Buurtvergadering via zoom

Ook dit jaar willen we als bestuur  verantwoording afleggen over de uitgaven in het jaar 2020 en instemming vragen voor de begroting van 2021. Dit doen we in de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV zal dit jaar, net zoals afgelopen jaar, via beeldbellen via Zoom plaatvinden. De datum is maandag 12 april. Heeft u nog voorstellen voor de agenda, dan kunt u deze naar secretaris@ezelsdijk.nl sturen. Opgeven voor de buurtvergadering kan tot 9 april door een e-mail te sturen naar hetzelfde e-mailadres.