt, vóórdat de struiken vol in blad zitten.
We komen om 10.30 uur op de stoep bij Huizingalaan 57 bij elkaar en genieten van koffie of thee met wat lekkers.
Om 12.00 sluiten we af met soep en een broodje.

Neem je zelf handschoenen mee en als je die hebt, een vuilnisknijper? Vuilzakken worden door ons verzorgd.

Graag tot ziens, de leden van Werkgroep Groen.

13 april: ALV buurtvereniging Ezelsdijk

Het bestuur van de Vereniging Ezelsdijk nodigt alle buurtbewoners uit voor de ALV op woensdag 13 april in basisschool De Wissel aan de Oortlaan. Inloop om 19.45 uur, verse koffie en thee met iets lekkers worden verzorgd. Vergadering start om 20.00 uur.

Noteert u vast datum en plaats, er volgt nog een flyer over deze buurtactiviteit.

Come & Eat- eten met vluchtelingen uit de Utrechtse noodopvang

In het hotel bij de Voorveldse Polder verblijven gezinnen en alleenstaande vluchtelingen. In principe is nog tot eind mei 2022 het hotel een vluchtelingen opvangplek. Wil jij vluchtelingen uit de noodopvang ontvangen voor een etentje?

Meld je etentje dan aan via https://forms.gle/uMZjjqLHr7jHZaKw5

Wil je een gezin uitnodigen, dan is het fijn als er in jouw eigen gezelschap ook jongere kinderen aanwezig zijn.

Voor alle duidelijkheid: er wordt geen informatie verstrekt over vaccinatie van de bewoners en ze hebben geen beschikking over zelftesten. Je kunt zelf een datum doorgeven.

Voor meer informatie kijk hier.

Stichting EetMee

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart is het zover: we mogen weer als Utrechters naar de stembus om onze vertegenwoordigers in het gemeentebestuur van Utrecht te kiezen. De  nieuwe gemeenteraad zal zich straks gaan buigen over de voorstellen van het college over de invulling van de nieuwbouwplannen aan de Jan van Galenstraat.

Hoe zal de partij waarop je mogelijk gaat stemmen omgaan met de nieuwbouwplannen voor de Jan van Galenstraat en de zorgen die de buurt daarover heeft? We nodigen je uit om daarover navraag te doen bij  de partij van je keuze. We zijn ook erg benieuwd naar de reactie die je op je vraag krijgt. Laat ons via nieuwbouw@ezelsdijk.nl weten welke reactie je hebt gekregen.

Buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Nieuwe speeltoestellen

Het schoolplein van basisschool De Wissel krijgt voor de zomervakantie een aantal nieuwe speeltoestellen. De huidige toestellen zijn namelijk verouderd. In 2020 heeft de school haar leerlingen gevraagd wat hun wensen zijn voor nieuwe toestellen. Het lange wachten wordt uiteindelijk beloond met maar liefst vier prachtige speeltoestellen! Er is bewust gekozen voor afwisseling van spelen. Zo kunnen de kinderen straks schommelen, voetballen, klauteren, rennen en nog veel meer. De toestellen zijn veelal gemaakt van natuurlijke materialen, waardoor het schoolplein een nog groener karakter krijgt. Nog een paar maanden geduld en dan kunnen de kinderen van school en uit de buurt heerlijk buiten spelen op het nieuwe schoolplein.

Daarnaast heeft Basisschool De Wissel het initiatief genomen handtekeningen in de buurt te verzamelen voor het schoolplein. Deze handtekeningen waren nodig om aanspraak te kunnen maken op gelden vanuit het initiatieven fonds. De insteek is deze gelden aan te wenden om de groenstrook rondom het schoolplein aan te pakken. Dit zal in samenwerking gaan met de buurt. Mocht u als buurtbewoner interesse hebben in een actieve rol om de nieuwe plannen voor de groenstrook vorm te geven, dan horen wij dat graag. U kunt een mail sturen naar directie.dewissel@levwn.nl.

Nieuwbouw Jan van Galenstraat: Informatiebijeenkomsten 15 december

Op 15 december organiseerden de projectontwikkelaar Kerckebosch en de gemeente twee informatiebijeenkomsten over de nieuwbouw Jan van Galenstraat. Hier vind je de presentatie die vooraf ging aan een eerste schets van de nieuwbouw. Deze schets is niet vrij gegeven. De buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat zal bij de projectontwikkelaar aandringen om dit alsnog te doen. Nader bericht hierover volgt.

In de notulen van de bijeenkomst vind je een overzicht van de vragen die de aanwezige buurtbewoners hebben gesteld. In het begeleidend bericht geeft de projectontwikkelaar onder meer een overzicht van de vervolgstappen van de nieuwbouwplannen. Men is nog bezig met het beantwoorden van de vragen. De projectontwikkelaar nodigt uit om aanvullende vragen te stellen, dit kan door een mail te sturen naar de projectontwikkelaar, info@nieuwbouwezelsdijk.nl.

De buurtwerkgroep stelt het op prijs om via nieuwbouw@ezelsdijk.nl een afschrift te ontvangen van eventueel aanvullend gestelde vragen.

