Kerstzingen weer geslaagd!

Het was weer geanimeerd vóór de winkels aan de Jan van Galenstraat op 23 december om vijf uur in de middag.
Er waren zo’n vijftig volwassenen en kinderen. De Commissie Kerstzingen heeft opnieuw goed werk geleverd dit jaar! De boom aangevraagd bij de Gemeente, mooie flyers verzorgd, warme dranken ingeschonken, lekkere hapjes rondgedeeld, muziek gemaakt als ondersteuning bij het zingen.
Fijn dat de Gemeente weer een boom heeft neergezet; deze traditie van zingen rond de boom is niet meer weg te denken uit de dagen rond Kerstmis.

 

Maak je tuin gifvrij en geef aan Serious Request

 Serious Request zamelt dit jaar geld in om ouders en kinderen te herenigen. Wereldwijd zijn meer dan 4 miljoen familieleden elkaar kwijt geraakt door een ramp of conflict.
Met de opbrengst van deze actie spoort het Rode Kruis vermiste kinderen op en brengt hen weer thuis. Wil je meehelpen? En twee vliegen in een klap slaan? Lever dan je #guiltyflesje in en doneer aan Serious Request.

Kijk hier voor meer informatie.

Nieuwsbrief wijkbureau Noordoost

  •  De gemeente gaat de Eykmanlaan opnieuw inrichten. De Eykmanlaan wordt een weg waar mensen makkelijker kunnen oversteken. Ook komt er meer ruimte voor groen. De uitgangspunten voor de nieuwe inrichting staan in het Integraal Programma van Eisen en het Functioneel Ontwerp. Het college van B en W heeft dit op 14 november vastgesteld. Midden 2018 starten de werkzaamheden. Meer informatie vindt u hier.
  • Geen geschikt dak voor zonnepanelen? Bewoners uit Utrecht Noordoost hebben Buurtstroom Griftkwartier opgezet. Op het dak van een appartementencomplex van de SSH aan de Dekhuyzenstraat komen 188 zonnepanelen te liggen voor mensen uit de omgeving die zelf geen (geschikt) dak hebben. Bewoners uit de postcodegebieden 3571, 3572, 3573, 3581, 3583, 3512 en 3514 kunnen meedoen. Meer informatie vindt u hier.

Werkzaamheden Huizingalaan voorlopig stilgelegd

 De gemeente is bezig met werkzaamheden om van onder andere de Huizingalaan een fietsstraat te maken. Helaas moeten de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd worden tot komend voorjaar. Energieleverancier Stedin heeft een gaslek ontdekt tijdens het werk en gaat daarom eerst de gasleiding in z'n geheel vervangen, voordat er verder gegaan kan worden met de fietsstraat. In dit wijkbericht leest u er meer over.

Omdat het nu winter is kan er pas in maart weer gewerkt worden aan de nieuwe gasleiding. Dit duurt tot ongeveer half april. Als de gasleiding vervangen is kan de gemeente weer verder met het maken van de fietsstraat.

Omleiding bij winkelcentrum De Gaard

Begin januari wordt de bouwplaats voor de uitbreiding van De Gaard ingericht. Vanaf dat moment is het tijdelijk niet mogelijk om vanaf de Kapteynlaan via de Valetonlaan langs het water naar het zuidelijk deel van Tuindorp-Oost te rijden. Er komt een alternatieve route op de plek van de huidige busbaan, tussen de kerk en het winkelcentrum. Dit kan alleen maar op een veilige manier, wanneer daar geen bussen meer rijden. In dit nieuwsbericht leest u hoe dit stapsgewijs wordt aangepakt.

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden bij winkelcentrum De Gaard op www.denieuwegaard.nl.

Contact met hostel de Hoek

Van Carla Verrips, Beheergroep hostel de Hoek, namens Ezelsdijk

Twee bewoners van de Oortlaan en één van de De Sitterlaan zijn half november 2017 op bezoek geweest bij hostel de Hoek. Wij hadden om een gesprek gevraagd omdat bij periodes een deel van de Oortlaan overlast heeft met betrekking tot het hostel.
Hostel de Hoek ligt aan de Kögllaan net over het spoor bij de Kardinaal de Jongweg en huisvest en verzorgt al ruim 15 jaar harddrugs- en alcoholverslaafden (mannen en vrouwen).

