Verslag Beheergroep Hostel De Hoek

Verslag Beheergroep Hostel De Hoek juni 2021

Hostel De Hoek ligt aan de Kögllaan net over het spoor bij de Kardinaal de Jongweg. Het hostel huisvest en verzorgt al zo’n twintig jaar harddrugs- en alcoholverslaafden (mannen en vrouwen). De organisatie is in handen van het Leger des Heils. Het Leger des Heils zet zich in om verslaafden een waardig bestaan te geven en te helpen bij afkicken. Er is een beheergroep opgericht, om in contact te blijven met de omringende buurten waardoor mogelijke problemen aangepakt kunnen worden en ook om goodwill te kweken voor de bewoners van het Hostel. Vanuit de Buurtvereniging Ezelsdijk zitten Annemieke Willems en Carla Verrips in deze beheergroep. De beheergroep vergadert twee maal per jaar.

Er zijn over het jaar 2020 bij de gemeente 70% meer klachten gemeld dan over het jaar daarvoor. Het betreft met name bedelen bij de Gaard en het ronddolen van zwervers. De beheerder van de Gaard heeft in de huisregels opgenomen dat op bedelen een boete staat. Geopperd wordt om een flyer te maken waarin staat waarom je geen geld moet geven. Het Hostel gaat zich hierover buigen.

Er staan regelmatig fietsen in bosjes en bij het hek aan het spoor, waarschijnlijk gestolen. Als je nieuwe fietsen ziet staan, bel dan de politie. Oude barrels kun je melden bij de gemeente.

Er ligt een hoop afval rond De Hoek en het is fijn dat hostelbewoners meehelpen om dit op te ruimen.

Scouting, dat gevestigd is aan de Kardinaal de Jongweg naast het Hostel, heeft met het Hostel overleg gehad over de manier waarop overlast op het scoutingterrein verminderd kan worden. Er komt een nieuw hek en de beveiliging van het Hostel houdt in de gaten of er ‘s nachts mensen op het terrein komen. De kinderen hebben overigens geen overlast ondervonden.

Er is nog veel onduidelijkheid over de eventuele verhuizing van Scouting. De gemeente heeft aangegeven dat het nog wel een paar jaar kan duren. Er zal  binnenkort een informatiemoment voor buurtbewoners worden ingepland. Er is inmiddels een projectontwikkelaar voor de geplande nieuwbouw op het scoutingterrein aangesteld. Deze ontwikkelaar en de mensen van de volkstuinen achter het Hostel hebben goed contact. In de volkstuinen is men bezorgd over de hoogte van de nieuwbouw en de schaduw daardoor op de tuinen. De volkstuinen hebben ter afscheiding van het Hostel een geluidswand gekregen. Hierdoor is de muziekoverlast wel wat verminderd maar er zijn toch nog wel klachten over.

Er komen enkele veranderingen in de organisatie binnen Hostel De Hoek. Er komen naast MBO- ook HBO-begeleiders. Elke bewoner krijgt voortaan een duo van MBO en HBO als persoonlijke begeleider.

Verder is De Hoek druk met de Wet Zorg en Dwang. Die wet houdt in dat er alleen onder bepaalde omstandigheden beperkende maatregelen voor bewoners ingezet mogen worden en dat hier goede afspraken over gemaakt moeten worden. Zo is het niet meer toegestaan om iemand zonder omschreven redenen een time-out te geven bij vervelend gedrag, waarbij de bewoner een periode buiten het Hostel wordt geplaatst. Dat geldt ook voor een time-in waarbij een bewoner niet meer naar buiten mag of op zijn of haar kamer moet blijven. Er moet nagedacht worden over de voordeur die bewoners nu niet zelf open kunnen maken van buitenaf, over medicijngebruik etc. Dit is best ingewikkeld omdat het ook belangrijk is dat de medewerkers voldoende veilig hun werk kunnen doen. Wat erg goed aan deze nieuwe wet is, is dat hulpverlening gedwongen wordt om meer preventief te werken, juist om te voorkomen dat beperkende maatregelen nodig zijn.

Er komen weinig klachten over dealers, meldt de wijkagent.

Bewoners van de gele flat op de Zeemanlaan hebben sinds enige tijd last van iemand die regelmatig in de gangen plast. Ook heeft iemand daar een keer overnacht. We weten niet of dit bewoners van het Hostel zijn. Er loopt nu een aanvraag voor cameratoezicht in het gebouw.

Het volgende overleg wordt in het najaar gepland.

Annemieke Willems en Carla Verrips,
leden van de beheergroep Hostel De Hoek,
onderdeel van de Werkgroep Sociaal van de Buurtvereniging Ezelsdijk