Algemene Leden Vergadering

Beste buurtbewoners van de Ezelsdijkbuurt,

Het bestuur nodigt jullie van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Buurtvereniging Ezelsdijk op donderdag 18 april 2024.

Inloop 19.45 uur
Aanvang vergadering 20.00 uur

  • Bespreken verslag ALV 2023, te lezen op www.ezelsdijk.nl .
  • Financieel verslag over 2023, begroting voor 2024.
  • Wilt u uw steentje bijdragen aan de buurtvereniging? We missen nog iemand in het bestuur, in de Werkgroep Groen en in de Commissie Sint Maarten. Vraag vrijblijvend informatie bij de secretaris of de penningmeester/voorzitter a.i. penningmeester@ezelsdijk.nl .
  • De werkgroepen doen verslag op de papieren uitnodiging die u nog zult ontvangen. Vragen of opmerkingen tijdens de vergadering zijn uiteraard mogelijk.
  • We willen een standpunt innemen over het wel of niet gebruiken van flyers voor de informatieverstrekking in de buurt.
  • Informatie over de nieuwbouw aan de Jan van Galenstraat door de Werkgroep Kijk op de Buurt.
  • Mogelijke samenwerking nagaan met andere buurtinitiatieven in onze omgeving zoals Buurtbel Wittevrouwen.
  • Wat vindt u als buurtbewoner van onze buurtvereniging? Zijn er wensen, wat mist u, wat waardeert u?

Om uw mening te kunnen geven, ook als u niet op de vergadering kunt komen, vragen we u om ideeën te mailen naar de secretaris secretaris@ezelsdijk.nl .

Eén gedachte over “Algemene Leden Vergadering”

Reacties zijn gesloten.