Weghalen beeld ‘De drie Ezeltjes’

In de Wijkkrant T-Oost van september lazen wij tot onze grote schrik dat het geliefde beeld ‘De drie Ezeltjes’ wellicht gaat verdwijnen. 

Er gaat gesloopt en gebouwd worden aan de Jan van Galenstraat en daarbij is volgens dit artikel de kans aanwezig dat dit beeld daarna niet meer terugkomt!

We hebben een kleine inventarisatie gehouden onder buurtbewoners en daaruit bleek al snel dat NIEMAND dit iconische en prachtig uitgevoerde bronzen beeld kwijt wil. Het staat symbool voor onze wijk en is de link naar het verleden. 

Bij deze roepen we daarom buurtbewoners op om een werkgroepje te vormen dat tot doel heeft: het behoud van het beeld ‘De drie Ezeltjes’. 

Te denken valt aan (tijdelijke) herplaatsing, opslag tot na de werkzaamheden of andere opties. 

Maar het moet geregeld worden en wellicht met enige spoed.

De vraag: Wie voelt zich geroepen om aan deze werkgroep deel te nemen? 

Als lid van de commissie Streetart wil Benita jullie helpen opstarten. We denken aan 2 à 3, maximaal 4 deelnemers.

Meld je aan bij Benita via 06-26022073 of mail benitaponsioen@gmail.com

Hartelijke groet en alvast bedankt.
Annemieke, Hans en Benita

Renovatie Groene Fort bij basisschool de Wissel

De renovatie van het groene fort is bijna klaar. De wadi, de ondiepe greppel, is gemaakt; de loopplanken en de vlonders zijn vernieuwd, er zijn struiken tussen de kersenbomen gezet en er komt een speelaanleiding bij de kleuters.  Deze laatste wordt in oktober aangelegd. Met een handpomp kunnen kinderen water oppompen en via een watergoot spelen met water. Het water komt weer in de bodem terecht.

De schoolkinderen spelen er weer volop. We hebben met alle kinderen van de verschillende klassen een rondwandeling gemaakt door het Groene Fort. Zo hebben we besproken hoe de struiken die tussen de kersenbomen zijn gezet beter beschermd kunnen worden tegen de voetballen. Als één kind de bal uit het perk haalt scheelt dat geduw en getrek met het risico dat struiken sneuvelen. Elkaar aanspreken helpt!

Het groene Fort is ook van de buurt. Wist je dat je gewoon langs de school via het schoolplein naar het groene Fort achter de school kunt lopen? Voor kinderen van basisschoolleeftijd is het een prachtige speelplek! Kom eens kijken!

Namens de hoveniers Wijnand Smit en Jolanda Kuijsten en de leerkrachten van basisschool de Wissel,

Gerdien Griffioen

Doe meer met minder energie

Op 19 juni j.l. was er al een informatiebijeenkomst in de buurt ‘Samen energie besparen‘. En ook tijdens het buurtfeest van 2 september werden ervaringen uitgewisseld over verduurzaming, zonnepanelen, isolatie en dergelijke. Dit onderwerp leeft dus in de buurt. Henk is coördinator binnen de Buurtbel Wittevrouwen e.o. Buurtbel Wittevrouwen Hij geeft aan dat er nu op 4 oktober a.s. een bijeenkomst is van 20:00-22:00 in de workshopruimte van Poortstraat 81. Hierbij is ook een energiecoach aanwezig. Met tips om te bezuinigen, je kunt jaarrekeningen van de energie meenemen. Aanmelden en info via deze link.

AED verplaatst van nr 26 naar nr 23 (garage)

Beste buurtbewoners,

De AED hangt al weer 5 jaar in onze straat. Gelukkig heeft hij nog niet vaak ingezet hoeven worden!

In verband met een andere tuininrichting bij nr 26 is de AED op zaterdag 16 september verplaatst naar de overkant van de straat: De zijmuur van de garage nr 23. Met dank aan Pieter Hess voor het verplaatsen, het ophangen en het gebruik maken van zijn garagemuur (en stroomvoorziening).

