11 mei raadvergadering over de nieuwbouwplannen

Beste buurtgenoten,

Na de commissievergadering van 12 januari j.l. hebben we twee gespreksronden gehad met de wethouder Eelco Eerenberg als invulling van zijn toezegging om met betrokkenen in overleg te gaan om tot een meer gedragen voorstel te komen voor de nieuwbouwplannen.

We zaten aan tafel met  de bewonerscommissie van de huidige huurders en drie ondernemers/winkeliers die nu een winkel hebben op de Jan van Galenstraat. Het gesprek vond plaats aan de hand van een aantal door de gemeente ontwikkelde scenario’s over de nieuwbouw, inclusief een optie om (deels) te renoveren.

De conclusies die de wethouder trekt uit die twee gesprekken, zijn verwoord in een brief aan de raad. De brief van het college is vorige week vrijdag verstuurd aan de raadleden en de werkgroep. We zijn zeer kritisch over het voorstel van het college en we hebben snel een reactie geschreven, gericht aan de  leden van de gemeenteraad. In deze link kun je de reactie van de werkgroep lezen. We geven aan waarom het voorgestelde scenario ons inziens niet voldoet.

De gemeenteraad had al eerder besloten om de brief te agenderen voor een raadsvergadering. Deze zou donderdag 6 april plaatsvinden. Voor de woordvoerders van de verschillende partijen was de brief aanleiding om eerst nog in technische zin zich te laten bijpraten over de voor- en nadelen van de scenario’s alvorens een uitspraak te doen over het scenario dat het college voorstelt.

De planning is nu dat de raadsbrief wordt behandeld in de volgende raadsvergadering van 11 mei 2023.

Als je wilt kun je op grond van deze informatie reageren naar de raadsleden, raadsleden@utrecht.nl

Als je persoonlijk een raadslid kent dan is een apart mailtje natuurlijk ook heel welkom.

Wij zullen jullie in de week voorafgaand op de gemeenteraadsvergadering van 11 mei informeren over de agenda.

Alle stukken die voor de raadsvergadering bedoeld zijn staan hieronder.

Vriendelijke groeten, de werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat