Informatiebijeenkomst nieuwbouw Jan van Galenstraat

Projectontwikkelaar Kerckebosch organiseert dinsdagavond 1 november een informatieavond over de nieuwbouwplannen Jan van Galenstraat. Een uitnodiging hebben we allemaal door de brievenbus gekregen.  Via deze link op de website van Kerckebosch vind je een samenvatting van het globale ontwerp van het gebouw, zoals gepresenteerd in de vorige informatiebijeenkomst, in december 2021. De laatste bladzijde geeft nieuwe informatie.

Het is goed als ook dit keer veel buurtbewoners de bijeenkomst bezoeken om de zorgen vanuit de buurt nog eens goed voor het voetlicht te brengen.  Ook horen we natuurlijk graag van de projectontwikkelaar wat er gedaan is met de vele opmerkingen  die in december gemaakt zijn door buurtgenoten.

Leden van de buurtwerkgroep nieuwbouw Jan van Galenstraat zullen ook aanwezig zijn.

Naar aanleiding van de Raadsinformatiebijeenkomst op 13 september hebben we een aantal afspraken met vooral nieuwe raadsleden om de buurt te bezoeken. We houden jullie daarvan op de hoogte.