Buurtgesprek Wilhelminpark en Voorveldse Polder

De afgelopen tijd heeft de gemeente met buurtbewoners gesproken over het gebruik van het Wilhelminapark en de Voorveldse Polder als evenementenlocatie. Met name het een week lang afsluiten van het hele park, zoals recent opnieuw gebeurde in de Voorveldse Polder voor De Leuke Festival, roept bij veel mensen veel kritiek op. Nu maar hopen dat de gemeente daar naar luistert. Klik hier voor het volledige verslag

De Buurtcaravan

Voor een vitale buurt.
Vitaliteit is van onschatbare waarde om gezond oud te worden. We worden steeds ouder én wij blijven zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Daarom zijn de Beter Thuis, DOCK en Uzelf een initiatief gestart; de Buurtcaravan. Van 13 augustus t/m 5 september trekt de Buurtcaravan door Utrecht Noordoost om het thema vitaliteit onder de aandacht te brengen middels een actief programma. Dit programma is in samenwerking met inwoners en ondernemers uit de wijk Noordoost samengesteld.
De Buurtcaravan

Programma
Het programma bestaat uit verschillende onderdelen en kan per locatie verschillend zijn. Bezoekers kunnen o.a. meedoen aan een bootcamp, een vitaliteitscheck laten uitvoeren, lezingen bijwonen over gezonde eten, slapen en bewegen en een expositie bijwonen van de nieuwste innovatie op het gebied van (e)health.  Meer informatie kun je vinden op www.buurtcaravan.nl!

Locaties
De Buurtcaravan verschijnt op 8 verschillende plekken deze zomer.
13 augustus 2019             –              Willem de Zwijgerplantsoen
15 augustus 2019             –              Kouwerplantsoen
20 augustus 2019             –              Chico Mendesstraat
22 augustus 2019             –              Huizingalaan
27 augustus 2019             –              Majoor Boschhardplantsoen
29 augustus 2019             –              Poortstraat / Griftstraat
3 september 2019           –              Koekoeksplein
5 september 2019           –              Merelstraat / Draaiweg

Buurtentree opgeknapt

Op de hoek van de Huizingalaan met de Van Ginnekenlaan is sinds de bakker vertrok een krantenverdeelcentrum gevestigd. Enige tijd geleden heb ik contact opgenomen met Martin, de Regiomanager Distributie van de Persgroep. Er hing al geruime tijd kapotte gele luxaflex voor de ramen en de deur. Onlangs is deze vervangen door vrolijke, fleurige foto’s. Wie ik spreek, is heel blij met de huidige frisse entree van de buurt. Fijn dat Martin zich hiervoor heeft ingespannen.


Ook voetgangers entrée opgeknapt
Een andere entrée van onze buurt, bij het voetgangersdoorsteekje op de Zeemanlaan vanaf de Kardinaal de Jongweg, heeft tandarts Golan de airco laten verven. Het resultaat is mooi geworden. Fijn.

Garages geschilderd
Nog een opknapbeurt: de garageboxen van de nummers 47 t/m 57 aan de Zeemanlaan zijn allemaal netjes. Alle bewoners hebben nu de bovenplanken laten schilderen. Het verbetert zeer het aanzien van de buurt. Wie volgt het voorbeeld van deze pioniers?

Carla Verrips

Beheergroep Hostel de Hoek

Verslag buurtbeheergroep hostel de Hoek 16 juli 2019
Hostel de Hoek aan de Kögllaan, net over het spoor, biedt huisvesting en zorg aan drugs- (en alcohol) verslaafden. Het hostel wordt geleid door het Leger des Heils. Om de communicatie met de omringende buurten te waarborgen is de Buurtbeheergroep hostel De Hoek in het leven geroepen. De Buurtbeheergroep komt twee keer per jaar, zonodig vaker, bij elkaar. Carla Verrips zit namens de buurtvereniging Ezelsdijk in de Buurtbeheergroep en Annemieke Willems vertegenwoordigt de bewoners van de gele flat aan de Zeemanlaan.

Lees verder “Beheergroep Hostel de Hoek”

Buurtfeest 2019

Mexicaanse Zomer is het thema van het buurtfeest dit jaar.

Het buurtfeest valt op zaterdag 14 september. We vieren het weer op de plek tussen nummer 47 en 57 op de Huizingalaan. Voor wraps met vulling zorgt de buurtfeestcommissie. Volg de site voor meer informatie en denk je vast na over een bijpassend gerecht in Mexicaanse sfeer?

Buurt-AED onthuld

Vrijdag 19 april was de presentatie en onthulling van de Buurt-AED. Meer informatie hierover staat in het jaarverslag van de Algemene Leden Vergadering van 26 maart. Dit verslag staat op de Buurtsite. Er zijn 23 buurtgenoten die hebben meegedaan aan de cursus ‘reanimatie en gebruik AED’, die in onlangs april is georganiseerd.

Andere foto’s van de onthulling vindt u hier.

Update: zonnepanelen op De Wissel

In dit bericht een update over de zonnepanelen die komen te liggen op De Wissel.

Deze zomer worden er 120 zonnepanelen geplaatst op De Wissel, hiermee wordt het een energiecentrale waarmee we lokaal zonnestroom opwekken. Inmiddels zijn er nog maar 11 panelen over om in te investeren.

Een paneel kost € 335,-. In 10 jaar tijd verdien je het paneel terug door een korting op je energiebelasting, de laatste 5 jaar leveren de panelen in totaal nog zo’n € 130,- op. Dat is een rendement van 4%. Hoe meer de zon schijnt, hoe meer je terugkrijgt.

De informatieavond was druk bezocht en we hopen dat er snel investeerders zijn voor de 11 overige panelen, zodat we de panelen daadwerkelijk kunnen gaan bestellen.

Voor meer informatie en updates rondom het project kun je kijken op:
www.energie-u.nl/buurtstroom-de-wissel/.
Wil je direct in panelen investeren kijkt dan hier: https://aanmelden.buurtstroom.nl/

‘Onthulling’ buurt-AED Ezelsdijkbuurt op vrijdag 19 april

Van Hans van Dijk

Zoals eerder bericht is het ons snel gelukt om samen voldoende geld in
te zamelen voor het aanschaffen van een buurt-AED. Vervolgens duurde het even voordat we een AED kregen geleverd. Maar inmiddels hangt de AED aan de zijmuur van Huizingalaan 26, klaar voor gebruik.  Op de algemene
ledenvergadering op 26 maart is besloten om jaarlijks geld uit te
trekken voor verzekering en onderhoud.  En tenslotte hebben de afgelopen
2 weken reanimatie- en AED-cursussen in de basisschool de Wissel
plaatsgevonden. 23 mensen in onze Ezelsdijkbuurt hebben geleerd om te
handelen bij een hartstilstand. Geweldig!

Om dit mooie moment te markeren organiseren Aadje, Carla en Hans op vrijdag 19 april  van 17.30 tot 18.00 uur samen met Coquita en Jeroen die hun muur ter beschikking hebben gesteld, een kort feestelijk moment
rond de buurt-AED op Huizingalaan 26. De onthulling van de AED als het ware, waarbij wij jullie van harte uitnodigen om kennis te maken met onze AED. Tot dan!