Renovatie Groene Fort bij basisschool de Wissel

Renovatie Groene Fort bij basisschool de Wissel
19 maart is de eerste fase van de renovatie van het groene Fort bij basisschool de Wissel gestart. We zijn erg blij dat het benodigde geld van het Initiatievenfonds en het Ondernemersfonds is toegekend.

Waar wordt aan gewerkt?

Tegengaan wateroverlast
Het deel met de loopbruggen maken we klimaat adaptief door een wadi aan te leggen. Dat is een greppel die bij teveel regen volloopt. De wadi ligt langs het hek aan de achterkant. De wadi is ongeveer 10 meter lang en ongeveer 30 cm diep. Er worden vochtminnende planten ingezet zoals de gele lis, kattenstaart en de kruipende wilg. We zaaien ook een mengsel van vochtminnende planten in. Kinderen kunnen niet in het water vallen door de plantengroei. Daarnaast wordt de grond onder de loopbruggen opgehoogd waardoor dat deel droger wordt en overtollig water naar de wadi stroomt. Het wordt prettiger om daar te spelen.

Lees verder “Renovatie Groene Fort bij basisschool de Wissel”

Vroege Vogel Excursie

Op zaterdag 1 april verzorgt Kees Janse weer een VroegeVogelExcursie in de Voorveldse Polder. Om 6.30 uur verzamelen bij het tunneltje van de Ariënslaan.

Buurtgroenopschoondag

zaterdag 25 maart 2023

Elk jaar verzamelen we zwerfvuil uit het openbaar groen in onze buurt, vóórdat de struiken vol in blad zitten. We komen om 11.00 uur op de stoep bij Huizingalaan 57 bij elkaar en genieten van koffie of thee met wat lekkers.

Om 12.30 sluiten we af met soep en een broodje.

Neem je zelf handschoenen mee en als je die hebt, een vuilnisknijper? Vuilzakken worden door ons verzorgd.

Graag tot ziens, de leden van Werkgroep Groen

Samenwerken aan de groenstrook langs het spoor

Dag buurtgenoten,

Zien jullie de bollen al bovenkomen in de groenstrook? Het begint al iets lenteachtig te worden. Het is langer licht. Er komen nog wat koude dagen aan maar ik heb de merel al horen zingen. De gele kornoelje bloeit en de krokussen staan open!

Graag nodig ik jullie buurtgenoten uit om mee te helpen in de groenstrook.

Voor wie nieuw is in deze buurt geef ik nog wat informatie. Al vanaf 2014 is de groenstrook langs het spoor door buurtgenoten van de Ezelsdijkbuurt en de Zeeheldenbuurt in ecologisch beheer genomen. We streven naar een strook met bloeiende wilde planten en heesters waar je jaarrond iets kan zien. Veel mensen zijn blij met de planten in de strook. Er komen veel insecten op af en in de winter kun je op de  uitgebloeide kaardenbollen putters vinden die zaden lospeuteren.

Afgelopen najaar hebben we nieuwe bollen geplant. Nu gaan we weer aan de slag.

 

 

 

 

 

 

Op 5 zaterdagen werken we van 9.00 ongeveer 11.00 uur aan het beheer. De eerste werkdag is 4 maart. Nu gaan we een paar planten inplanten, de laatste uitgebloeide stengels wegknippen en wat gras weghalen.  Een kopje koffie of thee hoort er altijd bij. En het is gezellig om je buurtgenoten wat beter te leren kennen tijdens deze werkochtenden.

Neem werkhandschoenen en, als je er eentje hebt, een snoeischaar mee. Ook een schepje is handig.

Het zou geweldig zijn als jullie deze data willen reserveren en gezellig komen meewerken op de zaterdagen. Echt fijn als meer mensen komen!

De data:
4 maart
27 mei
8 juli
26 augustus
21 oktober

Hartelijke groet, Gerdien Griffioen

Algemene ledenvergadering van de buurtvereniging

Het bestuur van de Buurtvereniging Ezelsdijk nodigt alle buurtgenoten uit voor de Algemene Leden Vergadering.

Deze wordt gehouden op 23 maart 2023 in Basisschool De Wissel aan de Oortlaan nummer 1.

Inloop 19.45 uur, start vergadering 20.00 uur. Wij hopen velen van u te ontmoeten.

Word bestuurslid van de buurtvereniging!

Leer je buurt nog beter kennen: word bestuurslid van de buurtvereniging!

Vanwege het vertrek van één van de bestuursleden is het bestuur van de buurtvereniging dringend op zoek naar nieuwe leden.

Het bestuur komt ongeveer 3 keer per jaar bij elkaar. Afhankelijk van de rol die je hebt binnen het bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris), komt er nog wat tijd bij voor uitvoerende taken.

De buurtvereniging Ezelsdijk is een actieve vereniging van en door buurtbewoners. Ruim 20 buurtgenoten doen mee aan werkgroepen die allerlei buurtactiviteiten uitvoeren of organiseren, zoals groenonderhoud, aandacht voor lief en leed van buurtgenoten, het vieren van Kerstmis en Sint Maarten en het jaarlijkse buurtfeest. Daarnaast zijn buurtbewoners met projecten bezig, zoals de nieuwbouw Jan van Galenstraat en het voorbereiden van een muurschildering. Tenslotte zorgt een aantal mensen dat we elkaar informeren wat er speelt in de buurt, via de website en huis-aan-huis verspreide flyers.

Zoals elke vereniging heeft ook de buurtvereniging een bestuur. Het bestuur zorgt voor het aanvragen van subsidie, het verdelen van het budget over de werkgroepen en het bijhouden van de uitgaven. Ook organiseert het bestuur de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) en is het aanspreekpunt voor als er iets in de buurt speelt waarbij de buurtvereniging een rol kan spelen. Het

Heb je belangstelling en/of wil je meer weten? Mail dan naar Hans van Dijk penningmeester@ezelsdijk.nl en vermeld je telefoonnummer, dan neemt hij contact met je op.

Het bestuur van de buurtvereniging

Aanpassing nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat?

Raadscommissie verzoekt wethouder om aanpassing van de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat

Donderdagavond 12 januari is de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken in debat gegaan over de nieuwbouwplannen. Daaraan voorafgaand hebben maar liefst zo’n dertig buurtbewoners een mail gestuurd naar de leden van deze commissie om hun zorgen over deze plannen nogmaals onder de aandacht te brengen.  Ook de onlangs gevormde bewonerscommissie Huizingalaan/van Ginnekenlaan heeft hen een brief gestuurd met acht vragen en opmerkingen over de plannen om te gaan slopen en de gevolgen daarvan voor de huidige bewoners. In het debat is herhaaldelijk verwezen naar deze reacties uit de buurt. De werkgroep is dan ook heel blij met deze actie. Deze heeft ongetwijfeld de raadsleden die om dit debat hadden gevraagd, een steuntje in de rug gegeven om verandering van de plannen te vragen!

Een aantal fracties heeft aangegeven voorstander te zijn van het afzien van een supermarkt. Zij pleiten voor een andere invulling van deze ruimte , bijvoorbeeld andere winkels, maatschappelijke voorzieningen of meer woningen. Andere fracties zien iets in een kleinere supermarkt.  Fracties geven aan dat de gemeente, projectontwikkelaar en buurt  samen de aanpassing zouden moeten uitdenken.

Daarnaast is veel gesproken over de vraag of renovatie een betere optie is dan sloop/nieuwbouw. Het werd duidelijk dat een aantal fracties de voorkeur geeft aan renovatie. Het debat spitste zich toe op de vraag of tenminste 60% van de bewoners moet instemmen met sloop/nieuwbouw, om ook daadwerkelijk tot sloop te mogen overgaan. Dit is een principe dat met woningbouwcorporaties is afgesproken. In de situatie van de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat gaat het overigens om particuliere woningen.

Ook de zorgen om vermindering van het openbaar groen en het slecht verlopen participatieproces zijn aan de orde geweest.

Toen was natuurlijk de vraag hoe de wethouder in dit debat stond.

Kort samengevat heeft hij goed gehoord dat de (meerderheid van de) commissie wil afzien van een supermarkt om allerlei redenen. Hij heeft echter ook argumenten die pleiten vóór een supermarkt. Hij wil de tijd nemen om twee andere scenario’s te laten onderzoeken, zonder het huidige plan te laten vallen. Daarvoor zal hij ook overleg hebben met de buurt.

De scenario’s zijn:

  • een supermarkt zonder parkeergelegenheid, met laden/lossen via de Kardinaal de Jongweg
  • geen supermarkt, met een alternatieve invulling van de ruimte die dan overblijft

Hij gaf aan dat het aan de gemeenteraad is om een oordeel te vellen over de keuze die het college vervolgens maakt. Dit zal gebeuren in de raadsvergadering van 9 maart a.s.

Leden van de buurtwerkgroep hebben live of online het debat gevolgd. Los van de inhoud waren we allemaal onder de indruk van de inzet van de raadsleden: zij hadden zich goed voorbereid, hebben in aanloop naar dit debat de tijd genomen om zich door de buurt te laten informeren én hebben grondig het debat gevoerd tijdens de commissievergadering.

De stream van de vergadering is binnenkort terug te vinden via deze link.

De buurtwerkgroep gaat naar aanleiding van dit resultaat nadenken over het vervolg. In ieder geval zal de werkgroep een reactie voorbereiden op de brief die de wethouder stuurt naar de gemeenteraad over de twee nieuwe scenario’s. Wordt vervolgd!

Commissievergadering nieuwbouwplannen

Commissievergadering met nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat op de agenda.

Beste buurtgenoten,

Op 12 januari in de avond houdt de raadscommissie ruimtelijke ordening en grondzaken een vergadering waarin als laatste onderdeel de nieuwbouwplannen voor de Jan van Galenstraat staan geagendeerd. De raad wil met de wethouder in gesprek naar aanleiding van de vele signalen uit de buurt over zorgen rond de plannen.

De agenda met stukken vind je hier.

Wil je deze vergadering bijwonen? Er is een publieke tribune. Volgen kan ook online. Dan kun je op deze pagina te zijner tijd de stream van de vergadering vinden.

Buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Nieuwjaarsschoonmaak Ezelsdijkbuurt 2023

De organisator van deze buurtactiviteit, Benita, was op 1 januari geveld door Corona en een ontstoken schouder. Daardoor was het improviseren om dit jaar de organisatie van de schoonmaak rond te krijgen. Gelukkig nam een groepje buurtkinderen onder leiding van Timo een groot deel van de voorbereidingen op zich: flyers maken, vouwen, verspreiden en de banner ophangen.
Van onze ondersteunende organisatie ‘Nederland Schoon’ kregen we dit jaar tien kinderhesjes met de opdruk ‘Ik ben supporter van schoon’ en tien paar kleine handschoenen. Ook stond de actie goed aangekondigd op hun site en op die van ons uiteraard.
Dit jaar was het de bedoeling om de focus te leggen op schoon groen. Helaas werd dit streven vrij snel overboord gezet door de enorme hoeveelheden vuurwerkafval die opgeruimd moesten worden. Het vuil werd verzameld van de stoepen, van de straten, rondom de flats en tussen de doorgangen
van de flats. Een buurtbewoner heeft samen met drie kinderen ‘Ons Pleintje’ aangepakt. In totaal zijn er veertien grote vuilniszakken afval verzameld door twaalf deelnemers.
Aan de boomspiegels, onder de heggen en tussen de struiken, het echte groen in onze buurt, zijn we niet toegekomen. Extra aandacht in april voor die gebieden dus, tijdens de Buurtgroenopschoondag.
Alle deelnemers: heel hartelijk dank voor je bijdrage aan een mooie en schone buurt. Ik wens iedereen een super schoon 2023.
Benita.

Nieuwjaarsschoonmaak

Morgen is er weer de NIEUWJAARS-schoonmaak van de buurt ondersteund door Nederland Schoon en Supporter van Schoon. Start is op 1 januari 2023 om 12 uur bij Huizingalaan 26.