Algemene Leden Vergadering

Beste buurtbewoners van de Ezelsdijkbuurt,

Het bestuur nodigt jullie van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Buurtvereniging Ezelsdijk op donderdag 18 april 2024.

Inloop 19.45 uur
Aanvang vergadering 20.00 uur

  • Bespreken verslag ALV 2023, te lezen op www.ezelsdijk.nl .
  • Financieel verslag over 2023, begroting voor 2024.
  • Wilt u uw steentje bijdragen aan de buurtvereniging? We missen nog iemand in het bestuur, in de Werkgroep Groen en in de Commissie Sint Maarten. Vraag vrijblijvend informatie bij de secretaris of de penningmeester/voorzitter a.i. penningmeester@ezelsdijk.nl .
  • De werkgroepen doen verslag op de papieren uitnodiging die u nog zult ontvangen. Vragen of opmerkingen tijdens de vergadering zijn uiteraard mogelijk.
  • We willen een standpunt innemen over het wel of niet gebruiken van flyers voor de informatieverstrekking in de buurt.
  • Informatie over de nieuwbouw aan de Jan van Galenstraat door de Werkgroep Kijk op de Buurt.
  • Mogelijke samenwerking nagaan met andere buurtinitiatieven in onze omgeving zoals Buurtbel Wittevrouwen.
  • Wat vindt u als buurtbewoner van onze buurtvereniging? Zijn er wensen, wat mist u, wat waardeert u?

Om uw mening te kunnen geven, ook als u niet op de vergadering kunt komen, vragen we u om ideeën te mailen naar de secretaris secretaris@ezelsdijk.nl .

Buurtgroenopschoondag

Elk jaar verzamelen we zwerfvuil uit het openbaar groen in onze buurt, vóórdat de struiken vol in blad zitten. We sluiten deze dag aan bij de Landelijke Opschoondag van Nederland Schoon. We verzamelen op zaterdag 23 maart 2024 om 11.00 uur op de stoep bij Huizingalaan 57 bij elkaar en genieten van koffie of thee met wat lekkers. Om 12.30 sluiten we af met soep en een broodje.
Neem je zelf handschoenen mee en als je die hebt, een vuilnisknijper? Vuilzakken worden door ons verzorgd.

Graag tot ziens, de leden van Werkgroep Groen.

Voorveldse polder

De Voorveldse Polder is het gebied tussen de Biltse Rading, A27, Utrechtseweg en Park Arenberg in de Bilt. De percelen zijn eigendom van Utrechts Landschap, provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en gemeente De Bilt. Het gebied is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en grenst direct aan de ecologische verbinding Kromme Rijngebied – Vechtplassengebied. De provincie Utrecht en het Utrechts Landschap gaan het meest westelijk deel herinrichten naar natuur.

Het doel van dit project is de natuur te versterken zodat het voldoet aan de verplichte doelstellingen van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en de variatie van planten en dieren toeneemt (biodiversiteit). Met een paar kleine inrichtingsmaatregelen wordt de natuur in de polder verder versterkt. Op de kaart Toekomstbeeld Voorveldse Polder (PDF) ziet u hoe het gebied eruit zal zien als het gerealiseerd is, naast enkele voorbeelden van de vegetatie.

Wilt u meer informatie over deze aanpassingen, kijk dan op deze pagina van de provincie Utrecht.DCIM100MEDIADJI_0137.JPG

De groene speeltuin

Beste Buurtbewoner,

Na de kerstvakantie berichtten wij u dat de groene speeltuin van onze school gesloten is totdat alle bomen zijn gecontroleerd. Dit vanwege het omvallen van twee bomen net voor de kerstvakantie. Wij geven u graag een update.

Inmiddels is deze controle geweest en er zijn twee bomen afgekeurd en deze moeten helaas weg.

Totdat deze opdracht is uitgevoerd, houden wij de groene speeltuin gesloten. Heel jammer want de leerlingen en kinderen uit de buurt spelen er graag, maar wij willen ten alle tijden de veiligheid blijven borgen.

Wij adviseren u het Groene Fort ook buiten onze schooltijden niet te gebruiken.

Zodra de bomen zijn weggehaald, berichten wij u dat de groene speeltuin weer open kan.

Met vriendelijke groet, Basisschool De Wissel
Basisschool De Wissel

Deadline 5 februari: al gereageerd op het SPvE?

