Muurschildering wordt zichtbaar….

Afgelopen woensdag 19 juni werd het doek weggehaald dat tot nu toe de muurschildering op de zijmuur van Huizingalaan 121 aan het zicht onttrok.

De aanwezige studenten en docenten van Nimeto en een aantal buurtgenoten zagen voor het eerst de totale schildering.

De komende dagen wordt hard doorgewerkt door studenten, begeleid door Robert-Jan, de kunstenaar die het ontwerp heeft gemaakt.

Volgende week,  op vrijdag 28 juni om 16.00 uur gaan we de opening van de muurschildering feestelijk samen vieren.

Van harte welkom!

Annemieke, Benita en Hans
Commissie Streetart Ezelsdijk

Nieuwe Voorveldse Polder

Op een steenworp afstand van de drukke A27 en Biltse Rading tussen Utrecht en De Bilt ontstaat een uniek moerassig natuurgebied waar wilde dieren en planten terugkeren en het schoonste water van de provincie stroomt. Reebokjes springen al rond en natuurbeheerders verwachten dat het niet lang duurt voordat de otter zich hier laat zien. Het wonder van de Voorveldse Polder.

Lees hier verder over waarom otters en reeën zich thuis voelen in uniek natuurgebiedje naast drukke A27 en Biltse Rading.

Op Nature Today is meer te lezen over hoe de Nieuwe Voorveldse Polder natuurgebieden verbindt. Eerder was er op Ezelsdijk.nl ook al een artikel gewijdt aan dit unieke stukje nieuwe natuur in de Voorveldse Polder. Lees dat hier terug.

Helpende Handen Buurtfeest

Beste buurgenoten,

Op 31 augustus is het buurtfeest. Vorig jaar hebben veel mensen geholpen om alles op poten te zetten. Ik al heel wat toezeggingen binnen maar er zitten nog gaten in de planning. Vooral het opzetten van de feestplek en de kinderspelen, vragen aandacht.

WE KUNNEN NIET ZONDER JULLIE HULP

Om 14.00 uur kinderspelmateriaal ophalen bij Huizingalaan 131 en de spelletjes opstellen.
Om 14.00 uur schrikhekken plaatsen en rood-wit band aanbrengen.
Om 15.00 uur tent ophalen bij Huizingalaan 38 en helpen opzetten.
Om 15.00 uur de feestplek helpen inrichten met tafels, stoelen, banken.
Om 17.00 uur de kinderspelen opruimen en terugbrengen.

Kun je een helpende hand uitsteken, laat mij dat dan graag weten! anneleenarnolds@casema.nl

Alvast enorm bedankt, Anneleen.

Buurtfeest 2023

Infoavond over nieuwbouw Jan van Galenstraat

Nieuwbouw Jan van Galenstraat : waar staan we nu en wat komt er nog aan?

Informele bijeenkomst voor en door buurtbewoners – donderdag 27 juni 20.00 uur – in basisschool de Wissel

Het project nieuwbouw Jan van Galenstraat gaat langzaam aan echt van de grond komen. Zo vlak voor de vakantie willen we graag met zoveel mogelijk buurtbewoners kijken waar we nu staan, ervaringen uitwisselen en vooruitblikken. Centraal staat de vraag welke onderwerpen de komende tijd onze aandacht vragen vanuit de buurt en de buurtwerkgroep nieuwbouw. Bijvoorbeeld naar aanleiding van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen, of de ervaringen met het meepraten over de inrichting van de openbare ruimte rond de nieuwbouw. Ook kunnen we delen welke achtergrondinformatie er nog is, wat de werkgroep wel weet. En wat goed is om breder in de buurt te delen. Zo heeft een lid van de buurtwerkgroep een WOO-verzoek (vroeger WOB-verzoek) gedaan.  De documenten die verstrekt zijn geven meer inzicht in de werkwijze en standpunten van de gemeente Utrecht.

Tot slot willen we kijken wanneer wij in het verdere proces van voorbereiding van de nieuwbouw onze stem vanuit de buurt kunnen laten horen, en hoe we dat kunnen doen.

Nieuwsgierig, voel je je betrokken bij deze belangrijke ontwikkeling in onze buurt? Je bent van harte welkom! Handig als je ons laat weten dat je komt door een mailbericht te sturen naar nieuwbouw@ezelsdijk.nl.

En….mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar wel willen kijken wat je voor de buurtwerkgroep nieuwbouw kunt betekenen, laat ons dat ook via dit mailadres weten!

Buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat

Muurschildering Ezelsdijk

Het is zover: de muurschildering gaat aangebracht worden. Studenten van Nimeto starten maandag 10 juni samen met de kunstenaar Robert-Jan Brink (bekend als De Verfdokter) met het aanbrengen van de door de buurt gekozen muurschildering. Deze komt op de zijmuur van het appartementencomplex op Huizingalaan 121. Loop er de komende twee weken eens langs om te kijken hoe het gaat! Er is ook een sneakpreview op 19 juni en een feestelijke opening op 28 juni.

