Toestemming coffeeshop Biltsestraatweg

Burgemeester Wolfsen heeft het college dinsdag 29 juni j.l. geïnformeerd over zijn besluit onder strenge voorwaarden een horeca-vergunning te verlenen voor de coffeeshop aan de Biltsestraatweg 102. De driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie en politie) hebben besloten de coffeeshop aan de Biltsestraatweg te gedogen. Het betreft een nieuwe coffeeshop, waarvoor in maart 2009 een aanvraag werd ingediend.

De vergunningaanvraag voor de coffeeshop voldoet aan de criteria uit de Horecaverordening 2010 en de Notitie softdrugsbeleid gemeente Utrecht. Het bestemmingsplan staat ter plaatse horeca toe en er is geen sprake van een 'harde' weigeringsgrond.
In het collegeprogramma is ruimte geboden voor totaal 17 coffeeshops in de gemeente Utrecht. Dit maximum is nog niet bereikt. In de directe omgeving van Biltsestraatweg 102 is er binnen een cirkel van 250 meter geen andere coffeeshop gevestigd. Ook zijn daar geen (basis)scholen, verslavingszorginstellingen, jongerencentra of buurthuizen.De vergunningaanvraag heeft ter inzage gelegen, waarna er ca. 50 zienswijzen werden ingediend. De indieners vreesden met name voor overlast en criminaliteit, maar de reden om coffeeshops te gedogen is juist om overlast te voorkomen. In de stad zijn immers meer coffeeshops aanwezig die geen problemen veroorzaken. Door het stellen van strenge voorwaarden aan de vergunning kunnen de belangen van de omwonenden worden beschermd. Bovendien kan op deze specifieke voorschriften strikt worden toegezien en waar nodig handhavend opgetreden. 
 
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met gemeente Utrecht, Bestuurscommunicatie, Maud Bredero, 030 – 286 11 40.

Herontwikkeling Veemarkt

Onlangs is er omtrent de stand van zaken herontwikkeling van het Veemarktterrein een derde nieuwsbrief verschenen. Deze ‘Nieuwsbrief 3 toekomst Veemarktterrein juni 2010’ is hier te lezen.

Maandagavond 5 juli worden de eerste stappen van het  ontwerpteam gepresenteerd, 19.30-22.00 uur in hotel Mitland (Arienslaan 1 in Utrecht).

Iedereen is van harte welkom om langs te komen en en mee te praten over de bouwstenen van Veemarkt 2.0.

Programma van de avond
19.30 uur wat hebben we gedaan en waar staan we?
19.45 uur bezoek zelf de thema’s en geef uw mening!
21.00 uur terugkoppeling per thema
22.00 uur einde avond

Op de website van de gemeente is nog meer actuele informatie terug te vinden.
Eerder verscheen over dit onderwerp dit bericht op Ezelsdijk.nl

Na de Toekomstmarkt, focusgroepbijeenkomsten en terugkoppelingbijeenkomst, hebben in een tweede fase de 1e serie Themagroepen plaatsgevonden.
Tijdens de eerste fase van participatie konden belanghebbenden aangeven welke zaken zij belangrijk vinden voor de nieuwe wijk.
Deze wensen zijn vervolgens ondergebracht in thema’s (verkeer, hergebruik hal, zelfbouw, duurzaamheid en voorzieningen,
Na de themagroepen heeft het ontwerpteam de eerste stappen in de uitwerking gezet. Deze worden nu besproken met de participanten op 5 juli, iedereen is welkom! besproken resp. 12, 14, 21 april en 18, 20 mei).

Concept visie Voorveldse Polder

Het college heeft vandaag ingestemd met de concept visie voor de Voorveldse Polder en deze vrijgegeven voor consultatie.
Dit betekent dat alle belanghebbenden de gelegenheid krijgen om de concept visie in te zien en hierop te reageren.
Op dinsdag 22 juni is er een informatieavond voor de buurt. De gemeente zal de totstandkoming en de inhoud van de visie presenteren.
Daarna is er gelegenheid om de visie in te zien en van gedachten te wisselen met de gemeente. 
 
De informatieavond wordt aangekondigd in een wijkbericht dat huis aan huis wordt verspreid in de omliggende buurten. Het wijkbericht zal ook op de website van wijk Noordoost worden geplaatst.
De gemeente verzamelt alle schriftelijke reacties en zal deze samen met de (eventueel aangepaste) visie ter vaststelling voorleggen aan het college en de raad. 
 
Mocht u vooruitlopend op de informatieavond van 22 juni vragen hebben, dan kunt u de projectmanager bereiken via onderstaande contactgegevens.
 
Gemeente Utrecht
Marijke van Wely
Projectmanager

Telefoon: 030 – 286 7166
Fax: 030 – 286 4947
E-mail: m.van.wely@utrecht.nl

Nieuwsbrief Noordoost Juni 2010

Onlangs is de nieuwsbrief van wijkbureau Noordoost van juni 2010 verschenen.

In de nieuwsbrief staan o.a. berichten over de Groen Moet je Doen-dag, de afsluiting van het Salvador Allendeplein, Wijkfeest Wittevrouwen, Buurtfestival Staatslieden, insluipers en nog veel meer.

De nieuwsbrief is hier te lezen.

