Voortgang nieuwbouw Jan van Galenstraat

Beste buurtgenoten,

Op 14 augustus j.l. heeft de buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat een gesprek gehad met Chris de vet, projectleider van de Gemeente en Stephanie Baneke, medewerker van het bureau dat de projectontwikkelaar heeft ingeschakeld voor communicatie (Bureau Dietz).

De aanleiding was het verzoek van de gemeente om de voortgang van het project te bespreken, nadat op 16 mei j.l. een motie van de gemeente raadsleden van D66,PvdA, Volt, Groen Links en Student en Starter was aangenomen. De tekst van de motie vind je hier.

De belangrijkste punten van deze motie waren:

  • Er komt een (mandjes)supermarkt van maximaal circa 1270 mtr2 BVO,
  • De uitgang voor het laad- en losverkeer wordt naar de Kardinaal de Jongweg verplaatst en er vindt geen inpandig laden en lossen plaats,
  • bezoekers worden gestimuleerd lopend of per fiets naar het winkelpand te komen, hiervoor komen er voldoende en goede fietsparkeervoorzieningen,
  • het ondergrondse autoparkeren (parkeergarage) is alleen bedoeld voor bewoners en hun bezoekers en niet voor de supermarkt.

In het gesprek gaf de projectleider van de gemeente aan dat de gemeente/het college de aangenomen motie opvat als een hard eisenpakket, dat vertaald zal worden naar het Stedenbouwkundig  Programma van Eisen (SPvE).  Het is een opdracht van de raad om het zo uit te voeren.

In het gesprek heeft de werkgroep kritische vragen gesteld over de vertaalslag die nu gemaakt moet worden. We halen er twee punten uit.

  • Hoe wordt verzekerd dat de supermarkt  niet in een later stadium intern kan uitbreiden door leegstaande kleinere winkelruimtes er bij te trekken? De maximale omvang wordt vastgelegd in het bestemmingsplan. Vergroting van de supermarkt zou alleen kunnen via wijziging van dit plan. Beleidsmatig zal hiervoor niet snel gekozen worden, gezien de nu gemaakte keuzes van het college.
  • Hoe wordt invulling gegeven aan de opdracht van de gemeenteraad om parkeren in de parkeergarage niet toe te staan voor supermarktbezoekers? Uit te gesprek werd duidelijk dat de gemeente nog worstelt met de vraag hoe hiermee om te gaan, mede vanwege de bezwaren die dan zullen komen van winkeliers en de normen uit het parkeerbeleid. De werkgroep is benieuwd wat uiteindelijk zal worden vastgelegd in het SPvE.

In de motie wordt ook gevraagd om belanghebbenden waaronder de buurtbewoners, te betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen. Concreet heeft de werkgroep de suggestie gedaan om voor de inrichting van de plinten en de buitenruimte een laagdrempelige vorm van meedenken te organiseren. Dit kan  bijvoorbeeld via atelierbijeenkomsten waarin belanghebbenden samen met de projectontwikkelaar ideeën ontwikkelen. De projectontwikkelaar neemt dit idee mee en zal er op terugkomen.

Tenslotte is gesproken over de planning. Voor ons is vooral van belang dat in de planning wordt uitgegaan van het vrijgeven van het SPvE in oktober. Op dat moment heeft het college voorlopig de koers bepaald en worden reacties van belanghebbenden afgewacht voordat dit plan definitief wordt. Of oktober gehaald wordt is nog niet zeker.

De werkgroep heeft het gesprek is als positief ervaren, met name de duidelijke uitspraak dat de motie als hard eisenpakket wordt gezien bij de verdere uitwerking in het SPvE.  Aan de andere kant is de kans zeker aanwezig dat bij de uitwerking een aantal  van deze eisen wel eens minder hard kunnen blijken te zijn. De werkgroep volgt daarom zoveel als mogelijk de verdere invulling van het SPvE.

Voor vragen of opmerkingen of belangstelling om de werkgroep mee te versterken? Neem contact met ons op via nieuwbouw@ezelsdijk.nl

Tot op het buurtfeest op zaterdag 2 september!

De buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat