Feesten

Algemene coördinatie: Anneleen Arnolds, Huizingalaan 38, tel. 2716425

Buurtfeest 
Al vele jaren heeft de buurt een buurtfeest georganiseerd. Tot en met 2003 was dit feest zeer eenvoudig opgezet. Gemiddeld waren 20 buurtbewoners present. Sinds 2004 wordt  het buurtfeest groter opgezet. Er is een buurtbuffet, een springkussen, muziek en andere attracties. Gemiddeld zijn er 60 tot 70 buurtgenoten op het buurtfeest aanwezig.

  • Organisatie:
    Anneleen Arnolds, Pieter Hess, Marijk den Hoed, Thieu Römgens, Gert-Jan Streefland, Ineke van Lijnschoten en vele anderen

Sint Maarten 
Al jaren organiseert de Sint Maartencommissie een avond voor de jeugd (en hun ouders). Er wordt tijdens de lampionnenoptocht flink gezongen en enthousiast gebedeld. Na afloop is er chocolademelk voor de kinderen en bisschopswijn voor de ouderen.

  • Organisatie: Timo en Sophie Winkelman

Kerstboomzingen 
Dit is een activiteit die wij in 2003 zijn gestart. Met veel succes, zodat wij hiermee doorgaan. Wij verzamelen ons voor de buurtwinkels aan de Jan van Galenstraat voor de grote kerstboom. Buurtbewoners worden opgeroepen te komen zingen via flyers, via de website en het publicatiebord.

  • Organisatie: Gert-Jan Streefland, Jos van Houwelingen, Marieke Kattier en Janny van Foreest.

Gewijzigd 5-1-2024 om 15:15:23