De Ezelsdijk

De buurt Ezelsdijk
De Ezelsdijk is een kleine buurt in Utrecht Noordoost. De buurt is een onderdeel van de Huizingabuurt.

In het menu vind je meer gegevens over de exacte ligging van de Ezelsdijk, over de betekenis van de straatnamen, de geschiedenis van de omgeving inclusief kaarten en foto’s. Klik hiervoor in het linker menu op het juiste item.

 
De Ezelsdijk in 1937                                       Huizingalaan in 1964

De bewoners
De eerste generatie oorspronkelijke eigenaar/bewoners maakt inmiddels geleidelijk plaats voor een nieuwe generatie van voornamelijk tweeverdienende jonge gezinnen in de eensgezinswoningen. Grotendeels autochtone hoger opgeleiden: ambtenaren, kleine ondernemers en mensen uit onderwijs en dienstverlening.
In de flatgebouwen huren naast een kleine groep standvastige bewoners, veel mensen die het liefst snel iets beters vinden. Voorts werken hier een aantal kleine ondernemers die geen buurtfunctie hebben.
Deze indeling van de buurt verklaart al meteen het verschil in betrokkenheid. Vanuit de flats lijkt deze minder dan vanuit de laagbouw. In de laagbouw wonen huiseigenaren die er langer blijven. Dat resulteert in een begrijpelijke grotere betrokkenheid bij de leefbaarheid van de buurt.

Sociale cohesie
De oorspronkelijke homogeniteit van de oorspronkelijke bewoners had zijn eigen duidelijke ijkpunten in het verzuilde wereldbeeld van de vorige eeuw. Maar die maatstaven hebben inmiddels hun geldigheid verloren. Over nieuwe adequate normen en waarden wordt in toenemende mate gediscussieerd, maar uitgekristalliseerd zijn ze nog lang niet op dit moment.
De onderlinge samenhang is minder groot dan verwacht zou kunnen worden op basis van de homogeniteit van de bewoners. Voor een deel kan de geringe samenhang worden verweten aan de individualisering en alle technologie die direct menselijk contact overbodig maakt, maar de opzet van de buurtbebouwing is zeker ook van grote invloed. Zelfs zomers zijn de straten leeg, omdat iedereen in zijn tuin zit. De bewoners van de oneven nummers aan de Huizingalaan leven naar eigen zeggen bijna uitsluitend aan de zonnige achterzijde van hun huis. Samen met het compleet ontbreken van openbare ontmoetingsgelegenheden resulteert dat in een keurige maar wat saaie buurt.

Voorzieningen
De buurt is een typische woonbuurt met weinig opvallende ondernemingen, de winkels op de Jan van Galenstraat uitgezonderd. Noemenswaardig is de zeer gegroeide Nimeto-school die zorgt voor een toeloop van veel jongeren door de buurt. De kleinere gereformeerde basisschool aan de andere zijde van het spoor bedient ook voornamelijk leerlingen van elders. Tegenover het Nimeto zit aan de oneven zijde van de Huizingalaan een zorginstituut en op de hoek een architectenbureau in het eigenzinnige hoekpand. Verder zijn hier en daar kleine ondernemers gevestigd. Het is voor de buurtvereniging zaak om goede contacten te bevorderen tussen bewoners en andere gebruikers van de buurt.
De Ezelsdijk bevat verder de volgende openbare voorzieningen: openbaar vervoer is om de hoek, de stad is op 5 minuten lopen afstand, evenals bioscoop en schouwburg; een speelplein, en een park: de Voorveldse polder. Nieuw Bleijenburg is gebouwd met ondermeer de expliciete intentie om ook een buurtvoorziening te zijn. Dit lijkt voor 55-plussers zeker het geval.

Onze buren
Gelegen in het Noordoosten van Utrecht grenst onze buurt aan het welvarende oostelijke deel, gedomineerd door stadsvilla’s uit het begin van de vorige eeuw en aan het naast gelegen Wittevrouwen, een buurt vol kleine arbeiderswoningen. Beide buurten zijn tegenwoordig gewilde woonplekken voor de beter verdienende huisbezitters. Iets vergelijkbaars geldt ook voor het noordelijker gelegen Tuindorp, een ruime woonbuurt uit de dertiger jaren. Tuindorp Oost, direct ten noorden van de Kardinaal de Jongweg is uit dezelfde tijd als onze eigen buurt en is qua bebouwing en sociologische kenmerken vergelijkbaar. Achter de nieuwbouw van de Kardinalen scheidt de kardinaal Alfrinkrotonde onze buurt van het Veemarktterrein en Voordorp, een slaapwijkje vol jonge gezinnen. De door bebouwing, bewoning en ondernemersexploitatie bedreigde Voorveldse Polder vormt aan de Oostzijde de grens van Utrecht. Daarachter liggen nu nog enkele weilanden tot aan de Bilt. Maar ook daar rukken de maneges en sportvelden op.