De AED hangt goed in zicht langs de inrit naar de achterliggende garages. De code is gelijk gebleven (bekend bij eenieder en verschijnt in de Hartslag-NU app bij een oproep)

Vriendelijke groet, Aadje Bloem (Huizingalaan 15, AED beheerder)

Streetart: “Fietsers in de avondzon”

Streetart: “Fietsers in de avondzon” van de verfdokter op de muur van Huizingalaan 121

Afgelopen maandag 11 september kwamen zo’n twintig buurtbewoners en belanghebbenden samen bij Nimeto om een keuze te maken voor de muurschildering op de zijmuur van Huizingalaan 121. Een ruime meerderheid heeft gekozen voor de Verfdokter als uitvoerder van de muurschildering.
De avond begon met een deskundige toelichting vanuit de werkgroep streetart op de vele soorten muurschilderingen die er zijn. Vervolgens zijn er 5 schetsen van 2 ontwerpers gepresenteerd en toegelicht. Tot slot heeft iedereen zijn voorkeur voor één van de schetsen uitgesproken via een
stembiljet.
Met een kleine meerderheid is gekozen voor de schets “Fietsers in de avondzon” van De Verfdokter. Zie de afbeelding (klik voor vergroting).

Uitwerking schets
De ontwerper zal de schets verder uitwerken. De schets is met de computer gemaakt en ziet er daarom nog schematisch uit. Ook zal de muurschildering wellicht verder ingepast moeten worden in de omgeving, bijvoorbeeld vanwege de beplanting in de border en aan de andere kant van het fietspad. Tenslotte hebben aanwezige buurtbewoners een paar suggesties meegegeven die we met de Verfdokter zullen bespreken.

Vervolg
Er volgen een aantal stappen om uiteindelijk in juni 2024 een  muurschildering te hebben in de Ezelsdijkbuurt. Zo gaan we subsidie aanvragen en gaan ontwerper en Nimeto in gesprek over de precieze uitvoering. De studenten van Nimeto zullen daarna samen met de ontwerper aan de slag gaan om de muurschildering te realiseren.

Dus: let op de verdere berichtgeving op onze Ezelsdijk-website!
De werkgroep streetart: Annemieke, Benita en Hans

Terugblik buurtfeest 2023

Beste buurtgenoten,

heel graag wil ik jullie bedanken voor alle hulp, initiatieven, souplesse en ondersteuning bij het organiseren van het buurtfeest op 2 september. Alle ‘taken’ zijn perfect, op tijd en mooi uitgevoerd. Wat gaf dat ons een goed gevoel. Jos zou zeggen: ‘De ware buurt-cohesie’.
Op alle fronten voelden wij ons geholpen waardoor het naar onze smaak een superfeest is geweest. En de kinderen hebben weer heerlijk gespeeld op het fantastisch opgezette circuit.
Gevonden voorwerpen zijn op te halen op Huizingalaan 11. Onder meer een mes uit een mooie cassette denk ik. Ook een donkerblauw vestje met glitterversiering, kindermaat en een blauwe waterfles.

Dank jullie wel, ook namens Pieter, geniet van de mooie nazomerdagen, Anneleen.

Streetart in de Ezelsdijkbuurt

Geef op 11 september je mening over de ontwerpen voor een muurschildering!

Het is bijna zover: we kunnen een keuze gaan maken voor de muurschildering in onze buurt. De werkgroep streetart van de buurtvereniging nodigt jullie van harte uit om hierbij te helpen.

We organiseren een bijeenkomst op maandagavond 11 september om 19.30 uur bij Nimeto, Smijerslaan 2, waar de schetsen gepresenteerd worden en de aanwezige buurtgenoten kunnen aangeven aan welke schets zij de voorkeur geven.

Op basis van de voorkeur van de aanwezigen zal de werkgroep een definitieve keuze maken en die voorleggen aan de eigenaar van de muur.  Het gaat om de zijmuur van het appartementengebouw Huizingalaan 121. De uitvoering zal plaatsvinden in juni 2024, samen met studenten van Nimeto.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 – 19.45 uur Inloop, koffie en thee
19.45 – 20.00 uur Introductie van de werkgroep streetart en zijn activiteiten tot nu toe
20.00 – 20.15 uur Toelichting op streetart en muurschilderingen in het bijzonder
20.15 – 20.30 uur Toelichting op het keuzeproces

  •  Toelichting op de criteria bij de keuze
  • wat gaan we vanavond doen
  • wat is het vervolg op deze avond
20.30 – 21.15 uur Presentatie ontwerpen, beantwoorden toelichtende vragen

Aansluitend een drankje en een (alcoholvrij) drankje en stemmen

Graag tot de 11e!

