Muurschildering “Fietser in de avondzon”

De voorbereidingen kunnen starten!

Goed nieuws: het ondernemersfonds Utrecht heeft subsidie toegezegd waarmee de  muurschildering op de zijmuur van Huizingalaan 121 betaald kan gaan worden. Ook heeft de commissie Welstand en Monumenten van de gemeente onlangs vanuit welstands-optiek ingestemd met het aanbrengen van de schildering. De eigenaar van de muur had al eerder zijn medewerking toegezegd. Tenslotte heeft de gemeente al eerder het zicht op de muur verbeterd door de tegenover gelegen bosschages uit te dunnen.

Kortom, we kunnen definitief starten zodat vóór de zomer de muurschildering af is.  De uitvoering is een samenwerking tussen De verfdokter, ontwerper van de schildering, en Nimeto. Nimeto zorgt voor ondersteuning bij het aanbrengen van de muurschildering. Studenten van deze school zullen in het kader van hun opleiding in juni onder begeleiding van de Verfdokter de schildering gaan aanbrengen. De werkgroep streetart van de buurtvereniging Ezelsdijk, initiatiefnemer voor de muurschildering, zal betrokken de buurt en andere belanghebbenden op de hoogte blijven houden.

Meer weten over de voorgeschiedenis? Bekijk eerdere berichten op de website (zoeken op : ‘streetart’). Als buurtbewoner vragen of opmerkingen over project? Stuur een mail naar benitaponsioen@gmail.com, lid van de commissie streetart van de buurtvereniging. Zij is ook bereikbaar onder Whatsapp 0626022073.

De commissie streetart,
Benita, Annemieke en Hans