Luchtkwaliteit

Deze werkgroep is slapende en komt in actie als dat nodig is.

Coördinator: Christel Berkhout, via e-mail: info@ezelsdijk.nl
Leden: Otto de Beus, Stefan de Jong, Peter Winkelman, Arjen Wentzel

In verband met de verkeersintensiteit op de Kardinaal de Jongweg, de Sartreweg en de A27 willen wij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de luchtkwaliteit in onze buurt te verbeteren. De Europese normen voor verontreinigende stoffen worden op het meetpunt Kardinaal de Jongweg regelmatig overschreden. Dit bedreigt onze gezondheid.

Voor onze buurt is van belang het Ontwerp Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2005-2020 van de verkeerswethouder van Utrecht. Je kunt zowel de samenvatting als het hele rapport downloaden.
In het GVVP staat dat het autoverkeer in de stad tussen 2005 en 2020 toeneemt met 30%.

Volgens Europese normen, die gelden per 1 januari 2005, mag de grenswaarde voor fijnstof maximaal 35 maal per jaar overschreden worden. In 2004 is deze waarde op de Kardinaal de Jongweg 36 maal overschreden. De luchtverontreiniging op de Kardinaal de Jongweg wordt gemeten door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne).
Ook stikstofoxiden en ozon komen vrij op de Kardinaal de Jongweg en vormen een ernstige bedreiging voor onze gezondheid. Kijk hier voor de jongste meetresultaten.

Het GVVP biedt geen oplossing voor luchtverontreiniging.

Bekijk ook de informatie over luchtverontreiniging op de site van de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SLU) en op de site van Milieudefensie. Ook de website Atlas Leefomgeving geeft veel overzichten op het gebied van onze leefomgeving, zoals geluid, lucht, groen en bodem.