Annemieke, Benita en Hans
Commissie Streetart Ezelsdijk

Klik op de flyer voor een vergroting

Verslag ALV Buurtvereniging Ezelsdijk

Donderdag 18 april was de algemene ledenvergadering van de Buurtvereniging Ezelsdijk in basisschool de Wissel. Tijdens deze vergadering zijn de verslagen van de werkgroepen en de financiën over het afgelopen jaar besproken evenals de diverse ontwikkelingen in buurt, zoals de nieuwbouwplannen op de Jan van Galenstraat en de vacatures binnen de buurtvereniging.

Klik hier voor een downloadbare versie.

Voorjaarsbijeenkomst Buurtvereniging Ezelsdijk

Op 18 april vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de buurtvereniging plaats waar de activiteiten van de buurtvereniging en de financiën werden besproken (de ALV). Het was een geanimeerde bijeenkomst, die zoals elk jaar weer de gelegenheid bood om in het voorjaar elkaar te ontmoeten en met elkaar over de ontwikkelingen in de buurt te praten.  Gesproken werd o.a. over de stand van zaken rond de nieuwbouw Jan van Galenstraat. Daarbij kwam de gewenste versterking van de Werkgroep Nieuwbouw aan de orde, omdat een aantal buurtbewoners zich uit de werkgroep heeft teruggetrokken door verhuizing en andere drukke werkzaamheden.  Ook maakten we een inventarisatie van activiteiten die het nog leuker zouden kunnen maken in de buurt, als inspiratie voor de komende tijd.  Vele handen maken licht werk: wil je ook actief worden in de buurtvereniging? Meld je dan aan via bestuur@ezelsdijk.nl. We zijn in ieder geval op zoek naar buurtbewoners voor de Werkgroep Groen, Commissie Sint Maartensfeest én het bestuur. Meer weten over de Buurtvereniging Ezelsdijk? Kijk op www.ezelsdijk.nl. Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst volgt later.

Hans van Dijk, voorzitter a/i en penningmeester

Buurtfeest 2024

Het Buurtfeest is dit jaar op zaterdag 31 augustus 2024. Het thema is ‘Aziatisch’. De Buurtvereniging Ezelsdijk zorgt voor het basis-eten in de vorm van nasi, bami en rijst. Als u als deelnemer het leuk vindt om bijgerechten te verzorgen, dan komen die op het buurtbuffet te staan en kunnen alle buurtgenoten daarvan genieten. Meer informatie volgt later via site-nieuws en een flyer.

Anneleen, Werkgroep Feesten

Buurtgroenopschoondag 23 maart 2024

Negen enthousiaste rapers trotseerden wind en buitjes maar gelukkig brak ook regelmatig de zon door. Zij gingen gewapend met vuilzak en knijper de buurt in om zwerfvuil te verzamelen. Samen met de mensen van Nederland Schoon, haalden zij rond de zestig kilo bij elkaar. Gesterkt door koffie, thee, koek en naderhand broodjes en soep, verzorgd door Marry, was het weer een verbindende activiteit in de Ezelsdijkbuurt. Hartelijk dank voor jullie inspanning! Werkgroep Groen.

Muurschildering “Fietser in de avondzon”

De voorbereidingen kunnen starten!

Goed nieuws: het ondernemersfonds Utrecht heeft subsidie toegezegd waarmee de  muurschildering op de zijmuur van Huizingalaan 121 betaald kan gaan worden. Ook heeft de commissie Welstand en Monumenten van de gemeente onlangs vanuit welstands-optiek ingestemd met het aanbrengen van de schildering. De eigenaar van de muur had al eerder zijn medewerking toegezegd. Tenslotte heeft de gemeente al eerder het zicht op de muur verbeterd door de tegenover gelegen bosschages uit te dunnen.

Kortom, we kunnen definitief starten zodat vóór de zomer de muurschildering af is.  De uitvoering is een samenwerking tussen De verfdokter, ontwerper van de schildering, en Nimeto. Nimeto zorgt voor ondersteuning bij het aanbrengen van de muurschildering. Studenten van deze school zullen in het kader van hun opleiding in juni onder begeleiding van de Verfdokter de schildering gaan aanbrengen. De werkgroep streetart van de buurtvereniging Ezelsdijk, initiatiefnemer voor de muurschildering, zal betrokken de buurt en andere belanghebbenden op de hoogte blijven houden.

Meer weten over de voorgeschiedenis? Bekijk eerdere berichten op de website (zoeken op : ‘streetart’). Als buurtbewoner vragen of opmerkingen over project? Stuur een mail naar benitaponsioen@gmail.com, lid van de commissie streetart van de buurtvereniging. Zij is ook bereikbaar onder Whatsapp 0626022073.

De commissie streetart,
Benita, Annemieke en Hans