Raadsleden op bezoek in de Ezelsdijkbuurt

De afgelopen twee weken zijn in totaal acht raadsleden op bezoek geweest in onze buurt, op uitnodiging van de buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat. Een flink aantal raadsleden is pas sinds eind maart lid van de gemeenteraad door de verkiezingen die dit jaar gehouden zijn. Daarom leek het ons een goed idee om hen bij te praten over hoe de buurt aankijkt tegen de nieuwbouwplannen. We maakten een wandeling over het terrein en hebben uitvoerig ons verhaal gedaan.

Zo hebben we gesproken over de zorgen van de huidige huurders over hun toekomstige huisvesting en over de slechte staat van onderhoud. Ook hebben we nog eens toegelicht welke problemen wij voorzien voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid als er een supermarkt komt die extra
autoverkeer aantrekt. Ook hebben we laten zien dat er eigenlijk geen goede laad/losplek is. Tot slot hebben we laten zien dat in de rapporten die in opdracht van de projectontwikkelaar zijn opgesteld over verkeer, parkeren en de winkelvoorzieningen vaak een verkeerde voorstelling van zaken wordt geven. Er is gewerkt met modelberekeningen die niet aansluiten bij de werkelijke situatie. Alle onderwerpen die we de revue hebben laten passeren staan in deze presentatie die we hebben gegeven.

De raadsleden waren zeer geïnteresseerd. Ze zijn van plan om met de wethouder in de commissievergadering in gesprek te gaan over onze zorgen en opmerkingen. Wij hopen dat dit debat plaats gaat vinden voordat de formele procedure voor besluitvorming door het gemeentebestuur
start. Dat wil zeggen voordat het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (‘SPvE’) is vastgesteld. Wij houden jullie op de hoogte!

Buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat