Buurtverfraaiing

Coördinator: Benita
Leden: Annemieke Willems, Hans van Dijk, Tomasz Vetulani

Deze werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van de buurt te vergroten middels street-art of andere kunstuitingen.