Voorjaarsbijeenkomst Buurtvereniging Ezelsdijk

Op 18 april vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de buurtvereniging plaats waar de activiteiten van de buurtvereniging en de financiën werden besproken (de ALV). Het was een geanimeerde bijeenkomst, die zoals elk jaar weer de gelegenheid bood om in het voorjaar elkaar te ontmoeten en met elkaar over de ontwikkelingen in de buurt te praten.  Gesproken werd o.a. over de stand van zaken rond de nieuwbouw Jan van Galenstraat. Daarbij kwam de gewenste versterking van de Werkgroep Nieuwbouw aan de orde, omdat een aantal buurtbewoners zich uit de werkgroep heeft teruggetrokken door verhuizing en andere drukke werkzaamheden.  Ook maakten we een inventarisatie van activiteiten die het nog leuker zouden kunnen maken in de buurt, als inspiratie voor de komende tijd.  Vele handen maken licht werk: wil je ook actief worden in de buurtvereniging? Meld je dan aan via bestuur@ezelsdijk.nl. We zijn in ieder geval op zoek naar buurtbewoners voor de Werkgroep Groen, Commissie Sint Maartensfeest én het bestuur. Meer weten over de Buurtvereniging Ezelsdijk? Kijk op www.ezelsdijk.nl. Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst volgt later.

Hans van Dijk, voorzitter a/i en penningmeester

Eén gedachte over “Voorjaarsbijeenkomst Buurtvereniging Ezelsdijk”

Reacties zijn gesloten.