Sint Maarten in een ander jasje

Beste Buurbewoners,

Al jaren vieren we in onze buurt Sint Maarten op 11 november. Drie commissieleden organiseerden tot op heden dit feest maar zij geven graag deze taak door aan anderen. Vind je het leuk om iets te organiseren voor Sint Maarten, neem dan contact op met Iris van der Cingel: irisvandercingel@gmail.com

Het bestuur en de coördinator van Werkgroep Feesten van de Buurtvereniging Ezelsdijk spreken grote waardering en dank uit voor de inzet van Iris, Marije en Ineke. Zij zijn benieuwd naar nieuwe ontwikkelingen en initiatieven vanuit de buurtbewoners.

Dit jaar ziet het Sint Maartenfeest er dus anders uit. Op eigen initiatief kunnen kinderen langs de huizen gaan, liedjes zingen en daarmee lekkers verdienen. Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen. Als je als buurtbewoner een lichtje bij de voordeur zet, wordt er aangebeld op 11 november. Ouders: als er geen lichtje staat, vertel de kinderen dan dat aanbellen niet gewenst is.

Er komt nog een berichtje in de brievenbussen ter herinnering. De beste tijd voor deze activiteit is tussen 18.00 en 19.30 uur.

Heel veel Sint Maarten-plezier gewenst, namens het bestuur en de Werkgroep Feesten, Anneleen.