Dealers
Op soms een fiets in de bosjes en onlangs de vondst van een condoom na, zien wij als het grootste probleem niet de hostelbewoners zelf, maar de dealers die deze bewoners van dope voorzien. Die racen dan door de straat uit angst dat zij zelf of het kenteken van hun auto gefotografeerd wordt door alerte buurtbewoners. Wij zijn daardoor bezorgd om de veiligheid met name van onze kinderen. Ook het dealen in het zicht van kinderen is ronduit onwenselijk. De hostelbewoners zijn de speelbal van de dealers: die bepalen waar de deal plaatsvindt en niet de hostelbewoner. En men dealt het liefst in een woonwijk want daar mag de politie niet hard rijden… Dealen is een misdrijf. De Utrechtse dealers zijn grotendeels bekend, maar alleen bij heterdaad mag de politie ingrijpen. Het dealen in (onze) buurten heeft trouwens bij de politie(leiding) geen prioriteit. Hostel en beheergroep zijn overigens heel tevreden over onze wijkagent

Drugs
Waren junks vroeger verslaafd aan heroïne en lagen ze in de tunnels van Hoog Catharijne (te creperen), nu is verslaving over de gehele stad verspreid. En het zijn dan niet alleen junks maar gewone burgers. Ook onder studenten is er een toename van problematisch gebruik. Men gebruikt de laatste jaren overigens nauwelijks heroïne meer maar voornamelijk cocaïne en alcohol.
Kan methadon de ontwenningsverschijnselen van heroïne nog enigszins opvangen, bij cocaïne lukt dat niet. En het probleem van cocaïne en alcohol is, dat je er steeds meer van nodig hebt. Dat is ook de moeilijkheid bij een eventuele medicinale verstrekking. Alcohol is overigens schadelijker voor je lichaam dan cocaïne. Hostelbewoners zelf denken dat zowel de wijk als zijzelf gebaat zullen zijn bij gereguleerde verstrekking (vaste dealer, vaste dealplek). Dit is bij de wet verboden.

Spagaat
De manager van het hostel, Niels, houdt zijn werk al vier jaar dapper vol. Voor hem zijn al diverse managers met de noorderzon vertrokken. Ook het overige personeel doet zijn of haar best om de bewoners zo goed mogelijk op te vangen en te steunen. Zij zitten in een spagaat: hostelbewoners ondersteunen en buurtbewoners tevreden stellen. Ze proberen klachten aan te pakken en zoeken naar oplossingen. Het hostel is voor de bewoners het allerlaatste vangnet: geen hostel? dan komen ze gewoon op straat te staan. Dat gebeurt soms ook tijdelijk wanneer bewoners het al te bont maken. Bij ‘lichte’ overtredingen van afspraken worden bewoners soms enkele dagen uitgeplaatst bij een ander hostel. Alhoewel het welhaast onmogelijk lijkt, toch kicken er wel bewoners af. Dat is dan ook een vreugdevolle gebeurtenis. Waarvoor hulde voor het Leger des Heils.

Oplossingen
Maar hoe nu om te gaan met overlast in de buurt(en). Twee beheergroepen en het Leger des Heils hebben een brief gestuurd naar wethouders Everhardt (volksgezondheid en wijkwethouder van o.a. Noordoost) en Diepeveen (welzijn, zorg en maatschappelijke opvang) met het verzoek om een gesprek. Het gaat er om te zoeken naar nieuw aan te boren wegen om de problematiek voor de buurten maar ook voor de hostelbewoners aan te pakken. Daarbij is de politiek nl onmisbaar. Utrecht stelt zich positief op met betrekking tot het zoeken naar oplossingen, heeft
zich bijvoorbeeld aangemeld voor een proefexperiment legale wietteelt. Nog onduidelijk is of Utrecht hiervoor fiat krijgt van Den Haag. Misschien zijn gebiedsverboden die gelden voor dealers (en ook voor hostelbewoners) een oplossing. Maar dan moet wel gehandhaafd (kunnen) worden. Ook buurtbewoners zelf kunnen creatief meedenken met het zoeken naar oplossingen. Je wordt hierbij van harte uitgenodigd. Het gesprek met de wethouder zal met een beperkte delegatie in december plaatsvinden. Feitelijk is een hostel al weer een achterhaalde situatie. Er is een ontwikkeling gaande waarbij mensen van diverse pluimage naast elkaar in de buurten zullen wonen: autochtoon, allochtoon, al dan niet gehandicapt, jong, oud, statushouders/asielzoekers, verslaafden en noem maar op. Maar we zullen er als buurten mee moeten ‘dealen’ dat de hostels voorlopig niet gaan verdwijnen, dus ook ‘ons’ hostel niet.

