Laatste gebeurtenissen over de nieuwbouwplannen

Beste buurtgenoten,

Graag willen we jullie bijpraten over de laatste gebeurtenissen over de nieuwbouwplannen aan de Jan van Galenstraat.

13 september RIB
Op 13 september waren veel buurtgenoten aanwezig op het Stadhuis waar de Raadsinformatie Bijeenkomst werd gehouden. Hans van Dijk heeft namens  de werkgroep de belangrijkste zorgen benoemd over de effecten op de leefbaarheid in de buurt van de vestiging van een grote supermarkt met de uitgang en de laad- en losplek in de Huizingalaan.
Hier kun je het verhaal nog eens lezen dat Hans gehouden heeft.

15 oktober bezoek Raadsleden en medewerkers fractie PvdA
Op 15 oktober is een delegatie van de PvdA op bezoek geweest bij de huurders. Ze hebben het gebouw van binnen gezien en gesproken met een aantal huurders.

1 november presentatie van het schetsontwerp Nieuwbouw
Op deze drukbezochte avond waren veel huurders aanwezig die hun stem hebben laten horen. Er is een gesprek geweest met Arjen Jansen, directeur van Kerckebosch. De avond verliep tumultueus omdat er veel vragen waren van bezoekers waarop vage antwoorden kwamen. Er is wel geprobeerd om alle vragen te verzamelen. Het verslag zien we tegemoet. Er is een tweede bijeenkomst toegezegd met buurtbewoners.

Twee werkgroepsleden hebben kennis gemaakt met de nieuwe wijkwethouder Suzanne Schilderman. Aan haar hebben we onze zorg voorgelegd wat de gevolgen zullen zijn van de grote supermarkt voor het verkeer en de leefbaarheid.

Inmiddels zijn verschillende nieuwe raadsleden komen kijken op de locatie en hebben we hen bijgepraat over de situatie.

Twee leden van de werkgroep hebben een gesprek gehad met het onderzoeksbureau Haskoning dat het markt- en het verkeersonderzoek heeft uitgevoerd. Het beeld werd bevestigd dat er met modellen gewerkt is dat deze modellen niet zijn getoetst aan de werkelijkheid. Er zijn over voor ons cruciale vragen zoals bv. gevolgen voor verkeersveiligheid van het kruispunt, geen onderzoeken gedaan.