Deadline 5 februari: al gereageerd op het SPvE voor de nieuwbouw Jan van Galenstraat?

Aanstaande maandag 5 februari dienen uiterlijk de reacties op het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat naar de gemeente gemaild te worden.

Het mailadres van de gemeente is: galenhuizingalaan@utrecht.nl

Dus nog een weekend om een bijdrage te leveren aan het beïnvloeden van het plan om zo de leefbaarheid voor onze buurt te behouden of verbeteren. Kijk voor ideeën nog eens naar de flyer van een paar weken geleden, of overleg nog eens met de buren.  De link naar het SPvE vind je hier.

We vinden het prettig als jullie je reactie naar de gemeente ook naar ons stuurt: nieuwbouw@ezelsdijk.nl

Succes!

De buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Nieuwbouw: flyer in de bus over het SPvE!

Nieuwbouw Jan van Galenstraat : flyer in de bus over het Stedenbouwkundig Programma van Eisen!

Om de buurtgenoten te ondersteunen bij het reageren op het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de nieuwbouw Jan van Galenstraat verspreidt de buurtwerkgroep nieuwbouw momenteel een huis-aan-huis een flyer. Daarin somt de buurtwerkgroep  kort op welke onderdelen van dit SPvE om een reactie vragen vanuit de buurt. Ook organiseert de werkgroep ter ondersteuning een online informatie-uurtje voor buurtbewoners georganiseerd. Zie de flyer voor meer informatie.

De buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat (nieuwbouw@ezelsdijk.nl)

Schoonmaakactie 1 januari groot succes.

Tijdens oud en nieuw was het weer bar en boos maar gelukkig brak er net iets voor het begin van de schoonmaakactie een klein zonnetje door. Sommige vaste deelnemers hadden er zin in en begonnen al bijtijds. In totaal veegden 11 volwassenen en één kind de buurt Ezelsdijk schoon van vuurwerk en vuilnis. En wat een hoeveelheid is er tijdens dat uurtje gescoord! Tijdens het wegen kwamen we aan wel 53 kilo vuil. Er was dit jaar erg veel vuurwerk, het leek wel meer dan vorig jaar. Ook zijn er metalen rekjes uit de bosjes gehaald, een aansluitslang, een kapot boodschappenkarretje, een baksteen die een buurtbewoner al weken een doorn in het oog was, en natuurlijk veel blikjes, glas en plastic. Eén buurtbewoner vertelde dat ze 100 peukjes had geraapt! Dank jullie wel, schoonmakers van de buurt, ook namens Supporter van Schoon en Nextdoor.
Een schoon 2024!
Groetjes van Benita.

De groene speeltuin naast basisschool De Wissel

Beste buurtbewoner,

Vorige week zijn in de groene speeltuin naast onze school (basisschool De Wissel, Oortlaan 1) twee bomen omgewaaid. Deze zijn inmiddels opgeruimd, maar voor de zekerheid plaatsen wij dit bericht. Uit veiligheidoverwegingen raden wij aan uw kinderen niet in deze speeltuin te laten spelen, omdat wij nog een keuring uitvoeren op de andere bomen, dit zal zo snel mogelijk opgepakt worden. Maar aangezien het nu kerstvakantie is, kan dit mogelijk wat langer op zich laten wachten. Gezien de weeromstandigheden vinden wij het raadzaam te adviseren niet in de groene speeltuin te komen.

Met vriendelijke groet, Basisschool De Wissel

Kerstzingen

Beste Buurtgenoten,

Gelukkig is het Gert-Jan ook dit jaar weer gelukt om een buurtkerstboom te organiseren. Het wordt steeds lastiger maar hij houdt graag de traditie in ere en heeft zich extra ingespannen om het voor elkaar te krijgen; met succes!

De beslissing heeft op zich laten wachten maar het is nu zeker: ook het Kerstzingen gaat door. We nodigen jullie uit om bij elkaar te komen op zaterdag 23 december om 17.00 uur aan de Jan van Galenstraat bij de boom. Daar zingen we liedjes en genieten we van kerstsnoep.

Ook is er weer Nieuwaarsvegen op 1 januari 2024. Daarover volgt een apart bericht.

Het Bestuur, de Commissie Kerstzingen en de Werkgroep Informatie wensen jullie fijne decemberdagen toe en een positief 2024.