Sociaal

Coördinator: Nelleke van der Haar, tel. 2732902
Leden: Inge Marsman, Anneleen Arnolds (secretaris)

De Welkomclub
Op 21 februari 2005 is tijdens de jaarvergadering de welkomclub opgericht. We gaan met nieuwe buurtbewoners kennismaken. Ook worden zij uitgenodigd om lid te worden van de Buurtvereniging Ezelsdijk.

Lief & Leed
Wij brengen een bloemengroet aan buurtbewoners van wie wij weten dat ze (langdurig) ziek zijn, bij nieuwe wereldburgers en bij buurtbewoners in trouw en rouw.

Hostel De Hoek
Carla Verrips en Annemieke Willems hebben namens de Ezelsdijkbuurt zitting in de beheergroep van het hostel.