Verslag Beheergroep Hostel De Hoek

Verslag Beheergroep Hostel De Hoek 29 november 2021

Hostel De Hoek ligt aan de Kögllaan net over het spoor bij de Kardinaal de Jongweg. Het hostel huisvest en verzorgt al zo’n twintig jaar harddrugs- en alcoholverslaafden (mannen en vrouwen). De organisatie is in handen van het Leger des Heils. Het Leger des Heils zet zich in om verslaafden een waardig bestaan te geven en te helpen bij afkicken. Er is een beheergroep opgericht, om in contact te blijven met de omringende buurten waardoor mogelijke problemen aangepakt kunnen worden en ook om goodwill te kweken voor de bewoners van het Hostel. Vanuit de Buurtvereniging Ezelsdijk zitten Annemieke Willems en Carla Verrips in deze beheergroep. De beheergroep vergadert twee maal per jaar.

Klachten/bijzonderheden

 • Er is geregeld nog wel vuil bij hostel. Lijkt soms of iets kapot is of er een deur geforceerd is. Wendie (beheerder hostel de Hoek) zet bij de beveiliging de actie uit om in de nacht bij de ronde even goed te kijken ook bij de scouting of er niemand zit.
 • Er wordt veel gebedeld in de Gaard. Dit blijft een probleem. Wendie gaat kijken of het mogelijk is om een stukje informatie in de wijkkrant te zetten. Het blijft verder moeilijk om mensen niets meer te laten geven.
 • Bij de flat op de Zeemanlaan wordt geplast en er sliep iemand in de berging. ’s nachts wordt er rondgehangen. Tussen spoor en flat. Wendie gaat vragen of de beveiliging in de nacht ook daar een ronde kunnen doen.
 • Er was een periode dat er weer werd aangebeld in de nacht. De bewoonster die dit doet is niet meer woonachtig bij De Hoek, dus voor nu zal de overlast stoppen.
 • De Gaard heeft nu wel regels naast de deuren. Bedelen aan deur, ook de gemeente kan hier iets in doen. Bijvoorbeeld gebiedsverbod. Maak daarom vooral melding bij de politie en De Hoek. Er is ook gekeken naar de fietsen die voor het pand staan. Helaas kan de gemeente weinig betekenen. Ze moeten echt kapot zijn en dan kunnen ze worden weggehaald. Verder is er een melding gekomen van De Munnikplein: er staan wel eens auto’s en ook hostelbewoners die daarom heen hangen. De Hoek heeft geen melding gehad.
 • Team van de Hoek is weer helemaal op volle sterkte. Het is nu al een periode vrij rustig op De Hoek. Er wordt veel ingezet om dagbesteding en individuele begeleiding. Dit helpt enorm. We krijgen verder weinig klachten vanuit de buurt. Alleen vanuit de Gaard wordt regelmatig gebeld. Wij proberen iemand dan te halen, als zij overlast geven, maar dit gaat niet altijd. Het lastige is, is dat ze buiten het winkelcentrum mogen bedelen en ze er vaak heel veel geld mee ophalen. We werken nauw samen met de politie, maar ook hun handen zijn gebonden. We proberen vooral iemand te verleiden tot het doen van dagbesteding i.p.v. bedelen. Verder zetten we soms een korte Time out in (dan gaat iemand even een paar dagen of een week weg) als diegene veel overlast geeft.

Rondvraag:

 • De bewoners en medewerkers die willen krijgen binnenkort een oproep voor een booster. Verder speelt Corona niet echt op De Hoek. Onder de bewoners heeft nog niemand (voor zover wij weten) het gehad. Onder de medewerkers wel, maar dat heeft niet geleid tot veel problemen. Hopelijk blijft dit het geval!
 • De vorige keer is er wat verteld over de HBO functie die zou komen: We hebben nu Mbo medewerkers en Hbo medewerkers. Met elkaar zijn wij een kwaliteitsslag aan het maken in de zorgplannen voor de bewoners, bewoners hebben nu vast 2 aanspreekpunten dat is fijn, we hebben kortere lijnen met de ketenpartners (behandelaars, reclassering etc.). We zitten nog volop in de verandering, maar merken dus al veel voordelen.
 • Oortlaan, eerder al klachten? loopt dit nog steeds?
  Het lijkt erop dat het daar helemaal gestopt is gelukkig. Zowel De Hoek als de gemeente heeft geen meldingen meer gehad.

Nieuwe uitnodiging voor de volgende keer volgt in het voorjaar.

Politie was helaas deze keer verhinderd

Annemieke Willems en Carla Verrips,
leden van de beheergroep Hostel De Hoek,
onderdeel van de Werkgroep Sociaal van de Buurtvereniging Ezelsdijk