Raadsbijeenkomst over nieuwbouw Jan van Galenstraat

In de maanden voor de zomer is regelmatig contact geweest met gemeenteraadsleden over de nieuwbouw Jan van Galenstraat.  Dit heeft er toe geleid dat een aantal raadsleden de nieuwbouw op de agenda hebben plaatsen van de zogenaamde Raadsinformatiebijeenkomst op 13 september aanstaande. De buurt wordt op die bijeenkomst in de gelegenheid gesteld om mondeling zijn visie te geven op de nieuwbouw. Ook kan de buurt ter plekke vragen van raadsleden beantwoorden. De buurtwerkgroep zal namens de buurt het woord voeren. Vraag aan onze buurtbewoners is om met  zoveel mogelijk mensen op de publieke tribune aanwezig te. Zo laten we zien dat de zorgen en bezwaren breed gedragen worden in de buurt.  De bijeenkomst vindt plaats in het stadshuis op de Oude Gracht en begint om 19.30 uur. Het is nog niet bekend hoe laat ons onderwerp aan de orde komt. De informatie op de website van de gemeente over de bijeenkomst en welke stukken daar besproken worden vind je hier.