Mannenstemmen gezocht

Het gemengd koor Partituur is op zoek naar
mannen die het leuk vinden om te zingen. We
hebben een breed repertoire van populair tot
klassiek. Op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00
uur wordt gerepeteerd in zaal achterin het
restaurant van Bleyenburg aan de Jan van
Galenstraat. Het plezier om te zingen staat
voorop. Het kunnen noten lezen is geen vereiste.
Kom een keer vrijblijvend langs of bel: 06-
21278191. In schoolvakanties is er geen repetitie.