Informatiebijeenkomst 19 juni : Samen energie besparen

Samen energie besparen in de Ezelsdijkbuurt

Maandagavond 19 juni bespreken we de resultaten van een enquête over energiebesparende maatregelen, die gehouden is onder buurtgenoten van Huizingalaan, Oortlaan, Zeemanlaan, de Sitterlaan en het rijtje eensgezinswoningen aan de Jan van Galenstraat.  Deze woningen hebben een aantal belangrijke overeenkomsten: grondgebonden eengezinswoningen, vooral uit de jaren ’60 en in eigendom.  We bespreken waar de interesses liggen en wat we gezamenlijk kunnen ondernemen. De bijeenkomst is een initiatief van Energie-U samen met de buurtvereniging. Wij nodigen je van harte uit om aanwezig te zijn!

Wanneer: maandagavond 19 juni 19.30-21.30 uur
Waar        : Mamma’s maaltijd (voorheen de Helden), Jan van Galenstraat 6

Hans van Dijk, voorzitter buurtvereniging
Rianne Bakker, Energie-U