Buurtfeest 2020 gaat niet door

Beste buurtgenoten,

Helaas moeten we jullie vertellen dat de buurtfeestcommissie heeft besloten dat het Buurtfeest niet door kan gaan dit jaar.

De doelstellingen van het Buurtfeest zijn: het vergroten van de buurtcohesie, het elkaar ontmoeten en in gezelligheid ervaringen uitwisselen onder genot van een hapje en drankje. De corona-eisen die nog steeds gesteld worden aan groepsbijeenkomsten, maken een ontspannen feest in onze ogen onmogelijk. Voor de Gemeente zijn wij als organisatoren verantwoordelijk voor het naleven van de regels; deze handhavende rol willen we als buurtfeestcommissie niet op ons nemen.

Wij zullen elkaar zeker treffen in onze Ezelsdijkbuurt en een praatje maken, maar van het organiseren van een groot feest in gezamenlijkheid, zien wij dit jaar af. Heel jammer, maar het is niet anders.

Met vriendelijke groet, Pieter Hess en Anneleen Arnolds (de buurtfeestcommissie)

Dag van de dementie bij de Pioniers

Tuinenpark de Pioniers wil een ontmoetingsplek zijn, niet alleen voor tuinders, maar ook voor buurtgenoten, wandelaars, spelende kinderen en natuurliefhebbers. Met de handen in de aarde, geuren opsnuiven, wandelen over de paden, een praatje over de heg. Tijdens de corona-tijd was tuinenpark de Pioniers een geliefde plek om te vertoeven; een stukje natuur in de stad waar genoeg gelegenheid was om op veilige afstand mensen te ontmoeten.
Afgelopen jaren hebben we regelmatig extra aandacht besteed aan mensen met dementie. We organiseerden samen met onze buren De Voorveldse Hof wandelingen en activiteiten in het verenigingsgebouw.

Lunch en wandeling

Op 21 september, Wereld Alzheimer dag, organiseren we een lunch met aansluitend een wandeling voor mensen met dementie. We hopen dat buurtgenoten die met deze ziekte te maken hebben zich aansluiten. Natuurlijk zal er honing zijn van de bijen uit onze eigen bijenstal. De broodjes worden versierd met bloemen van de eetbare Oost Indische kers, prachtig oranje. Er zijn bramen, frambozen en appels. Eigen oogst. Onder het eten en wandelen is er een gesprek mogelijk over de impact van dementie op je leven. Maar dat hoeft niet. Er is genoeg te genieten voor iedereen.

Voor wie: mensen met dementie en een begeleider
Wanneer: maandag 21 september om 12.30 in het Verenigingsgebouw van ATV de Pioniers www.depioniers.nl

Er zal rekening gehouden worden met de corona maatregelen.

Opgave: info@evelienpullens.nl  of 06-16920019

Botulisme in het Brede Water

In het Brede Water, achter de oneven kant van de Huizingalaan, is botulisme vastgesteld.

Omdat er vanaf donderdag 13 augustus veel dode vissen in het water dreven, hebben meerdere bewoners van de Admiraal van Gentstraat en de Huizingalaan een melding gedaan bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Zij hebben na onderzoek van de vissen botulisme vastgesteld. Inmiddels heeft de gemeente Utrecht een waarschuwingsbord geplaatst bij de Eendjesbrug.

Dat betekent dat je contact met het water moet vermijden.  Een klein wondje kan al tot ernstige besmetting lijden, waardoor je flink ziek kunt worden. Dus  zeker niet erin zwemmen en dode vissen of eenden vastpakken.

Informatie over Botulisme is te vinden op de site van het Hoogheemraadschap: https://www.hdsr.nl/werk/schoon-water/waterkwaliteit/botulisme/ en op de site van het RIVM: https://www.rivm.nl/botulisme

FOODTRUCK afgelast

UPDATE

in verband met de aangescherpte veiligheidsmaatregelen tegen de verspreiding van Corona kan de Foodtruck helaas ook vandaag, 21 augustus, niet naar de Huizingalaan komen. De werkgroep gaat volgend jaar kijken naar nieuwe mogelijkheden.

Eerder was de komst al een week uitgesteld vanwege het te verwachten slechte weer.

Zie ook dit bericht op Ezelsdijk.nl.

Hostelberichten

De bijeenkomst van de beheergroep hostel is in het voorjaar geannuleerd vanwege Corona. De manager, Wendie Heikamp, stuurde ons onlangs een stand van zaken over het afgelopen half jaar.