‘s Avonds na ons gesprek was er een informatieve bijeenkomst met leerlingen van het Gregorius om te horen over (de valkuilen van een) verslaving. Een ex-verslaafde deed o.a. zijn verhaal en men kon vragen stellen. Het hostel vindt het nl belangrijk om jongeren vroegtijdig te informeren. Zo is er ook contact met basisschool de Wissel. Jong gewaarschuwd is oud niet gedaan (of zo iets). We houden je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Carla Verrips

Namen en telefoonnummers
Poltie: hardrijden, agressie, dealen: 112
Wijkagent: 0900 – 8844
Hostel: bij incidenten 2721218
Manager: Niels Mertens
Beheergroep, namens Ezelsdijk: Carla Verrips, carlaverrips@hotmail.com

Start werkzaamheden Huizingalaan

Op maandag 27 november a.s. starten de werkzaamheden om de Huizingalaan en Karel Doormanlaan om te bouwen naar een fietsstraat. Deze werkzaamheden duren, zoals nu voorzien, tot eind februari 2018. Het ontwerp is toegelicht op 2 inloopbijeenkomsten en er is uitgelegd dat door de aanleg van de fietsstraat niet meer mag worden geparkeerd aan de noordzijde van de Huizingalaan. Door de reacties op het aangepaste ontwerp, is dit nogmaals aangepast.

In het wijkbericht is meer te lezen over de werkzaamheden en de tijdelijk genomen maatregelen. In het raadsbericht informeert de wethouder voor Verkeer en Mobiliteit de gemeenteraad over de op handen zijnde wijzigingen.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente (www.utrecht.nl). Hier is ook informatie te vinden over het ontwerp en de omleidingsroutes gedurende de werkzaamheden. 

Plan voor vernieuwing NRU

De Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) langs Overvecht wordt vernieuwd.
Er zijn hier straks geen verkeerslichten meer en het verkeer vanuit Overvecht gaat via een rotonde de NRU op en af. Het doorgaande verkeer op de NRU rijdt onder die rotondes door (via een onderdoorgang) of er overheen (via een viaduct). Van 3 november t/m 14 december kunt u reageren op het plan. Lees meer.

Hier vindt u uitgebreide informatie van de plannen evenals filmpjes die de problematiek behandelen.

Foto’s Sint Maarten

De gezellige Sint Maartentraditie is in 2017 voortgezet en ook dit jaar een succes. Harma las het verhaal voor, er waren lichtgevende armbandjes en drie schitterende feeën stonden de kinderen op te wachten op het dak van een garage in ‘het donkere laantje’. In de De Sitterlaan ontvingen twee goedmoedige trollen de kinderen met snoep. Natuurlijk moest er wel gezongen worden, maar ook dat was dik in orde! De ontvangst in Nieuw Bleyenburg was warm en hartelijk. Gewoonlijk is zaterdag deze gelegenheid gesloten, maar André had voor de buurtbewoners speciaal zijn deuren open gezet. Wat een feest dat hij de grote pannen Bisschopswijn en chocomelk voor ons opwarmde en de serrezaal ter beschikking stelde. Op deze manier zijn we de herfst weer goed begonnen.

Wilt u nog een keer nagenieten van het feest, kijk dan hier naar de foto’s.

Werkgroep Communicatie

Sint Maarten

Op zaterdag 11 november is het Sint Maartenfeest in onze buurt; alle buurtgenoten zijn welkom.

  • Het begint om 18.15 uur in de garage op het kruispunt van de De Sitterlaan en de Zeemanlaan. Kom elkaars lampionnen bewonderen, luisteren naar het Sint Maarten verhaal
    en samen zingen. Lampionnen met echte kaarsen zijn hier niet toegestaan.
  • Om 18.45 uur gaan de kinderen en ouders door de buurt met hun lampionnen. Zingen bij de mensen die een lichtje voor de deur hebben staan, levert vast lekkers op (kan ook iets gezonds zijn)! Tot 19.30 uur kunnen kinderen aanbellen.
  • Om 19.30 uur komen we samen in Nieuw Bleyenburg, waar we samen met de bewoners zingen en bisschopswijn drinken, chocolademelk of sap.
  • Om 20.00 uur sluiten we dit buurtevenement af.

Lopen uw kinderen ook mee, maar kent u de liedjes (nog) niet allemaal, kijk dan op onze speciale Sint Maarten pagina. Hier vindt u naast de teksten (ook te downloaden) ook voor enkele liedjes de bladmuziek.

Zijn er vragen of wilt u helpen? Neem gerust contact op met Aadje Bloem, Marije Kooi of Iris van der Cingel (06-41 36 18 66). Bij extreem slecht weer wordt de tocht ingekort of afgelast. Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen.