Za 25 maart 2023: Buurtgroenopschoondag

Elk jaar verzamelen we zwerfvuil uit het openbaar groen in onze buurt, vóórdat de struiken vol in blad zitten. We komen om 11.00 uur op de stoep bij Huizingalaan 57 bij elkaar en genieten van koffie of thee met wat lekkers.

Om 12.30 sluiten we af met soep en een broodje.

Neem je zelf handschoenen mee en als je die hebt, een vuilnisknijper? Vuilzakken worden door ons verzorgd.

Graag tot ziens, de leden van Werkgroep Groen

Ma 12 april 2021: buurtvergadering digitaal

Aanstaande maandag 12 april om 20.00 uur is de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de buurtvereniging Ezelsdijk.

Dé gelegenheid om met elkaar te spreken over wat er in onze buurt

gebeurt. We zullen extra aandacht besteden aan de nieuwbouw aan de Jan van Galenstraat: hoe probeert de werkgroep van buurtbewoners invloed uit te oefenen op de plannen en wat is er tot nu toe gedaan naar gemeente, projectontwikkelaar en gemeenteraad.

Jullie zijn van harte welkom op deze online bijeenkomst.

Aanmelden kan tot zondagavond 11 april 20.00 uur door een mail te sturen naar secretaris@ezelsdijk.nl, waarna je een link-krijgt voor het online beeldbellen.

We hopen jullie maandag te ontmoeten!
Het bestuur van de buurtvereniging Ezelsdijk, Jos, Xander en Hans