Allereerst heeft Wendie deze week haar laatste werkdag voor dit jaar gehad. Zij gaat met zwangerschapsverlof en is pas in het nieuwe jaar weer terug. Boaz Siebesma neemt haar in deze periode waar. Boaz is manager van het ambulante team en is goed bekend in Utrecht, werkt ook al jaren bij het Leger des Heils en weet goed wat er speelt. Boaz is te bereiken op 0615331921 of per mail boaz.siebesma@legerdesheils.nl.

Verder vertelt Wendie dat bewoners en personeel (tot nu toe) goed door de
Coronatijd zijn gekomen. Er zijn een paar keer wat vermoedens geweest, maar het was gelukkig steeds weer vals alarm. Er is een strak bezoekersbeleid en ook de structuur binnen de afdeling is wat aangepast. Op dit moment mogen bewoners 1 vaste bezoeker op bezoek hebben op hun eigen kamer. Dit geeft binnen het pand een hoop rust. Er is minder gedoe met dealers in en direct voor het pand. Wendie heeft geen klachten ontvangen van dealerpraktijken in de omgeving. Voor zover wij weten, zijn er in de Ezelsdijk ook geen dealerproblemen geweest.

De grootste zorgen liggen bij het bedelen. Er zijn een paar vaste bewoners die, met name bij de winkelcentra in de buurt, blijven bedelen. Inmiddels mag er in het winkelcentrum van de Gaard niet meer gebedeld worden, maar dit heeft nog niet zoveel invloed gehad op de overlast (die blijft helaas). Het is verstandig om geen geld te geven. Het is onvoorstelbaar hoeveel geld bewoners ophalen met bedelen. De dame die vaak langs huisdeuren gaat, is nu voor een week op time out naar een andere afdeling. Zij heeft ook in onze buurt bij bewoners aangebeld, en dan ook ‘s avonds laat. Dat is heel naar. Het hostel probeert de time out nu vaker in te zetten om de buurt weer even wat rust te geven. Het is de bedoeling is om op korte termijn een actie in de winkelcentra te houden om mensen meer bewust te maken dat ze geen geld moeten geven. Hopelijk heeft dit effect.

Met dit warme weer neemt de ontrust helaas ook toe. Bewoners drinken meer (alcohol helaas) waardoor met name aan het einde van de dag onrust ontstaat. Dit speelt zich geregeld voor het pand van de Hoek af. Hierop wordt streng gecontroleerd om escalaties te voorkomen. Helaas is er ook geregeld een oud bewoonster in beeld die voor veel onrust zorgt en anderen hierin opjut. Men is druk bezig om te kijken hoe men ervoor kan zorgen dat deze dame hier niet meer komt.

Bij vragen, problemen, meldingen: neem contact op met
Hostel de Hoek
Leger des Heils Midden Nederland
Kögllaan 25
www.legerdesheils.nl
Manager: Wendie Heikamp
Vanaf half augustus: Boaz Siebesma
0615331921 of per mail boaz.siebesma@legerdesheils.nl

Leden beheergroep vanuit Ezelsdijk:
Annemieke Willems en Carla Verrips

FOODTRUCK in de Ezelsdijkbuurt

FOODTRUCK in de Ezelsdijkbuurt met tarte flambée en crêpes.

Wanneer: op 21 augustus vanaf 16.00 – 20:00 uur.
Plaats: Huizingalaan tussen nummer 47 en 57 (Buurtfeestpleintje).
Kosten: gerechtjes vanaf € 4,00.
Informatie: klik hier.

Doe vast een bestelling: niet verplicht, wel reuze handig voor de inkoop van de hoeveelheid  ingrediënten. Via onderstaande link kom je op de juiste site. Op deze site vind je het menu en de intekenmogelijkheid.

 Graag tot ziens, Esther, Bertho en Benita

Lees “FOODTRUCK in de Ezelsdijkbuurt” verder

Street-art fietstocht

Tijdens de digitale Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2020 is de Werkgroep Buurtverfraaiing ontstaan. De werkgroep bestaat uit vier leden en wil onderzoeken hoe de aantrekkelijkheid van de buurt kan worden vergroot middels street-art (beschilderen van muren) of andere kunstuitingen.

Om zich te oriënteren op street-art, fietsten drie leden van de werkgroep eind juli langs een aantal muurschilderingen die Utrecht al rijk is. Op woensdag 19 en donderdag 20 augustus kunnen geïnteresseerde buurtbewoners meefietsen met de werkgroepleden om zich een beeld te vormen van deze kunstvorm. De vertrektijd is 15.30 uur, Huizingalaan 26. Bij drie deelnemers gaat de tour door en bij acht deelnemers is de tour vol. Opgeven via whatsapp op 0626022073 (telefoon van Benita).

