Werkgroepen

Werkgroepen van de buurtvereniging Ezelsdijk

Kernactiviteit
De kernactiviteit van de buurtvereniging Ezelsdijk is: contact en communicatie met de bewoners. Het bestuur van de buurtvereniging Ezelsdijk hecht zeer aan (goede) contacten tussen en communicatie met alle buurtgenoten. Wij menen dat dit een belangrijk middel is om de leefbaarheid in onze buurt te bewaren en te bevorderen. Vrijwel al onze activiteiten organiseren wij in het licht van deze communicatie en contacten.
Wij zijn actief in diverse werkgroepen.