Werkgroep streetart
Annemieke,  Benita en Hans

Voortgang nieuwbouw Jan van Galenstraat

Beste buurtgenoten,

Op 14 augustus j.l. heeft de buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat een gesprek gehad met Chris de vet, projectleider van de Gemeente en Stephanie Baneke, medewerker van het bureau dat de projectontwikkelaar heeft ingeschakeld voor communicatie (Bureau Dietz).

De aanleiding was het verzoek van de gemeente om de voortgang van het project te bespreken, nadat op 16 mei j.l. een motie van de gemeente raadsleden van D66,PvdA, Volt, Groen Links en Student en Starter was aangenomen. De tekst van de motie vind je hier.

De belangrijkste punten van deze motie waren:

  • Er komt een (mandjes)supermarkt van maximaal circa 1270 mtr2 BVO,
  • De uitgang voor het laad- en losverkeer wordt naar de Kardinaal de Jongweg verplaatst en er vindt geen inpandig laden en lossen plaats,
  • bezoekers worden gestimuleerd lopend of per fiets naar het winkelpand te komen, hiervoor komen er voldoende en goede fietsparkeervoorzieningen,
  • het ondergrondse autoparkeren (parkeergarage) is alleen bedoeld voor bewoners en hun bezoekers en niet voor de supermarkt.

Lees verder “Voortgang nieuwbouw Jan van Galenstraat”

Buurtfeest Ezelsdijk 2023

BUURTFEEST EZELSDIJK 2023
ITALIAANS TINTJE

Zaterdag 2 september zijn alle buurtbewoners welkom
op de feestplek tussen nr 47 en 57 aan de Huizingalaan.

Programma
14.00 – 16.00 uur: opbouwen feestplek
15.00 – 17.00 uur: kinderspelen
17.00 – 18.00 uur: opruimen spelmateriaal, pizza-oven klaarmaken
18.00 – 22.00 uur: buurtfeest voor jong en oud met pizza’s, drankjes, ijs,                                               koffie en thee van de Buurtvereniging

De commissie zorgt voor een pizza-oven en de benodigde spullen om heerlijke pizza’s te bakken voor iedereen. Als je dat leuk vindt, kun je een aanvulling met een Italiaans tintje verzorgen, zoals olijven, een salade, een toetje of iets anders lekkers. Geef je fantasie de ruimte!

Het Buurtfeest krijgt dit jaar een groen randje. Als je dat wilt, kun je met elkaar ervaringen uitwisselen over verduurzaming, zonnepanelen, isolatie en dergelijke. Je kunt een sticker plakken op je kleding met daarop het onderwerp waar jij al ervaring mee hebt. Op die manier kom je in contact met buurtgenoten die daarover vragen hebben. Tussen 17.00 en 19.00 uur is er ook een informatietafel waar je vragen kunt stellen.

De feestcommissie: Pieter (H’laan 11),Anneleen (H’laan 38),Thieu (H’laan 95),Marijk (Z’laan 9). Kinderspelen worden verzorgd door Gert Jan & Ineke (H’laan 131)
Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen.

Gezocht nieuwe vrijwilligers Sint Maartenfeest

Wil jij ook graag tradities in stand houden?
Dan zoeken we jou voor het organiseren van het Sint Maarten feest.
Wanneer: op 11 november 2023
Voorbereiding is niet heel veel werk, er is een draaiboek waardoor er makkelijk de acties kunnen worden afgevinkt.

Zowel Marije Kooi als Ineke van Lijnschoten gaan stoppen. En ook Iris van der Cingel wil het stokje overdragen. Dus we zoeken drie nieuwe mensen om aan te haken. Uiteraard zullen we jullie op weg helpen om het netjes over te dragen.

Heb je interesse dan kan je contact opnemen met Iris van Cingel;
Irisvandercingel@gmail.com, Telefoon +31 6 41 36 18 66