Nieuwe speeltoestellen

Het schoolplein van basisschool De Wissel krijgt voor de zomervakantie een aantal nieuwe speeltoestellen. De huidige toestellen zijn namelijk verouderd. In 2020 heeft de school haar leerlingen gevraagd wat hun wensen zijn voor nieuwe toestellen. Het lange wachten wordt uiteindelijk beloond met maar liefst vier prachtige speeltoestellen! Er is bewust gekozen voor afwisseling van spelen. Zo kunnen de kinderen straks schommelen, voetballen, klauteren, rennen en nog veel meer. De toestellen zijn veelal gemaakt van natuurlijke materialen, waardoor het schoolplein een nog groener karakter krijgt. Nog een paar maanden geduld en dan kunnen de kinderen van school en uit de buurt heerlijk buiten spelen op het nieuwe schoolplein.

Daarnaast heeft Basisschool De Wissel het initiatief genomen handtekeningen in de buurt te verzamelen voor het schoolplein. Deze handtekeningen waren nodig om aanspraak te kunnen maken op gelden vanuit het initiatieven fonds. De insteek is deze gelden aan te wenden om de groenstrook rondom het schoolplein aan te pakken. Dit zal in samenwerking gaan met de buurt. Mocht u als buurtbewoner interesse hebben in een actieve rol om de nieuwe plannen voor de groenstrook vorm te geven, dan horen wij dat graag. U kunt een mail sturen naar directie.dewissel@levwn.nl.