Het is interessant om onderling van gedachten te wisselen over wat wenselijk is in onze buurt. Ook is het goed om samen na te denken over muurschilderingen voor onze buurt. Zijn die geschikt of is een andere vorm van kunst in onze openbare ruimte aantrekkelijker? Het doel van de excursie is om eens stil te staan bij mogelijkheden en onmogelijkheden. Om een indruk te geven, hieronder een fotocollage van Annemieke, met verschillende kunstvormen in de openbare ruimte: van muurschilderingen tot het bronzen beeld bij de Schouwburg van de Drie Gratiën. En daartussen zit nog een heel groot scala. De beslissing voor onze buurt is nog lang niet aan de orde: de oriëntering is pas nèt begonnen.

Werkgroep Informatie

Fotocollage gemaakt door Annemieke Willems

 

Nieuwe werkgroepen

Tijdens de digitale Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2020 zijn er twee werkgroepen toegevoegd aan de vijf werkgroepen die de Buurtvereniging Ezelsdijk al rijk is. Dat zijn de Werkgroep Buurtverfraaiing die de aantrekkelijkheid van de buurt wil vergroten middels street-art of andere kunstuitingen en de Werkgroep Kijk op de buurt die contacten wil onderhouden met de Gemeente over allerlei onderwerpen die op onze buurt van toepassing zijn, met name in de bouw en het stratenplan. Hieronder een overzichtje van alle werkgroepen en hun activiteiten.

WERKGROEP FEESTEN:  Sint Maartenfeest, kerstzingen bij de boom, buurtfeest.

WERKGROEP SOCIAAL: welkomclub, lief & leed, maandelijks buurteten in Nieuw Bleyenburg, contact met Hostel De Hoek.

WERKGROEP GROEN: verzorging van openbaar groen in plantenbakken en boomspiegels aan de Zeemanlaan, buurtgroen-schoonmaakdag in de lente, stimulering groene daken.

WERKGROEP LUCHTKWALITEIT: houdt de luchtvervuiling in de gaten en de verkeersdrukte in de buurt.

WERKGROEP BUURTVERFRAAIING: de aantrekkelijkheid van de buurt vergroten middels streetart of andere kunstuitingen.

WERKGROEP KIJK OP DE BUURT: contacten met de Gemeente over o.a. bouwplannen, straataanleg en bestemmingen in de buurt.

WERKGROEP INFORMATIE: informatiebord bij rijwielhandel Van Meerten, flyers met informatie over activiteiten, spandoeken voor grote activiteiten, contact met de webmaster.

Website www.ezelsdijk.nl. Gratis mailservice waarbij u automatisch een mailtje krijgt als er nieuws is geplaatst op de website. Opgeven via webmaster@ezelsdijk.nl onder vermelding van: mailservice. Heeft u relevant nieuws voor de site, meld dit dan bij de webmaster.

Verslag online ALV buurtvereniging

Maandag 22 juni was de algemene ledenvergadering van de Buurtvereniging Ezelsdijk, vanwege Corona dit keer online. Tijdens deze vergadering zijn de verslagen van de werkgroepen en de financiën over het afgelopen jaar besproken evenals de diverse nieuwe ontwikkelingen in buurt, zoals o.a. een voorstel Street-art en de nieuwbouwplannen op de Jan van Galenstraat.

Klik hier voor een downloadbare versie.

Definitieve agenda buurtvergadering bekend

Maandag 22 juni om 20.00 uur vindt via beeldbellen (ZOOM) de uitgestelde ALV van de buurtvereniging plaats.

Inmiddels is de definitieve agenda bekend.

Opgave is nog mogelijk tot zondagavond 21 juni door een mailbericht te sturen naar penningmeester@ezelsdijk.nl

Agenda ALV Buurtvereniging Ezelsdijk – online – 22 juni 2020, 20.00 uur

1. Welkom

2. Terugblik op 2019
– Bestuur
– Werkgroepen

3. Financiën
– Afrekening 2019
– Begroting 2020
– Voorstel verhoging kosten lidmaatschap i.v.m. AED

4. Wat speelt er op dit moment in de wijk
– Voorstel street-art
– Voorstel opfriscursus reanimatie en AED-gebruik
– Nieuwbouw winkelcentrum Jan van Galenstraat + appartementen
– Communicatie in de buurt over mooie, individuele initiatieven