Nieuwbouw Jan van Galenstraat: bericht aan raadsleden

Wij hebben de raadsleden van de Commissie ruimtelijke ontwikkeling, grondzaken en vastgoed met een mailbericht op de hoogte gesteld van de stand van zaken rond de nieuwbouw vanuit het gezichtspunt van de buurtwerkgroep. We hebben kritische kanttekeningen geplaatst bij zowel het participatieproces als bij enkele inhoudelijke punten van de presentatie die op 15 december is gegeven. Als je dit bericht aan de raadsleden doorneemt, ben je weer bijgepraat over de manier waarop de buurtwerkgroep op dit moment zijn insteek kiest.

Mocht je maar aanleiding van onze kritische kanttekeningen de buurtwerkgroep nog iets willen meegeven, mail dan naar nieuwbouw@ezelsdijk.nl

De  buurtwerkgroep wenst jullie een heel goed nieuwjaar toe. Een jaar waarin we ons weer sterk zullen maken voor nieuwbouw  die de Ezelsdijkbuurt verrijkt in plaats van bedreigt.

Het Dingemanshuis

Het Dingemanshuis, op de hoek van de Huizingalaan, is verkocht. De nieuwe eigenaar heeft grootse verbouwingsplannen en heeft daarvoor een vergunning aangevraagd. Er komen 10 appartementen en er worden 19 bomen gekapt om de uitbreiding van het pand ruimte te geven. Wie wil kan bezwaar maken tegen deze ‘transformatie H 187-191’ zoals de eigenaar het noemt. Ik maak me zorgen over het kappen van 19 bomen waardoor de groene verbindingszone langs het water wordt verstoord en

grote bomen zoals onder meer een monumentale treurwilg, zullen verdwijnen.

Via de site: www.overheid.nl  kun je regelmatig informatie over verbouwingsplannen over de mail binnenkrijgen. Je kunt aangeven over welke buurt je geïnformeerd wilt worden.

De vergunningsaanvraag is in te zien via deze link.

Ik informeer jullie zodat je op de hoogte bent van ontwikkelingen in de buurt. Als je wilt kun je ook bezwaar maken tegen deze aanvraag.

Vriendelijke groeten, Gerdien Griffioen

Het Dingemanshuis
Het Dingemanshuis aan de Huizingalaan 189-191 (foto Arjan den Boer)

Verslag Beheergroep Hostel De Hoek

Verslag Beheergroep Hostel De Hoek 29 november 2021

Hostel De Hoek ligt aan de Kögllaan net over het spoor bij de Kardinaal de Jongweg. Het hostel huisvest en verzorgt al zo’n twintig jaar harddrugs- en alcoholverslaafden (mannen en vrouwen). De organisatie is in handen van het Leger des Heils. Het Leger des Heils zet zich in om verslaafden een waardig bestaan te geven en te helpen bij afkicken. Er is een beheergroep opgericht, om in contact te blijven met de omringende buurten waardoor mogelijke problemen aangepakt kunnen worden en ook om goodwill te kweken voor de bewoners van het Hostel. Vanuit de Buurtvereniging Ezelsdijk zitten Annemieke Willems en Carla Verrips in deze beheergroep. De beheergroep vergadert twee maal per jaar.

Lees verder “Verslag Beheergroep Hostel De Hoek”

Nieuwjaarsvegen

De eerste januari was een stralende dag: prima weer om vuilnis te rapen en te prikken. Zeven volwassenen en vijf kinderen trokken handschoenen aan en gingen met zakken en prikkers door de buurt plus omliggende straten. We verwachtten van te voren al dat er niet erg veel vuurwerkresten opgehaald zouden worden, in verband met het vuurwerkverbod en de lockdown. Daardoor konden de opruimers zich richten op vuilnis in struiken en boomspiegels. Aan iedereen is gevraagd om het aantal rondslingerende mondkapjes bij te houden: dat waren er 46 in totaal. Eén buurtbewoonster richtte zich speciaal op peukjes en kwam tot 761. Verder zaten er bij de verzamelde dingen: gesloopte fietsen, een schop, vele blikjes, koffie-to-go-beketjes, aanstekers, wat vuurwerkresten, kapot glas en ook tien bierflesjes. Deze werden meegenomen door wat bewoners van het hostel; zij zullen ze inwisselen en zijn blij met het statiegeld.

De totale score van dit jaar is 36 kilo, exclusief de gesloopte fietsen. We hebben weer een schone buurt na deze geslaagde buurtactie waaraan volwassenen en kinderen enthousiast meededen. Iedereen enorm bedankt voor je bijdrage en op naar een schoon 2022.
Benita Ponsioen

Er was eens een kleine buurtwinkel in een grote stad

Afgelopen vrijdag 24 december verscheen in dagblad Trouw een artikel over de buurtwinkel “Winkel Dichtbij”, geschreven door onze buurtbewoner Andrea Bosman. Enkele reacties uit de buurt: “Geweldig. Een mooi artikel”, “Geweldig verhaal!” en “Prachtig portret, goed geschreven. Wat zou het mooi zijn als deze winkel behouden kan blijven”. Het artikel is hier te lezen. Het kan ook hier als pdf gedownload worden.