 

“open huis” in tuin Nieuw Bleyenburg

Op de hoek van de Van Esveldstraat (parallel aan de Kardinaal De Jongweg) en de Jan van Galenstraat ligt Nieuw Bleyenburg: appartementencomplex voor 55-plussers. Omsloten door het gebouw en het Breede Water ligt het best bewaarde groene geheim van Utrecht Noordoost: de tuin van Nieuw Bleyenburg.
In het kader van de “Groen-moet-je-doen!” gaat het tuinhek aan de Jan van Galenstraat
(bij de bushalte) weer wijd open op
zondag 6 juni a.s. tussen 13.00 en 17.00 uurIn de tuin zijn allerlei activiteiten, deels in samenwerking met bedrijven uit de buurt.

  • Groene activiteiten: Bijvoorbeeld een informatiekraam over de tuin (mèt boeketten van Tulipa) en rondleidingen door de tuin met onze nieuwe hovenier. En u kunt natuurlijk ook een kijkje nemen bij onze buren aan de overkant van het Breede Water: de tuin van het Therapeuticum en de Vlindertuin daarachter.
  • Sportieve activiteiten: Gelegenheid tot het spelen van jeu de boules, tafeltennis, badminton, biljard en sjoelen. Tweewielerspecialist Van Meerten demonstreert elektrische fietsen.
    En ook de medewerkers van het Medisch Bewegingscentrum Utrecht zijn weer van de partij.
  • Zorg voor de inwendige mens: Het terras is geopend. Drankjes zijn beschikbaar voor happy-hourprijzen (1 euro). En er wordt – ook al voor een vriendenprijs – saté geroosterd, dankzij Restaurant 55+.In de tuin komt u ook de haringkar van De Dolfijn tegen.
  • En dat alles muzikaal omlijst: Het wijkorkest De Noordooster verzorgt in de loop van de middag vier keer een spetterend optreden.

30 mei: dag van het park

Zondag 30 mei is de dag van het park. Zowel de Voorveldse Polder als Park Bloeyendaal doen dit jaar mee.

In de Voorveldse Polder is die dag van alles te beleven. Hier vindt u het programma van die dag.

Ook Park Bloeyendael doet dit jaar weer mee. In de flyer kunt u in het kort lezen wat de activiteiten zijn. Klik op deze link voor het uitgebreide programma.

Nieuwsbrief Noordoost Mei 2010

Onlangs is de nieuwsbrief van wijkbureau Noordoost van mei 2010 verschenen.

In de nieuwsbrief staan o.a. berichten over het Multifestijn 2010, Wijkraadpleging over duurzaamheid, Groen moet je doen en de agenda voor de komende maand.

De nieuwsbrief is hier te lezen.

 

Nieuwsbrief Noordoost April 2010

Onlangs is de nieuwsbrief van wijkbureau Noordoost van april 2010 verschenen.

In de nieuwsbrief staan o.a. berichten over de Marathon op 5 april en Giro d'Italia op 9 mei, de nieuwe gemeenteraad die op 6 april Noordoost bezoekt, Sport Experience met opening nieuwe Gamebox in Griftpark, de Kunstroute Wittevrouwenbiënnale op 24 en 25 april en subsidie voor beveiliging van koopwoningen.

De nieuwsbrief is hier te lezen.

 

Herontwikkeling Veemarkt

Op 11 maart j.l. is er een bijeenkomst geweest over de herontwikkeling van het Veemarktterrein. Tijdens deze bijeenkomst zijn de resultaten gepresenteerd van het participatietraject dat begon met de toekomstmarkt in november 2009. De resultaten staan op hoofdlijnen ook in bijgevoegde folder. Een verslag van het overleg vindt u hier .

Het komende half jaar gaat het projectteam samen met belanghebbenden en belangstellenden aan de slag om een Stedenbouwkundig Programma van Eisen te maken voor de nieuwe wijk. Hierbij wordt gewerkt met themagroepen. U kunt zich nog aanmelden om mee te doen met één of meerdere themagroepen door een mailtje te sturen naar: herontwikkelingveemarktterrein@utrecht.nl

In onderstaand overzicht kunt u zien wanneer, hoe laat en waar de themagroepen vergaderen:
 
Data
12 april – thema avond Verkeer (6 april VERVALT!)
14 april – thema avond Hergebruik Hal
21 april – thema avond Zelfbouw
18 mei – thema avond Duurzaamheid
20 mei – thema avond Maatschappelijke Voorzieningen (29 april VERVALT!)
 

Tijd
Voor alle avonden geldt: zaal open 19.45, start vergadering 20.00, eindtijd omstreeks 22.00 uur
 
Locatie:
Alle Themagroep bijeenkomsten vinden plaats bij het Wijkbureau Noordoost, Bezoekadres FC Dondersstraat 1 (hoek Biltstraat)

 
Via de website www.utrecht.nl/veemarktterrein, kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de nieuwe wijk. Ook kunt u hier alle relevante documenten terugvinden.

Vogels in de Voorveldse polder

‘s Morgens vroeg kunnen we de vogels weer horen zingen. Nu de bomen nog niet in het blad staan, kunnen we ze ook bekijken. Daarom gaat de Stichting Voorveldse Polder op zaterdag 10 april opnieuw met Kees Janse vroeg op pad om de vogels in de polder te bekijken en hun gezang te beluisteren. Neem je verrekijker mee!

Datum: Zaterdag 10 april 2010
Start : Tunneltje Ariënslaan bij hotel Mitland
Tijd   : 6:30 UUR
Duur  : ongeveer anderhalf uur

Kijk ook op: www.voorveldsepolder.nl