Van Ginnekenlaan

De van Ginnekenlaan is vernoemd naar Jacobus van Ginneken. Hij werd in 1877 in Oudenbosch geboren. Zijn vader had een brouwerij aldaar. Toen Jacobus 5 jaar was, verongelukte zijn vader. Na de lagere school ging hij naar de handelsschool en het gymnasium in Katwijk, daarna naar het klein seminarie in Culemborg.
In 1895 trad hij in in de Sociëteit van Jezus. In 1910 werd hij tot priester gewijd. Tijdens zijn priesterleven (als Jezuït) werkte hij aan de bekering van andersdenkenden.
In 1902 was hij ondertussen gaan studeren in Leiden en na 5 jaar promoveerde hij daar. Van Ginneken werd leraar Nederlandse taal- en letterkunde in Nijmegen. Van Ginneken stierf in 1945 op 68 jarige leeftijd.

Na een afgewezen voordracht voor het hoogleraarschap aan de Universiteit van Amsterdam (1919) werd van Ginneken in 1923 aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde, de vergelijkende Indo-Germaanse taalwetenschap en Sanskrit.
Van Ginneken stond bekend om zijn intuïtie, zijn veelzijdigheid en wereldwijde blik. Hij schreef over gevoel in woordkeus, gelaat, gebaar en klankexpressie. Verder werkte hij aan fonologie: ontwikkeling van taalklanken. Maar hij schreef ook over spellingskwesties: Leiddraad of leidraad? was de titel van een van zijn artikelen. Dialect was ook een specialiteit van hem, een van zijn laatste boeken had de titel: De studie der Nederlandse streektalen.