Bestuur en leden

Bestuur, Werkgroepen en Leden Ezelsdijk

De buurtvereniging Ezelsdijk bestaat uit het bestuur, de werkgroepen en de leden.

Bestuur
Het bestuur vertegenwoordigt de buurt naar buiten toe.
Voorzitter: vacature. Hans van Dijk is voorzitter ad interim.
Secretaris: Xander Mol, Zeemanlaan 13. Email: secretaris@ezelsdijk.nl
Penningmeester: Hans van Dijk, Huizingalaan 91. Email: penningmeester@ezelsdijk.nl

Werkgroepen
Er is sinds 2005 gekozen voor een nieuwe manier van werken. Voorheen waren er grote vergaderingen met veel mensen en veel onderwerpen. Iedereen moest zich overal mee bezig houden en de tijd per onderwerp was eigenlijk te kort. Veel vergaderen dus. Nu is er per thema een werkgroep. Een ieder kiest voor zijn/haar eigen interesse en daar is dan de hele avond tijd voor. Deze nieuwe structuur trekt ook veel gemakkelijker (nieuwe) mensen aan. De werkgroepen zijn goed bevolkt en doen veel en goede dingen.
De werkgroepen zijn zelfstandig en leggen geen verantwoording af aan het bestuur, wel aan de leden (op de jaarvergadering).

Leden
Van de ongeveer 250 adressen in de Ezelsdijk is meer dan één derde lid van de buurtvereniging. Tot de buurtvereniging kunnen mensen toetreden die er wonen of hun bedrijf voeren. Veel leden organiseren of doen mee aan diverse reguliere en adhoc activiteiten (en werkgroepen).

Lid worden?
Lid worden doet u door € 10,00 over te maken naar de penningmeester.
Het lidmaatschap kost € 10,00 per adres per jaar.
Bankrekeningnummer: NL 70 INGB 0008719448 t.n.v. Wijkvereniging Ezelsdijk.

Jaarvergadering
Het bestuur organiseert één keer per jaar een jaarvergadering. Hiervoor krijgen alle buurtbewoners een uitnodiging in de brievenbus. Ook wordt een oproep gedaan op het publicatiebord bij Rijwielhandel Van Meerten aan de Jan van Galenstraat en op de website. De jaarvergadering is voor alle bewoners en winkeliers/ondernemers (leden en niet-leden) van de buurt Ezelsdijk. Tijdens de jaarvergadering legt het bestuur verantwoording af over (de activiteiten van) het afgelopen jaar. En er worden plannen ingediend zowel door bestuur als door de aanwezigen voor het komende jaar.

Gewijzigd:  10-06-2024 om 19:44:16