Informatie

Coördinator: Anneleen Arnolds

Website, informatiebord, flyers, spandoeken
De buurtkrant Ezelsbrug bestond sinds 2000 en is sinds augustus 2011 opgeheven. Informatie verloopt via de website www.ezelsdijk.nl, het informatiebord bij Rijwielhandel Van Meerten, spandoeken en flyers. De flyers worden verzorgd door de werkgroep Informatie en verspreid door diverse buurtbewoners. Anneleen regelt deze verspreiding. Een flyer wordt ad-hoc gemaakt afhankelijk van gebeurtenissen in de wijk, b.v Sint Maarten of Buurtfeest.

Publicatiebord
Het publicatiebord staat in de etalage van Rijwielhandel Van Meerten aan de Jan van Galenstraat. Hier plaatsen de coördinatoren van de werkgroepen de voor de buurtbewoners relevante binnengekomen post en overige informatie.

Website Ezelsdijk
Wij zijn in 2004 begonnen om deze site regelmatig te gaan bijhouden om elkaar als buurtbewoners van recente informatie te kunnen voorzien. Onze url is https://www.ezelsdijk.nl 

Redactie en onderhoud website:
Léon Hassing: webmaster@ezelsdijk.nl

Gewijzigd 5-1-2024 om 15:16:21