Weghalen beeld ‘De drie Ezeltjes’

In de Wijkkrant T-Oost van september lazen wij tot onze grote schrik dat het geliefde beeld ‘De drie Ezeltjes’ wellicht gaat verdwijnen. 

Er gaat gesloopt en gebouwd worden aan de Jan van Galenstraat en daarbij is volgens dit artikel de kans aanwezig dat dit beeld daarna niet meer terugkomt!

We hebben een kleine inventarisatie gehouden onder buurtbewoners en daaruit bleek al snel dat NIEMAND dit iconische en prachtig uitgevoerde bronzen beeld kwijt wil. Het staat symbool voor onze wijk en is de link naar het verleden. 

Bij deze roepen we daarom buurtbewoners op om een werkgroepje te vormen dat tot doel heeft: het behoud van het beeld ‘De drie Ezeltjes’. 

Te denken valt aan (tijdelijke) herplaatsing, opslag tot na de werkzaamheden of andere opties. 

Maar het moet geregeld worden en wellicht met enige spoed.

De vraag: Wie voelt zich geroepen om aan deze werkgroep deel te nemen? 

Als lid van de commissie Streetart wil Benita jullie helpen opstarten. We denken aan 2 à 3, maximaal 4 deelnemers.

Meld je aan bij Benita via 06-26022073 of mail benitaponsioen@gmail.com

Hartelijke groet en alvast bedankt.
Annemieke, Hans en Benita