Infoavond over nieuwbouw Jan van Galenstraat

Nieuwbouw Jan van Galenstraat : waar staan we nu en wat komt er nog aan?

Informele bijeenkomst voor en door buurtbewoners – donderdag 27 juni 20.00 uur – in basisschool de Wissel

Het project nieuwbouw Jan van Galenstraat gaat langzaam aan echt van de grond komen. Zo vlak voor de vakantie willen we graag met zoveel mogelijk buurtbewoners kijken waar we nu staan, ervaringen uitwisselen en vooruitblikken. Centraal staat de vraag welke onderwerpen de komende tijd onze aandacht vragen vanuit de buurt en de buurtwerkgroep nieuwbouw. Bijvoorbeeld naar aanleiding van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen, of de ervaringen met het meepraten over de inrichting van de openbare ruimte rond de nieuwbouw. Ook kunnen we delen welke achtergrondinformatie er nog is, wat de werkgroep wel weet. En wat goed is om breder in de buurt te delen. Zo heeft een lid van de buurtwerkgroep een WOO-verzoek (vroeger WOB-verzoek) gedaan.  De documenten die verstrekt zijn geven meer inzicht in de werkwijze en standpunten van de gemeente Utrecht.

Tot slot willen we kijken wanneer wij in het verdere proces van voorbereiding van de nieuwbouw onze stem vanuit de buurt kunnen laten horen, en hoe we dat kunnen doen.

Nieuwsgierig, voel je je betrokken bij deze belangrijke ontwikkeling in onze buurt? Je bent van harte welkom! Handig als je ons laat weten dat je komt door een mailbericht te sturen naar nieuwbouw@ezelsdijk.nl.

En….mocht je niet aanwezig kunnen zijn, maar wel willen kijken wat je voor de buurtwerkgroep nieuwbouw kunt betekenen, laat ons dat ook via dit mailadres weten!

Buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat