Verslagen ‘Raad in de Wijk’ en Commissievergadering

Beste buurtgenoten,

Er zijn twee belangrijke bijeenkomsten geweest waarover we  jullie willen bijpraten.

Raad in de wijk – 5 oktober

Op 5 oktober was er een bijeenkomt van raadsleden en buurtbewoners. Onder de titel Raad in de Wijk Noordoost werd de Ezelsdijkbuurt bezocht om te praten over het thema Stedelijke verdichting en klimaatadaptatie. Dat de geplande nieuwbouw aan de Jan van Galenstraat daarbij centraal stond zal je niet verrassen. De opkomst was heel goed. Zeker 25 buurtgenoten hebben heel actief meegedacht en gesproken over het onderwerp. Ook 7 raadleden van GroenLinksl,PvdA,CDA,D66, VVD, Stadsbelang Utrecht en Student en Starter waren aanwezig. De projectleider van de gemeente Utrecht heeft de nieuwbouwplannen toegelicht. Voor de bijeenkomst heeft de werkgroep een flyer gemaakt met de visie vanuit de buurt op de drie thema´s die besproken zijn op de avond. Deze flyer hebben we uitgedeeld aan de aanwezigen. Hij is ter informatie hier bijgevoegd.

Commissievergadering 14 oktober

Deze bijeenkomst was een mooie voorbereiding op de commissievergadering Ruimtelijke ontwikkeling, grondzaken en vastgoed, die daarna op 14 oktober plaatsvond. De raadsleden waren vooraf inmiddels goed op de hoogte gebracht van onze bezwaren tegen de nieuwbouw en tegen de grote discounter, zowel op 5 oktober door de buurtgenoten als nog apart schriftelijk door de werkgroep. Ook hadden de raadsleden de voorlopige resultaten van de onderzoeken die in opdracht van de projectontwikkelaar zijn uitgevoerd naar de behoefte aan een grote discounter gekregen,  voorafgaand aan de commissievergadering.

Het agendapunt Nieuwbouw Jan van Galenstraat was goed voorbereid door verschillende raadsleden. Rick van der Zwet (PvdA) nam het voortouw door te vragen of renovatie van de huidige gebouwen te overwegen is om daarmee een duurzame oplossing te geven i.p.v. nieuwbouw met alle rompslomp van dien. De positie van de huurders en de zorg over veel te hoge huren is voor de PvdA een kernpunt. Naast de PvdA spraken ook Jantine Swinkels van het CDA en Rachel Heijne van Groen Links zich uit tegen de grote supermarkt. Aangezien Groen Links deel uitmaakt van de coalitie wordt de kans groter dat de grote discounter van tafel verdwijnt. Pim Walenkamp van Utrechts belang vroeg aandacht voor de participatie van de bewoners, gezien het feit  dat het bij de start van het traject niet goed is gegaan.

Wethouder Klaas Verschuure verwees naar het feit dat er nog geen plan ligt en dat hij daarom geen directe toezeggingen kan doen. Hij zegde toe om in het eerste kwartaal van 2022 met een raadsbrief te komen, waarin hij ingaat op de uitgangspunten rond dit project en op de vragen die daarover in de commissievergadering gesteld zijn. Deze raadsbrief gaat vooraf aan de eerste formele stap om goedkeuring te geven aan de nieuwbouw ( de vaststelling van het stedenbouwkundig programma van eisen).

Wat onbelicht bleef de verkeersveiligheid in de straten rond de Jan van Galenstraat. Er ligt nu een voorlopig resultaat van het onderzoek naar de verkeersveiligheid. De werkgroep geeft de projectleider van de gemeente daarop een reactie. Dit punt zal zeker nog veel aandacht krijgen als de eerste schetsontwerpen klaar zijn.

Wij zijn als werkgroep tevreden dat er zoveel vragen over de nieuwbouw zijn gesteld. Begin 2022 verwachten we de raadsbrief met antwoorden op de vragen. We houden jullie op de hoogte.

De werkgroep Nieuwbouw Jan van Galenstraat.