Voorveldse polder

De Voorveldse Polder is het gebied tussen de Biltse Rading, A27, Utrechtseweg en Park Arenberg in de Bilt. De percelen zijn eigendom van Utrechts Landschap, provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en gemeente De Bilt. Het gebied is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en grenst direct aan de ecologische verbinding Kromme Rijngebied – Vechtplassengebied. De provincie Utrecht en het Utrechts Landschap gaan het meest westelijk deel herinrichten naar natuur.

Het doel van dit project is de natuur te versterken zodat het voldoet aan de verplichte doelstellingen van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en de variatie van planten en dieren toeneemt (biodiversiteit). Met een paar kleine inrichtingsmaatregelen wordt de natuur in de polder verder versterkt. Op de kaart Toekomstbeeld Voorveldse Polder (PDF) ziet u hoe het gebied eruit zal zien als het gerealiseerd is, naast enkele voorbeelden van de vegetatie.

Wilt u meer informatie over deze aanpassingen, kijk dan op deze pagina van de provincie Utrecht.DCIM100MEDIADJI_0137.JPG