Sociaal

Coördinator: Nelleke van der Haar, tel. 2732902
Leden: Coquita van der Harst, Fiona Bos, Anneleen Arnolds (secretaris)

De Welkomclub
Op 21 februari 2005 is tijdens de jaarvergadering de welkomclub opgericht. We gaan met nieuwe buurtbewoners kennismaken.Ook worden zij uitgenodigd om lid te worden van de Buurtvereniging Ezelsdijk.

Lief & Leed
Wij brengen een bloemengroet aan buurtbewoners van wie wij weten dat ze (langdurig) ziek zijn, bij nieuwe wereldburgers en bij buurtbewoners in trouw en rouw.

Hostel De Hoek
Carla Verrips heeft namens de Ezelsdijkbuurt zitting in de beheergroep van het hostel.

Buurtmaaltijd
Het maandelijkse Buurteten vindt plaats in het Restaurant ‘De Helden’ van woonzorgcentrum Nieuw Bleyenburg aan de Jan van Galenstraat. De kosten zijn voor de deelnemers. We zitten aan één grote tafel, elke eerste vrijdag van de maand. Het begin van de maaltijd is om 18.30 uur. Buurtgenoten klein en groot zijn welkom en ook mensen van buiten de buurt. Je kunt contant betalen of pinnen.
Opgeven van te voren is noodzakelijk: via mail anneleenarnolds@casema.nl of voicemail tel: 030-2716425

Contactpersoon: Anneleen Arnolds