Expositie 7 Kunst uit de buurt: “Verleden in olie en heden in aquarellen”

Op 21 mei hebben meer dan 30 personen genoten van de opening in Nieuw Bleyenburg. De zevende expositie toont de bezoeker olieverfschilderijen, aquarellen en in de vitrine fototoestellen en filmapparatuur uit lang vervlogen tijden. In het foto album op deze site, bereikbaar via de linkerkolom,  staan foto's van de opening. Je kunt de expositie nog bekijken tot eind september.

Groen in de buurt is weer schoon

Op zaterdag 8 april hebben wij het openbaar groen in onze buurt van vuil ontdaan. Zeker 25 volwassenen en kinderen hielpen mee. Dit ondanks de regen die soms behoorlijk tekeer ging. We hebben een enorme belt vuil verzameld. Meer over deze ochtend komt in de eerstvolgende buurtkrant Ezelsbrug van mei a.s. Een fotoverslag staat in het foto-album op deze website (bereikbaar via de linkerkolom).

Zesde jaarvergadering buurtvereniging Ezelsdijk

Deze vond plaats op maandag 6 maart, in de basisschool de Wissel aan de Oortlaan. Het bestuur en de werkgroepcoördinatoren vertelden wat ze het afgelopen jaar gedaan hebben in de buurt. De 28 aanwezige bewoners brachten hun ideeën, tips en wensen en hun deelname in voor het komende jaar. Foto’s kun je bekijken in het Foto-album (zie linkerzijde van deze website). Voor een verslag van de activiteiten: lees het Activiteitenverslag 2005 . Dit verslag wordt tevens verstuurd naar de gemeente ter verantwoording van de aan ons toegewezen subsidie. Er komt ook een impressie van deze avond in de eerstvolgende buurtkrant.