Renovatie Groene Fort bij basisschool de Wissel

Renovatie Groene Fort bij basisschool de Wissel
19 maart is de eerste fase van de renovatie van het groene Fort bij basisschool de Wissel gestart. We zijn erg blij dat het benodigde geld van het Initiatievenfonds en het Ondernemersfonds is toegekend.

Waar wordt aan gewerkt?

Tegengaan wateroverlast
Het deel met de loopbruggen maken we klimaat adaptief door een wadi aan te leggen. Dat is een greppel die bij teveel regen volloopt. De wadi ligt langs het hek aan de achterkant. De wadi is ongeveer 10 meter lang en ongeveer 30 cm diep. Er worden vochtminnende planten ingezet zoals de gele lis, kattenstaart en de kruipende wilg. We zaaien ook een mengsel van vochtminnende planten in. Kinderen kunnen niet in het water vallen door de plantengroei. Daarnaast wordt de grond onder de loopbruggen opgehoogd waardoor dat deel droger wordt en overtollig water naar de wadi stroomt. Het wordt prettiger om daar te spelen.

Loopbruggen en vlonders
De houten delen van de loopbruggen en de vlonders worden vervangen. Deze waren al wat gescheurd. Zo zijn ze weer helemaal veilig voor de kindervoeten en -handen.
De grote wilgen worden gesnoeid, dan kunnen het de klimbomen worden waar ze voor bedoeld waren en ten slotte worden er achterin struiken gezet om weer wat spannender paadjes te maken tussen de struiken door. zo wordt de zg. ´speelerosie´ verminderd.

De plantvakken tussen de bomen
Langs het hek met de Huizingalaan, tussen de bomen, stonden vroeger struiken. Deze zijn in de loop van de tijd verdwenen. De speeldruk is natuurlijk behoorlijk hoog. De bodem is vastgelopen wat voor de bomen niet fijn is: de wortels krijgen onvoldoende zuurstof. We maken nu opnieuw vakken met struiken die hopelijk bestand zijn tegen spel. Daar zitten dan soms ook stekels aan net zoals nu bij nog resterende struiken het geval is. Rond de vakken zetten we houten stammen en paaltjes.

Het kleuterdeel
De struikenlaag langs de muur bij de kleuters wordt ontoegankelijk gemaakt met nieuwe struiken. Daar worden ook de hoge struiken teruggesnoeid om ruimte te geven aan de nieuwe struiken. We gebruiken zoveel mogelijk inheemse struiken die aantrekkelijk zijn voor insecten.
Er zijn nu dus een paar weken van werkzaamheden. We hopen dat u, buurtgenoot, met je kind over de renovatie wilt praten. De nieuwe struiken zijn kwetsbaar en het spelen tussen de bomen kan tot de zomer niet meer. Ook achterin staan nieuwe struiken die beschermd worden. Met palen worden de plantvakken beschermd. Laat ze staan en loop eromheen.

Namens de Buurtgroep en de leerkrachten van basisschool de Wissel,
Gerdien Griffioen