Word bestuurslid van de buurtvereniging!

Leer je buurt nog beter kennen: word bestuurslid van de buurtvereniging!

Vanwege het vertrek van één van de bestuursleden is het bestuur van de buurtvereniging dringend op zoek naar nieuwe leden.

Het bestuur komt ongeveer 3 keer per jaar bij elkaar. Afhankelijk van de rol die je hebt binnen het bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris), komt er nog wat tijd bij voor uitvoerende taken.

De buurtvereniging Ezelsdijk is een actieve vereniging van en door buurtbewoners. Ruim 20 buurtgenoten doen mee aan werkgroepen die allerlei buurtactiviteiten uitvoeren of organiseren, zoals groenonderhoud, aandacht voor lief en leed van buurtgenoten, het vieren van Kerstmis en Sint Maarten en het jaarlijkse buurtfeest. Daarnaast zijn buurtbewoners met projecten bezig, zoals de nieuwbouw Jan van Galenstraat en het voorbereiden van een muurschildering. Tenslotte zorgt een aantal mensen dat we elkaar informeren wat er speelt in de buurt, via de website en huis-aan-huis verspreide flyers.

Zoals elke vereniging heeft ook de buurtvereniging een bestuur. Het bestuur zorgt voor het aanvragen van subsidie, het verdelen van het budget over de werkgroepen en het bijhouden van de uitgaven. Ook organiseert het bestuur de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) en is het aanspreekpunt voor als er iets in de buurt speelt waarbij de buurtvereniging een rol kan spelen. Het

Heb je belangstelling en/of wil je meer weten? Mail dan naar Hans van Dijk penningmeester@ezelsdijk.nl en vermeld je telefoonnummer, dan neemt hij contact met je op.

Het bestuur van de buurtvereniging